Locaties in Cisco Jabber voor Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Locaties

Locaties inschakelen

Schakel locaties in uw client in en uw contactpersonen zien snel waar u bent. Uw locatie wordt aan uw status toegevoegd in de client.


     
Stap 1    Selecteer Jabber > Voorkeuren.
Stap 2    Selecteer in het venster Voorkeuren het tabblad Locaties.
Stap 3    Selecteer Locaties inschakelen.
Stap 4    Selecteer Melden wanneer nieuwe locaties worden gedetecteerd (optioneel). U krijgt een melding wanneer de client een nieuwe locatie detecteert.

Een locatie toevoegen

U kunt een locatie maken die zichtbaar is voor uw contactpersonen.


       
Stap 1    Selecteer Jabber > Voorkeuren.
Stap 2    Selecteer in het venster Voorkeuren het tabblad Locaties.
Stap 3    Selecteer het pictogram +. Het venster Locatie maken wordt geopend.
Stap 4    Selecteer Deze locatie delen als u de locatie zichtbaar wilt maken voor uw contactpersonen.
Stap 5    Voer in de velden Naam en Adres informatie in over uw locatie.
Stap 6    Selecteer Maken.

Een locatie bewerken

U kunt de locaties die u hebt gemaakt, bewerken om aanvullende informatie toe te voegen.


     
Stap 1    Selecteer Jabber > Voorkeuren.
Stap 2    Selecteer in het venster Voorkeuren het tabblad Locaties.
Stap 3    Selecteer in het venster Mijn locaties een locatie uit de lijst en selecteer vervolgens het penpictogram of bewerkingspictogram om uw locatiegegevens te bewerken.
Stap 4    Werk uw locatiegegevens bij en selecteer Opslaan.

Een locatie verwijderen

U kunt iedere locatie die u configureert, verwijderen.


     
Stap 1    Selecteer Jabber > Voorkeuren
Stap 2    Selecteer in het venster Voorkeuren het tabblad Locaties.
Stap 3    Selecteer in het venster Mijn locaties de locatie die u wilt verwijderen.
Stap 4    Selecteer het pictogram -. De locatie wordt verwijderd uit de lijst.

Een locatie opnieuw toewijzen

U kunt uw huidige netwerklocatie opnieuw toewijzen aan een locatie die u al hebt gemaakt.


    
Stap 1    Selecteer Jabber > Voorkeuren.
Stap 2    Selecteer in het venster Voorkeuren het tabblad Locaties.
Stap 3    Selecteer in het venster Mijn locaties een locatie uit de lijst en selecteer vervolgens de knop Opnieuw toewijzen.

 

Attachments

  Outcomes