เพิ่มผู้ติดต่อภายนอกลงใน Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

ขณะแชทกับผู้ติดต่อ คุณสามารถใช้ปุ่มควบคุมในการเพิ่มผู้ติดต่อลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้

    


        
ขั้นตอนที่ 1    เลือก ผู้ติดต่อ ตามด้วย ผู้ติดต่อใหม่
ขั้นตอนที่ 2    เพิ่มที่อยู่ IM สำหรับผู้ติดต่อ
ขั้นตอนที่ 3    เพิ่มชื่อที่แสดง ซึ่งจะปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ
ขั้นตอนที่ 4    เลือกกลุ่มที่จะเพิ่มลงในผู้ติดต่อของคุณ
ขั้นตอนที่ 5    เลือก เพิ่ม

 


Attachments

    Outcomes