Hovory v aplikaci Cisco Jabber pro Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Zobrazení zvukového zařízení v okně rozhraní

Můžete zobrazit a změnit používaná zvuková zařízení a videozařízení.


     
Krok 1    V okně rozhraní zvolte ikonu ovládání telefonu.
Krok 2    Vyberte možnost Použít·můj·počítač·pro·hovory. Zobrazí se seznam zařízení, která používáte.
Krok 3    Chcete-li zařízení změnit, zvolte položku Předvolby zvuku a videa…
Krok 4    V okně Předvolby zvuku a videa vyberte požadované volby.

Přizpůsobení oznámení

Můžete přizpůsobit to, jak dostáváte oznámení o konverzacích a hovorech.


     
Krok 1    Vyberte možnosti Jabber > Předvolby > Oznámení.
Krok 2    Vyberte požadované volby oznámení:
 • Zprávy·chatu
 • Všechny·příchozí·hovory
 • Nezobrazovat·oznámení·hovorů·v·režimu·Nerušit
Krok 3    Vyberte požadované volby zvuku:
 • Zprávy·chatu
 • Nepřehrávat·vyzváněcí·tón·v·režimu·Nerušit
 • Během·hovoru·ztlumit·všechny·zvuky
Krok 4    V seznamu dostupných vyzváněcích tónů vyberte požadovaný tón.

Vyzvánění na všech zařízeních

Vyzváněcí tóny a upozornění můžete nakonfigurovat tak, aby se přehrávaly na všech zařízeních.

   
Krok 1    Vyberte položky Jabber > Předvolby > Zvuk·a·video.
Krok 2    V části Zvonění·a·upozornění vyberte možnost Všechna·zařízení.

Zahájení hovoru mezi dvěma aplikacemi Jabber

Hovor mezi dvěma aplikacemi Jabber umožňuje telefonovat do jiného klienta Cisco Jabber. Při telefonování mezi dvěma aplikacemi Jabber existují určité rozdíly:

   
 • Při telefonování mezi dvěma aplikacemi Jabber smíte telefonovat pouze s jedním kontaktem zároveň.

   

 • Při telefonování mezi dvěma aplikacemi Jabber platí, že pokud zatelefonujete jinému kontaktu, probíhající hovor se ukončí.

   

 • Když zahájíte hovor mezi dvěma aplikacemi Jabber s určitým kontaktem a daná osoba současně zahájí hovor mezi dvěma aplikacemi Jabber s vámi, hovor se spojí a neobdržíte žádné oznámení o příchozím hovoru.

   

Než začnete

Tuto funkci povoluje váš správce.


   
Krok 1    Vyberte ikonu hovoru u daného kontaktu. Můžete tak učinit například v seznamu kontaktů nebo v okně konverzace.
Krok 2    V nabídce zvolte možnost Hovor·aplikace·Jabber.

Přesměrování hovorů

Aplikace Cisco Jabber umožňuje přesměrování hovorů.


    
Krok 1    Vyberte možnosti Jabber > Předvolby > Hovory.
Krok 2    Zvolte možnost Přesměrování hovorů.
Krok 3    V části Přesměrovat·hovory·na vyberte možnost v seznamu nebo přidejte nové číslo.
 1. Nové číslo můžete do seznamu dostupných kontaktů přidat po výběru tlačítka + (plus).
 2. Zadejte telefonní číslo včetně předvolby země a oblasti.

Vytáčení adresy URI

   

Pomocí vytáčení adresy URI můžete telefonovat a překládat kontakty s identifikátory URI (Uniform Resource Identifier).

   

Uživatelé připojení k serveru Cisco TelePresence VCS jsou dostupní jenom prostřednictvím přidruženého identifikátoru URI.

    

Například uživatelka jménem Anita Perezová má ke svému číslu v adresáři přidruženou následující adresu SIP URI: aperez@priklad.com. Vytáčení adresy URI umožňuje uživatelům volat Anitě prostřednictvím její adresy SIP URI, namísto jejího čísla v adresáři.

    

Kontakty importované z aplikace Microsoft Outlook

Kontakty importované z aplikace Microsoft Outlook mohou obsahovat adresy SIP URI. U verzí systému starších než Apple OS X Mavericks verze 10.9 nemusí adresář Mac zobrazovat některé znaky, například adresa aperez@priklad.com se může zobrazit jako aperezprikladcom. Přesto vám tyto identifikátory URI umožňují vyhledávat a telefonovat.

Nastavení adresy SIP URI

Pro kontakty ve svém adresáři Mac můžete vytvořit adresu SIP URI.

Než začnete

Ujistěte se, že jste nakonfigurovali zásuvný modul adresáře pro aplikaci Cisco Jabber pro Mac.


    
Krok 1    Vyberte uživatele ve svém adresáři Mac a zvolte možnost Upravit.
Krok 2    V části telefonu na kartě kontaktu přidejte adresu SIP URI svého kontaktu.
Krok 3    Vyberte možnost Hotovo.

Vytáčení kontaktu pomocí adresy SIP URI

Můžete zavolat požadovanému kontaktu s využitím příslušné adresy SIP URI.


   
Krok 1    Zadejte znaky adresy URI včetně symbolu @ a alespoň dva znaky následující po znaku @. Příklad: aperez@pr. Na panelu hovoru se zobrazí výsledky.
Krok 2    Chcete-li danému kontaktu zavolat pomocí adresy SIP URI, vyberte na panelu možnost Volat.

Přepojení aktivního hovoru


    
Krok 1    V nabídce vyberte ikonu dalších položek a zvolte možnost Přepojit.
Krok 2    Vyberte osobu, které chcete hovor přepojit.
Krok 3    Jakmile zvolíte možnost Přepojit, dojde k přepojení hovoru.

 

Attachments

  Outcomes