Platser i Cisco Jabber för Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Objekt

Aktivera platser

Aktivera platser i ditt program så att dina kontakter snabbt kan se var du är. Din plats läggs till i din status i programmet.


     
Steg 1    Gå till Jabber > Inställningar.
Steg 2    I fönstret Inställningar går du till fliken Platser.
Steg 3    Välj Aktivera platser.
Steg 4    (Valfritt) Välj Meddela mig när nya platser upptäcks. Du blir aviserad när programmet upptäcker en ny plats.

Lägg till en plats

Du kan skapa en plats som dina kontakter kan se.


       
Steg 1    Gå till Jabber > Inställningar.
Steg 2    I fönstret Inställningar går du till fliken Platser.
Steg 3    Tryck på (+)-ikonen. Fönstret Skapa plats öppnas.
Steg 4    Välj Dela denna plats om du vill att dina kontakter ska kunna se var du är.
Steg 5    Ange information om din plats i Namn- och Adress-fälten.
Steg 6    Klicka på Skapa.

Redigera en plats

Du kan redigera platser som du har skapat för att lägga till ytterligare information.


     
Steg 1    Gå till Jabber > Inställningar.
Steg 2    I fönstret Inställningar går du till fliken Platser.
Steg 3    I fönstret Mina platser markerar du en plats i listan och väljer penn- eller redigeringsikonen för att redigera dina platsuppgifter.
Steg 4    Uppdatera din platsinformation och tryck på Spara.

Ta bort en plats

Du kan ta bort alla platser som du har konfigurerat.


     
Steg 1    Gå till Jabber > Inställningar
Steg 2    I fönstret Inställningar går du till fliken Platser.
Steg 3    I fönstret Mina platser markerar du den plats som du vill ta bort.
Steg 4    Tryck på (-)-ikonen. Platsen tas bort från listan.

Omtilldela plats

Du kan omtilldela din aktuella nätverksposition till en plats som du redan har skapat.


    
Steg 1    Gå till Jabber > Inställningar.
Steg 2    I fönstret Inställningar går du till fliken Platser.
Steg 3    I fönstret Mina platser markerar du en plats i listan och väljer därefter knappen Omtilldela.

 

Attachments

  Outcomes