Połączenia w aplikacji Cisco Jabber dla Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Wyświetlanie urządzenia audio w oknie centrum

Używane urządzenia audio można wyświetlać i zmieniać.


     
Krok 1    W oknie centrum wybierz ikonę elementów sterujących telefonu.
Krok 2    Wybierz opcję Użyj mojego komputera do obsługi połączeń. Zostaną wyświetlone używane urządzenia.
Krok 3    Aby zmienić urządzenia, wybierz opcję Preferencje audio/wideo.
Krok 4    W oknie Preferencje audio/wideo wybierz swoje preferencje.

Personalizowanie powiadomień

Sposób odbierania powiadomień czatu i połączeń można spersonalizować.


     
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje > Powiadomienia.
Krok 2    Wybierz preferencje powiadomień:
 • Wiadomości czatu
 • Wszystkie połączenia przychodzące
 • Nie pokazuj powiadomień o połączeniach w trybie „Nie przeszkadzać”
Krok 3    Wybierz preferencje dotyczące dźwięków:
 • Wiadomości czatu
 • Nie odtwarzaj dzwonka w trybie „Nie przeszkadzać”
 • Wycisz wszystkie dźwięki w trakcie połączenia
Krok 4    Wybierz dzwonek z dostępnej listy.

Dzwonek na wszystkich urządzeniach

Dzwonek i alerty można skonfigurować tak, aby dzwoniły na wszystkich urządzeniach.

   
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje > Audio/wideo.
Krok 2    W sekcji Dzwonek i alerty okna wybierz opcję Wszystkie urządzenia.

Rozpoczynanie połączenia między aplikacjami Jabber

Funkcja połączeń między aplikacjami Jabber umożliwia nawiązywanie połączenia z innym klientem Cisco Jabber. W przypadku połączeń między aplikacjami Jabber występują pewne różnice:

   
 • Połączenie między aplikacjami Jabber można nawiązać tylko z jednym kontaktem na raz.

   

 • Jeśli w trakcie połączenia między aplikacjami Jabber zostanie nawiązane połączenie z innym kontaktem, trwające połączenie zostanie zakończone.

   

 • Jeśli użytkownik i jego kontakt podejmie próbę nawiązania połączenia między aplikacjami Jabber w tym samym czasie, połączenie użytkownika zostanie nawiązane i nie pojawi się powiadomienie o połączeniu przychodzącym.

   

Zanim rozpoczniesz

Ta funkcja jest włączana przez administratora.


   
Krok 1    Wybierz ikonę połączenia dla kontaktu. Na przykład na liście kontaktów lub w oknie czatu.
Krok 2    Z menu wybierz opcję Połączenie Jabber.

Przekierowywanie połączeń

Aplikacja Cisco Jabber umożliwia przekierowywanie połączeń.


    
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje > Połączenia.
Krok 2    Wybierz opcję Przekazywanie połączeń.
Krok 3    W sekcji Przekazuj połączenia do wybierz opcję z dostępnej listy lub dodaj nowy numer.
 1. Dodaj nowy numer do dostępnej listy, klikając przycisk + (plus).
 2. Wprowadź numer telefonu razem z numerem kierunkowym.

Wybieranie adresu URI

   

Funkcja wybierania adresu URI umożliwia nawiązywanie połączeń i rozpoznawanie nazw kontaktów przy użyciu adresów URI (Uniform Resource Identifiers).

   

Użytkownicy podłączeni do Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) są dostępni tylko przy użyciu powiązanych adresów URI.

    

Na przykład użytkownik Anita Perez ma powiązany z numerem telefonu następujący adres SIP URI: aperez@example.com. Wybieranie adresu URI umożliwia nawiązywanie połączenia z Anitą za pomocą jej adresu SIP URI zamiast numeru telefonu.

    

Kontakty zaimportowane z aplikacji Microsoft Outlook

Kontakty zaimportowane z aplikacji Microsoft Outlook mogą zawierać adresy SIP URI. W książce adresowej komputera Mac z systemem starszym niż Apple OS X Maverick 10.9 mogą nie być wyświetlane niektóre znaki. Na przykład wpis aperez@example.com może być widoczny jako aperezexamplecom. Wyszukiwanie i nawiązywanie połączeń przy użyciu tych adresów URI jest jednak nadal możliwe.

Konfigurowanie adresów SIP URI

Istnieje możliwość utworzenia adresów SIP URI dla kontaktów w książce adresowej komputera Mac.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że wtyczka książki adresowej dla aplikacji Cisco Jabber dla Mac jest skonfigurowana.


    
Krok 1    Wybierz użytkownika w książce adresowej komputera Mac i kliknij przycisk Edytuj.
Krok 2    W sekcji telefonu na karcie kontaktu dodaj adres SIP URI.
Krok 3    Kliknij przycisk Gotowe.

Wybieranie kontaktu za pomocą adresu SIP URI

Istnieje możliwość połączenia się z kontaktem przy użyciu adresu SIP URI.


   
Krok 1    Wprowadź znaki adresu URI, w tym symbol @ oraz co najmniej dwa kolejne znaki. Na przykład aperez@ex. Wyniki zostaną wyświetlone w bricklecie połączenia.
Krok 2    W bricklecie wybierz opcję Połącz, aby nawiązać połączenie z kontaktem przy użyciu adresu SIP URI.

Przekazywanie aktywnego połączenia


    
Krok 1    Wybierz ikonę menu Więcej, a następnie opcję Przekieruj.
Krok 2    Wyszukaj osobę, do której chcesz przekazać połączenie.
Krok 3    Wybierz opcję Przekieruj. Połączenie zostanie przekazane.

 

Attachments

  Outcomes