Lokalizacje w aplikacji Cisco Jabber dla Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Lokalizacje

Włączanie lokalizacji

Włączenie lokalizacji w kliencie umożliwia kontaktom szybkie sprawdzenie, gdzie się znajdujesz. Lokalizacja jest dodawana do informacji o stanie.


     
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje.
Krok 2    W oknie Preferencje wybierz kartę Lokalizacje.
Krok 3    Wybierz opcję Włącz lokalizacje.
Krok 4    (Opcjonalnie) Wybierz opcję Powiadom mnie o wykryciu nowych lokalizacji. Od tej pory klient będzie przesyłał powiadomienia o wykryciu nowych lokalizacji.

Dodawanie lokalizacji

Można także utworzyć lokalizację widoczną dla kontaktów.


       
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje.
Krok 2    W oknie Preferencje wybierz kartę Lokalizacje.
Krok 3    Wybierz ikonę +. Zostanie otwarte okno Utwórz lokalizację.
Krok 4    Wybierz opcję Udostępnij tę lokalizację, jeśli chcesz, by była ona widoczna dla kontaktów.
Krok 5    W polach Nazwa i Adres wprowadź informacje o lokalizacji.
Krok 6    Wybierz opcję Utwórz.

Edytowanie lokalizacji

Utworzone lokalizacje można edytować w celu dodania informacji.


     
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje.
Krok 2    W oknie Preferencje wybierz kartę Lokalizacje.
Krok 3    W oknie Moje lokalizacje wybierz z listy lokalizację, a następnie ikonę pióra lub edycji, aby edytować szczegóły lokalizacji.
Krok 4    Zmień informacje o lokalizacji i wybierz opcję Zapisz.

Usuwanie lokalizacji

Skonfigurowane lokalizacje można usuwać.


     
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje.
Krok 2    W oknie Preferencje wybierz kartę Lokalizacje.
Krok 3    W oknie Moje lokalizacje wybierz lokalizację, którą chcesz usunąć.
Krok 4    Wybierz ikonę –. Lokalizacja zostanie usunięta z listy.

Ponowne przypisywanie lokalizacji

Bieżącą lokalizację sieciową można przypisać ponownie do już utworzonej lokalizacji.


    
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje.
Krok 2    W oknie Preferencje wybierz kartę Lokalizacje.
Krok 3    W oknie Moje lokalizacje wybierz z listy lokalizację, a następnie przycisk Przydziel ponownie.

 

Attachments

  Outcomes