Κλήσεις στο Cisco Jabber for Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Προβολή συσκευής ήχου από το κεντρικό παράθυρο

Μπορείτε να προβάλετε και να αλλάξετε τις συσκευές ήχου και βίντεο που χρησιμοποιείτε.


     
Βήμα 1    Επιλέξτε το εικονίδιο στοιχείων ελέγχου τηλεφώνου στο κεντρικό παράθυρο.
Βήμα 2    Επιλέξτε Χρήση του υπολογιστή μου για κλήσεις. Παρατίθενται οι συσκευές που χρησιμοποιείτε.
Βήμα 3    Για να αλλάξετε τις συσκευές, επιλέξτε Προτιμήσεις ήχου/βίντεο....
Βήμα 4    Επιλέξτε τις προτιμήσεις σας στο παράθυρο Προτιμήσεις ήχου/βίντεο.

Εξατομικευμένες ειδοποιήσεις

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνετε ειδοποιήσεις για συνομιλίες και κλήσεις.


     
Βήμα 1    Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις > Ειδοποιήσεις.
Βήμα 2    Επιλέξτε τις προτιμήσεις σας για ειδοποιήσεις:
 • Μηνύματα συνομιλίας
 • Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις
 • Να μην εμφανίζονται ειδοποιήσεις κλήσεων όταν το εικονίδιο "Μην ενοχλείτε" είναι ενεργοποιημένο
Βήμα 3    Επιλέξτε τις προτιμήσεις σας για ήχους:
 • Μηνύματα συνομιλίας
 • Να μην αναπαράγεται ήχος κλήσης όταν το εικονίδιο "Μην ενοχλείτε" είναι ενεργοποιημένο
 • Σίγαση όλων των ήχων κατά την κλήση
Βήμα 4    Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη διαθέσιμη λίστα.

Ήχος κλήσης σε όλες τις συσκευές

Μπορείτε να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης και τις ειδοποιήσεις σας να ηχούν σε όλες τις συσκευές.

   
Βήμα 1    Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις > Ήχος/Βίντεο.
Βήμα 2    Στην ενότητα Ήχος κλήσης & ειδοποιήσεις του παραθύρου, επιλέξτε Όλες οι συσκευές.

Εκκίνηση κλήσης από Jabber σε Jabber

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση σε ένα άλλο Cisco Jabber client χρησιμοποιώντας κλήσεις από Jabber σε Jabber. Υπάρχουν ορισμένες διαφορές κατά τη χρήση κλήσεων από Jabber σε Jabber:

   
 • Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση από Jabber σε Jabber με μία μόνο επαφή κάθε φορά.

   

 • Όταν βρίσκεστε σε κλήση από Jabber σε Jabber, εάν καλέσετε μια άλλη επαφή, η τρέχουσα κλήση σας θα τερματιστεί.

   

 • Όταν ξεκινάτε μια κλήση από Jabber σε Jabber με μια επαφή και η επαφή σας ξεκινήσει μια κλήση από Jabber σε Jabber μαζί σας ταυτόχρονα, η κλήση σας συνδέεται και δεν έχετε καμία ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης.

   

Πριν ξεκινήσετε

Αυτό το χαρακτηριστικό ενεργοποιείται από τον διαχειριστή σας.


   
Βήμα 1    Επιλέξτε το εικονίδιο κλήσης για την επαφή σας. Για παράδειγμα, στη λίστα επαφών ή στο παράθυρο συνομιλίας.
Βήμα 2    Επιλέξτε Κλήση Jabber από το μενού.

Προώθηση κλήσεων

Μπορείτε να προωθήσετε κλήσεις από το Cisco Jabber.


    
Βήμα 1    Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις > Κλήσεις.
Βήμα 2    Επιλέξτε Προώθηση κλήσεων.
Βήμα 3    Στην ενότητα Προώθηση κλήσεων σε, επιλέξτε μια επιλογή από τη διαθέσιμη λίστα ή προσθέστε ένα νέο αριθμό.
 1. Προσθέστε ένα νέο αριθμό στη διαθέσιμη λίστα επιλέγοντας το κουμπί + (συν).
 2. Καταχωρίστε έναν αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών χώρας και περιοχής.

Κλήση URI

   

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κλήση URI για να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να επιλύσετε επαφές με ενιαία αναγνωριστικά πόρου (URI).

   

Οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS), είναι προσβάσιμοι μόνο με χρήση του συσχετισμένου URI τους.

    

Για παράδειγμα, μια χρήστης με το όνομα Anita Perez έχει το ακόλουθο SIP URI συσχετισμένο με τον αριθμό καταλόγου της: aperez@example.com. Η κλήση URI επιτρέπει στους χρήστες να καλούν την Anita με το SIP URI αντί για τον αριθμό καταλόγου της.

    

Επαφές που έχουν εισαχθεί από το Microsoft Outlook

Οι επαφές που έχουν εισαχθεί από το Microsoft Outlook μπορεί να περιέχουν SIP URI. Για εκδόσεις πριν από Apple OS X Maverick Έκδοση 10.9, το βιβλίο διευθύνσεων Mac ενδέχεται να μην εμφανίζει ορισμένους χαρακτήρες, για παράδειγμα το aperez@example.com μπορεί να εμφανίζεται ως aperezexamplecom. Ωστόσο, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα αναζήτησης και κλήσης χρησιμοποιώντας αυτά τα URI.

Ρύθμιση SIP URI

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα SIP URI για τις επαφές στο βιβλίο διευθύνσεων Mac σας.

Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει την προσθήκη βιβλίου διευθύνσεων για Cisco Jabber for Mac.


    
Βήμα 1    Επιλέξτε τον χρήστη στο βιβλίο διευθύνσεων Mac και επιλέξτε Επεξεργασία.
Βήμα 2    Εντός της ενότητας τηλεφώνου της κάρτας επαφής, προσθέστε το SIP URI για την επαφή σας.
Βήμα 3    Επιλέξτε Ολοκληρώθηκε.

Κλήση επαφής με χρήση SIP URI

Μπορείτε να καλέσετε μια επαφή χρησιμοποιώντας το SIP URI της επαφής.


   
Βήμα 1    Καταχωρίστε τους χαρακτήρες του URI συμπεριλαμβανομένου του συμβόλου @ και τουλάχιστον δύο χαρακτήρες μετά το @. Για παράδειγμα, aperez@ex. Το bricklet κλήσης θα εμφανίσει τα αποτελέσματα.
Βήμα 2    Επιλέξτε Κλήση στο bricklet, για να καλέσετε την επαφή χρησιμοποιώντας το SIP URI της επαφής.

Μεταβίβαση ενεργής κλήσης


    
Βήμα 1    Επιλέξτε το εικονίδιο μενού Περισσότερα και επιλέξτε Μεταβίβαση.
Βήμα 2    Κάντε αναζήτηση για το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζετε την κλήση.
Βήμα 3    Επιλέξτε Μεταβίβαση και η κλήση μεταβιβάζεται.

 

Attachments

  Outcomes