Szybki start — aplikacja Cisco Jabber dla Mac 11.0

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Okno huba


Uwaga


Niniejszy dokument może zawierać informacje o funkcjach lub elementach sterujących, które nie są dostępne w używanej instalacji aplikacji Cisco Jabber dla Mac.

 


              
1. Komunikat o stanie6. Wiadomości głosowe
2. Pasek wyszukiwania lub dzwonienia7. Spotkania

3. Kontakty

8. Grupy niestandardowe

4. Czaty

9. Elementy sterujące telefonu

5. Ostatnie

Używanie komputera do nawiązywania połączeń

Aplikację Cisco Jabber dla Mac można skonfigurować tak, aby połączenia były przesyłane do komputera lub telefonu.


Krok 1  W oknie centrum rozwiń menu Elementy sterujące telefonu.
Krok 2  Skonfiguruj ustawienia.

Przekierowywanie połączeń

Aby nie przegapić żadnych połączeń w czasie nieobecności przy biurku, można przekierować połączenia na inny numer telefonu.


Krok 1  W oknie centrum rozwiń menu Elementy sterujące telefonu.
Krok 2  Wybierz opcję Przekazuj połączenia do, a następnie wybierz preferowane ustawienie.

Używanie elementów sterujących połączeniem

W trakcie połączenia z kontaktem możesz użyć elementów sterujących połączeniem, aby:

 • wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie połączenia,

 • włączyć lub wyłączyć obraz wideo,

 • zmienić głośność połączenia,

 • wyświetlić klawiaturę do wybierania numerów,

 • wstrzymać połączenie,

 • przekazane,

 • zakończyć połączenie.

Konfiguracja akcesoriów telefonu

Jeśli masz co najmniej jedno akcesorium do nawiązywania i odbierania połączeń, możesz określić, który zestaw mikrofonu i głośników ma być wykorzystywany przez klienta.

   
Krok 1  Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje > Audio/wideo.
Krok 2  Wybierz opcje audio i wideo, które mają być używane przez klienta do wysyłania i odbierania dźwięku. Można także przeprowadzić test dźwięku.
Krok 3  Zamknij okno i zastosuj zmiany.

Dostosowywanie klienta

Można skonfigurować opcje i preferencje programu Cisco Jabber w celu dostosowania pracy klienta.

Krok 1  Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje.
Krok 2  Wybierz żądane opcje.

Rozpoczynanie czatu grupowego

W aplikacji można łatwo rozpocząć czat grupowy z udziałem kontaktów.


     
Krok 1  Wybierz kontakt na karcie Kontakty.
Krok 2  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu opcję Rozpocznij czat grupowy.
Krok 3  Dodaj pozostałych uczestników w polu Osoby.
Krok 4  Wpisz temat czatu grupowego.
Krok 5  Wybierz opcję Zaproś.

Opcje czatu

 


W oknie czatu można wykonywać następujące operacje:

 • wysłanie zrzutu ekranu,

 • wysłanie pliku,

 • edytować czcionkę,

 • edytować kolor czcionki,

 • wstawienie emotikona,

 • dodać uczestników w celu utworzenia czatu grupowego.

Rozpoczynanie spotkania WebEx

Możesz rozpocząć spotkanie WebEx z innym użytkownikiem bezpośrednio z poziomu okna rozmowy, bez potrzeby wcześniejszego zaplanowania go w kalendarzu.


Krok 1  W oknie rozmowy wybierz ikonę Więcej.
Krok 2  Wybierz opcję Meet Now.

Współpraca z kontaktami

 


Podczas rozmów z osobami z listy kontaktów za pomocą elementów sterujących możliwe jest:

 • udostępnienie ekranu,

 • rozpoczęcie spotkania w pokoju spotkań CMR,

 • wyświetlenie lub ukrycie listy uczestników,

 • rozpoczęcie rozmowy telefonicznej.

Dodawanie kontaktów zewnętrznych

W trakcie czatu z kontaktem można użyć elementów sterujących, aby dodać kontakt do listy.


     
Krok 1  Wybierz opcję Kontakty, a następnie Nowy kontakt.
Krok 2  Dodaj adres komunikatora do kontaktu.
Krok 3  Dodaj nazwę, która będzie wyświetlana na liście kontaktów.
Krok 4  Wybierz grupę, do której ma być dodany kontakt.
Krok 5  Wybierz opcję Dodaj.

Dodawanie grupy książki adresowej

Dodaj do kontaktów grupy z książki adresowej organizacji.


   
Krok 1  Wybierz opcję Kontakty, a następnie Nowa grupa katalogu.
Krok 2  Wprowadź grupę książki adresowej.
Krok 3  Wybierz opcję Dodaj.


Attachments

  Outcomes