Τοποθεσίες στο Cisco Jabber for Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Τοποθεσίες

Ενεργοποίηση τοποθεσιών

Ενεργοποιήστε τοποθεσίες στην εφαρμογή σας και οι επαφές σας θα δουν γρήγορα πού βρίσκεστε. Η τοποθεσία σας προστίθεται στην κατάστασή σας στην εφαρμογή.


     
Βήμα 1    Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις.
Βήμα 2    Στο παράθυρο Προτιμήσεις, επιλέξτε την καρτέλα Τοποθεσίες.
Βήμα 3    Επιέξτε Ενεργοποίηση τοποθεσιών.
Βήμα 4    (Προαιρετικά) Επιλέξτε Να ειδοποιούμαι όταν ανιχνεύονται νέες τοποθεσίες. Ειδοποιείστε όταν η εφαρμογή ανιχνεύσει μια νέα τοποθεσία.

Προσθήκη τοποθεσίας

Μπορείτε να προσθέσετε μια τοποθεσία που θα βλέπουν οι επαφές σας.


       
Βήμα 1    Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις.
Βήμα 2    Στο παράθυρο Προτιμήσεις, επιλέξτε την καρτέλα Τοποθεσίες.
Βήμα 3    Επιλέξτε το εικονίδιο +. Ανοίγει το παράθυρο Δημιουργία τοποθεσίας.
Βήμα 4    Επιλέξτε Κοινή χρήση αυτής της τοποθεσίας εάν επιθυμείτε οι επαφές σας να βλέπουν την τοποθεσία σας.
Βήμα 5    Στα πεδία Όνομα και Διεύθυνση, εισαγάγετε τις πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας.
Βήμα 6    Επιλέξτε Δημιουργία.

Επεξεργασία τοποθεσίας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις τοποθεσίες που έχετε δημιουργήσει για να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες.


     
Βήμα 1    Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις.
Βήμα 2    Στο παράθυρο Προτιμήσεις, επιλέξτε την καρτέλα Τοποθεσίες.
Βήμα 3    Στο παράθυρο Οι τοποθεσίες μου, επιλέξτε μια τοποθεσία από τη λίστα και επιλέξτε το εικονίδιο πένας ή επεξεργασίας για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες της τοποθεσίας σας.
Βήμα 4    Ενημερώστε τις πληροφορίες τοποθεσίας σας και επιλέξτε Αποθήκευση.

Κατάργηση τοποθεσίας

Μπορείτε να καταργήσετε οποιαδήποτε τοποθεσία που διαμορφώνετε.


     
Βήμα 1    Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις
Βήμα 2    Στο παράθυρο Προτιμήσεις, επιλέξτε την καρτέλα Τοποθεσίες.
Βήμα 3    Στο παράθυρο Οι τοποθεσίες μου, επιλέξτε την τοποθεσία που επιθυμείτε να καταργήσετε.
Βήμα 4    Επιλέξτε το εικονίδιο -. Η τοποθεσία καταργείται από τη λίστα.

Νέα·αντιστοίχιση τοποθεσίας

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε εκ νέου την τρέχουσα τοποθεσία δικτύου σας σε μια τοποθεσία που έχετε ήδη δημιουργήσει.


    
Βήμα 1    Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις.
Βήμα 2    Στο παράθυρο Προτιμήσεις, επιλέξτε την καρτέλα Τοποθεσίες.
Βήμα 3    Στο παράθυρο Οι τοποθεσίες μου, επιλέξτε μια τοποθεσία από τη λίστα και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί Νέα·αντιστοίχιση.

 

Attachments

  Outcomes