Dodawanie kontaktów zewnętrznych w aplikacji Cisco Jabber dla Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

W trakcie czatu z kontaktem można użyć elementów sterujących, aby dodać kontakt do listy.

    


        
Krok 1    Wybierz opcję Kontakty, a następnie Nowy kontakt.
Krok 2    Dodaj adres komunikatora do kontaktu.
Krok 3    Dodaj nazwę, która będzie wyświetlana na liście kontaktów.
Krok 4    Wybierz grupę, do której ma być dodany kontakt.
Krok 5    Wybierz opcję Dodaj.

 


Attachments

    Outcomes