Stručný úvod – Cisco Jabber pro Mac 11.0

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Okno rozhraní


Poznámka


Tento dokument může uvádět funkce nebo ovládací prvky, které nejsou k dispozici ve vámi použitém nasazení aplikace Cisco Jabber pro Mac.

 


              
1. Stavová zpráva6. Hlasové zprávy
2. Panel hledání nebo volání7. Schůzky

3. Kontakty

8. Vlastní skupiny

4. Konverzace

9. Ovládací prvky telefonu

5. Historie

Použití počítače k telefonování

Aplikaci Cisco Jabber pro Mac můžete nastavit tak, aby odesílala hovory do počítače nebo do telefonu.


Krok 1  V okně rozhraní otevřete rozevírací nabídku Ovládací prvky telefonu.
Krok 2  Vyberte požadované volby.

Přesměrování hovorů

Nechcete-li zmeškat žádné hovory, když nejste u pracovního stolu, můžete hovory přesměrovat na jiné telefonní číslo.


Krok 1  V okně rozhraní otevřete rozevírací nabídku Ovládací prvky telefonu.
Krok 2  Vyberte možnost Přesměrovat·hovory·na a vyberte požadovanou předvolbu.

Použití ovládacích prvků hovorů

Když telefonujete s některým ze svých kontaktů, ovládací prvky hovoru vám umožní:

 • Ztlumit hovor nebo zrušit ztlumení

 • Spustit nebo zastavit video

 • Upravit hlasitost hovoru

 • Zobrazit klávesnici telefonu

 • Přidržet hovor

 • Přepojit hovor

 • Ukončit hovor

Nastavení příslušenství telefonu

Můžete nastavit, který mikrofon a reproduktory použije klient, když používáte k ovládání hovorů alespoň jedno telefonní příslušenství.

   
Krok 1  Vyberte položky Jabber > Předvolby > Zvuk·a·video.
Krok 2  Vyberte možnosti zvuku a videa, které má klient používat k odesílání a přijímání zvuku. Chcete-li zkontrolovat jejich funkčnost, můžete zvuk také otestovat.
Krok 3  Zavřením okna změny použijete.

Vlastní nastavení klienta

Chcete-li přizpůsobit chování klienta, můžete použít možnosti a volby aplikace Cisco Jabber.

Krok 1  Vyberte možnosti Jabber > Předvolby.
Krok 2  Proveďte výběr.

Zahájení skupinové konverzace

Můžete snadno zahájit skupinovou konverzaci se svými kontakty.


     
Krok 1  Vyberte kontakt na kartě Kontakty.
Krok 2  Klikněte pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vyberte možnost Zahájit skupinovou konverzaci.
Krok 3  Přidejte další účastníky v poli Lidé.
Krok 4  Upravte předmět skupinové konverzace.
Krok 5  Vyberte položku Pozvat.

Možnosti konverzace

 


V konverzaci můžete provádět následující operace:

 • Odeslat snímek obrazovky

 • Odeslat soubor

 • Upravit písmo

 • Upravit barvu písma

 • Vložit emotikonu

 • Vytvářet skupinové konverzace přidáváním účastníků

Zahájení schůzky WebEx

Schůzku WebEx můžete zahájit přímo z okna konverzace s dalším uživatelem, aniž by bylo nutné nejprve naplánovat schůzku ve vašich kalendářích.


Krok 1  V okně konverzace klikněte na ikonu Další.
Krok 2  Vyberte možnost Sejít se nyní.

Spolupráce s vlastními kontakty

 


Při konverzaci s kontaktem můžete pomocí ovládacích prvků provádět tyto činnosti:

 • Sdílet svou obrazovku

 • Zahájit schůzku v konferenční místnosti pro spolupráci

 • Zobrazit nebo skrýt seznam účastníků

 • Zahájit telefonní hovor

Přidání externích kontaktů

Při konverzaci s určitým kontaktem můžete pomocí ovládacích prvků přidat tento kontakt do seznamu kontaktů.


     
Krok 1  Vyberte položku Kontakty a pak možnost Nový·kontakt.
Krok 2  Přidejte adresu rychlých zpráv pro daný kontakt.
Krok 3  Přidejte zobrazované jméno, které bude uvedeno v seznamu kontaktů.
Krok 4  Vyberte skupinu, do které chcete kontakt přidat.
Krok 5  Klikněte na příkaz Přidat.

Přidání skupiny z adresáře

Přidávejte skupiny z adresáře své organizace do vlastních kontaktů.


   
Krok 1  Vyberte možnost Kontakty a potom Nová·skupina·adresáře.
Krok 2  Zadejte skupinu z adresáře.
Krok 3  Klikněte na příkaz Přidat.


Attachments

  Outcomes