Προσθήκη εξωτερικών επαφών στο Cisco Jabber for Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

Όταν συνομιλείτε με μια επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε στοιχεία ελέγχου για να προσθέσετε τη συγκεκριμένη επαφή στη λίστα επαφών σας.

    


        
Βήμα 1    Επιλέξτε Επαφές και στη συνέχεια Νέα επαφή.
Βήμα 2    Προσθέστε μια διεύθυνση IM για την επαφή.
Βήμα 3    Προσθέστε ένα εμφανιζόμενο όνομα, το οποίο θα εμφανίζεται στη λίστα επαφών.
Βήμα 4    Επιλέξτε μια ομάδα για να προσθέσετε την επαφή σας.
Βήμα 5    Επιλέξτε το στοιχείο Προσθήκη.

 


Attachments

    Outcomes