Samtal i Cisco Jabber för Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Visa ljudenhet i hubbfönstret

Du kan se och ändra vilka ljud- och videoenheter du använder.


     
Steg 1    Tryck på ikonen Telefonkontroller i hubbfönstret.
Steg 2    Välj Använd min dator för samtal. Enheterna du använder finns listade.
Steg 3    För att ändra enheter går du till Ljud-/videoinställningar ...
Steg 4    Ange dina preferenser i fönstret Ljud-/videoinställningar.

Personanpassa meddelanden

Du kan anpassa hur chatt- och samtalsaviseringar ska levereras till dig.


     
Steg 1    Gå till Jabber > Inställningar > Aviseringar.
Steg 2    Ange preferenser för aviseringar:
 • Chattmeddelanden
 • Alla inkommande samtal
 • Visa inte samtalsaviseringar när ”;Stör ej" är på
Steg 3    Ange preferenser för ljud:
 • Chattmeddelanden
 • Spela inte upp ringsignal när ”;Stör ej" är på
 • Stäng av alla ljud när du är i ett samtal
Steg 4    Välj en ringsignal i den tillgängliga listan.

Spela upp på alla enheter

Du kan konfigurera så att dina ringsignaler och aviseringar spelas upp på alla enheter.

   
Steg 1    Gå till Jabber > Inställningar > Ljud/video.
Steg 2    Under avsnittet Ringsignal och aviseringar i fönstret väljer du Alla enheter.

Ring ett samtal inom Jabber

Du kan ringa till ett annat Cisco Jabber-program med hjälp av Jabber-inbördes samtal. Samtal inom Jabber innebär vissa skillnader:

   
 • Du kan endast ringa ett samtal inom Jabber till en kontakt åt gången.

   

 • När du är i ett samtal inom Jabber kommer ditt pågående samtal att avslutas, om du ringer en annan kontakt.

   

 • När du startar ett samtal med en kontakt inom Jabber, och kontakten samtidigt startar ett samtal inom Jabber med dig, kopplas du automatiskt fram till samtalet och får ingen avisering om inkommande samtal.

   

Innan du börjar

Denna funktion aktiveras av din administratör.


   
Steg 1    Tryck på samtalsikonen på din kontakt. Till exempel i kontaktlistan eller i chattfönstret.
Steg 2    Välj Jabber-samtal i menyn.

Vidarebefordra samtal

Du kan vidarebefordra samtal från Cisco Jabber.


    
Steg 1    Gå till Jabber > Inställningar > Samtal.
Steg 2    Välj Vidarebefordra samtal.
Steg 3    Välj ett alternativ i den tillgängliga listan eller lägg till ett nytt nummer under avsnittet Vidarebefordra samtal till.
 1. Lägg till ett nytt nummer i den tillgängliga listan genom att trycka på + (plus)-knappen.
 2. Ange ett telefonnummer, inklusive lands- och riktnummer.

URI-uppringning

   

Du kan använda URI-uppringning för att ringa samtal och hantera kontakter med hjälp av Uniform Resource Identifiers (URI).

   

Användare som är anslutna till Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) kan enbart nås via deras respektive URI.

    

Till exempel, en användare som heter Anita Perez har följande SIP-URI knuten till sitt katalognummer: aperez@exempel.com. URI-uppringning gör det möjligt för användare att ringa upp Anita via hennes SIP-URI istället för att använda hennes katalognummer.

    

Importerade kontakter från Microsoft Outlook

Kontakter som importeras från Microsoft Outlook kan innehålla SIP-URI:er. I tidigare versioner än Apple OS X Maverick version 10.9 kan det hända att vissa tecken inte visas i Mac-adressboken. Till exempel kan aperez@exempel.com visas som aperezexempelcom. Du kan ändå göra sökningar och ringa upp personer med dessa URI:er.

Konfigurera SIP-URI

Du kan skapa en SIP-URI för kontakter i din Mac-adressbok.

Innan du börjar

Kontrollera att du har konfigurerat adressbokstillägget i Cisco Jabber för Mac.


    
Steg 1    Markera användaren i din Mac-adressbok och välj Redigera.
Steg 2    Under telefonavsnittet på visitkortet lägger du till kontaktens SIP-URI.
Steg 3    Klicka på Klar.

Ringa till en kontakt med en SIP-URI

Du kan ringa till en kontakt via dennes SIP-URI.


   
Steg 1    Skriv in tecknen som ingår i URI:en, inklusive @-tecknet och minst två tecken efter @. Till exempel aperez@ex. I samtalsbrickan visas nu resultaten.
Steg 2    Välj Ring upp på brickan för att ringa upp kontakten via dennes SIP-URI.

Vidarebefordra ett pågående samtal


    
Steg 1    Tryck på menyikonen Mer och välj Överför.
Steg 2    Sök efter personen som du vill vidarebefordra samtalet till.
Steg 3    När du trycker på Vidarebefordra kopplas samtalet vidare.

 

Attachments

  Outcomes