Klávesové zkratky v aplikaci Cisco Jabber pro Mac 11.6

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Aktivní hovor

        
                         

Akce

Klávesová zkratka

Ukončení hovoru

COMMAND + K

Přepínač ztlumení zvuku – zap./vyp.

OPTION + COMMAND + ŠIPKA DOLŮ

Zvýšit hlasitost

ŠIPKA NAHORU

Snížit hlasitost

ŠIPKA DOLŮ

Přidržení hovoru

Přístup získáte prostřednictvím nabídek, je-li aktivní okno konverzace, nebo pomocí kláves TAB nebo SHIFT + TAB, které umožňují přesouvání mezi tlačítky a objekty v okně.

Přepojení hovoru

OPTION + COMMAND + T

Přepínání automatického zeslabení panelu řízení hovorů – zap./vyp.

K dispozici jen tehdy, když je povolena funkce VoiceOver.

COMMAND + OPTION + SHIFT + H

    

Příchozí hovor

        
             
AkceKlávesová zkratka
Přijetí hovoruCOMMAND + L
Odmítnout, PřijmoutKdyž je aktivní okno konverzace, klávesy TAB nebo SHIFT + TAB umožňují přesun na tlačítko Odmítnout nebo Přijmout.
Přijetí hovoru a zobrazení ID volajícího
 1. CONTROL + COMMAND + J: Otevře se nabídka stavu aplikace Cisco Jabber.

   

 2. ŠIPKA DOLŮ: Umožňuje se přesouvat mezi položkami nabídky a zvolit možnost Přijmout·hovor·od·účastníka xxx-xxx-xxxx.

   

 3. Stiskněte klávesu ENTER.

   

        

Rychlé zprávy

    
                                           

Akce

Klávesová zkratka

       

Slouží k zahájení konverzace s vybraným kontaktem.

COMMAND + N

Slouží k zahájení konverzace s více vybranými kontakty.

OPTION + SHIFT + COMMAND + N

Slouží k přepínání mezi kartami konverzace.

CONTROL + TAB

Slouží k zavření konverzace.

COMMAND + W

Slouží k opuštění pole pro zadávání textu zprávy.

SHIFT + TAB

Umožňuje obnovit výchozí písmo.

OPTION + SHIFT + COMMAND + T

Umožňuje zobrazit všechna písma.

COMMAND + T

Tučné

COMMAND + B

Kurzíva

OPTION + COMMAND + I

Podtržení

COMMAND + U

Větší

COMMAND + + (plus)

Menší

COMMAND + – (minus)

Zobrazit barvy

SHIFT + COMMAND + C

        

Globální zkratky

Globální klávesové zkratky, když je okno aplikace Cisco Jabber na pozadí.

     
             
AkceKlávesová zkratka
Přijetí hovoruCONTROL + COMMAND + L
Vytočení vybraného textu v aplikaciSHIFT + COMMAND + 0 (nula) nebo

COMMAND + )

Přijetí hovoru a zobrazení ID volajícího
 1. CONTROL + COMMAND + J: Otevře se nabídka stavu aplikace Cisco Jabber.

   

 2. ŠIPKA DOLŮ: Umožňuje se přesouvat mezi položkami nabídky a zvolit možnost Přijmout·hovor·od·účastníka xxx-xxx-xxxx.

   

 3. Stiskněte klávesu ENTER.

   

    

Hlasové zprávy

    
                
AkceKlávesová zkratka
Odstranění hlasové zprávyDELETE
Vysypání koše hlasových zprávOPTION + COMMAND + DELETE
Přehrání hlasové zprávy (přepínání mezi přehráváním a pozastavením)OPTION + COMMAND + P
Zobrazení karty hlasových zprávCOMMAND + 4
        

Hovor

             
AkceKlávesová zkratka
VolatSHIFT + COMMAND + N
OpakovatCOMMAND + R
Umístění hovoru vybranému kontaktu do seznamu kontaktůOPTION + COMMAND + C
    
    
 

Attachments

  Outcomes