ตำแหน่งที่ตั้งใน Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

ตำแหน่งที่ตั้ง

เปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้ง

เปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งในไคลเอนต์ของคุณ จากนั้นผู้ติดต่อของคุณจะสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าคุณอยู่ที่ใด ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะถูกเพิ่มลงในสถานะของคุณในไคลเอนต์


     
ขั้นตอนที่ 1    เลือก Jabber > การกำหนดค่า
ขั้นตอนที่ 2    ในหน้าต่าง การกำหนดค่า ให้เลือกแท็บ ตำแหน่งที่ตั้ง
ขั้นตอนที่ 3    เลือก เปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้ง
ขั้นตอนที่ 4    (ทางเลือก) เลือก บอกฉันเมื่อตรวจพบตำแหน่งที่ตั้งใหม่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อไคลเอนต์ตรวจพบตำแหน่งที่ตั้งใหม่

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถสร้างตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้ผู้ติดต่อของคุณมองเห็นได้


       
ขั้นตอนที่ 1    เลือก Jabber > การกำหนดค่า
ขั้นตอนที่ 2    ในหน้าต่าง การกำหนดค่า ให้เลือกแท็บ ตำแหน่งที่ตั้ง
ขั้นตอนที่ 3    เลือกไอคอน + หน้าต่าง สร้างตำแหน่งที่ตั้ง จะเปิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 4    เลือก แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง หากคุณต้องการให้ผู้ติดต่อของคุณเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
ขั้นตอนที่ 5    ในช่อง ชื่อ และ ที่อยู่ ให้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
ขั้นตอนที่ 6    เลือก สร้าง

แก้ไขตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถแก้ไขตำแหน่งที่ตั้งที่คุณสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้


     
ขั้นตอนที่ 1    เลือก Jabber > การกำหนดค่า
ขั้นตอนที่ 2    ในหน้าต่าง การกำหนดค่า ให้เลือกแท็บ ตำแหน่งที่ตั้ง
ขั้นตอนที่ 3    ในหน้าต่าง ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งจากรายการ แล้วเลือกไอคอนปากกาหรือแก้ไขเพื่อแก้ไขรายละเอียดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
ขั้นตอนที่ 4    อัพเดตข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณแล้วเลือก บันทึก

ลบตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถลบตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ที่คุณกำหนดค่าได้


     
ขั้นตอนที่ 1    เลือก Jabber > การกำหนดค่า
ขั้นตอนที่ 2    ในหน้าต่าง การกำหนดค่า ให้เลือกแท็บ ตำแหน่งที่ตั้ง
ขั้นตอนที่ 3    ในหน้าต่าง ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน ให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการลบออก
ขั้นตอนที่ 4    เลือกไอคอน - ตำแหน่งที่ตั้งจะถูกลบออกจากรายการ

กำหนดตำแหน่งที่ตั้งใหม่

คุณสามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายปัจจุบันของคุณใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเคยสร้างขึ้นแล้วได้


    
ขั้นตอนที่ 1    เลือก Jabber > การกำหนดค่า
ขั้นตอนที่ 2    ในหน้าต่าง การกำหนดค่า ให้เลือกแท็บ ตำแหน่งที่ตั้ง
ขั้นตอนที่ 3    ในหน้าต่าง ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน เลือกตำแหน่งที่ตั้งจากรายการ จากนั้นเลือกปุ่ม กำหนดใหม่

 

Attachments

  Outcomes