Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Cisco Jabber for Mac 11.6

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Ενεργή κλήση

        
                         

Ενέργεια

Συντόμευση πληκτρολογίου

Τέλος κλήσης

COMMAND + K

Εναλλαγή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σίγασης ήχου

OPTION + COMMAND + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Αύξηση έντασης

ΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μείωση έντασης

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Αναμονή

Πρόσβαση μέσω των μενού όταν το παράθυρο συνομιλίας είναι ενεργό, ή TAB ή SHIFT+TAB για μετακίνηση διαμέσου των κουμπιών και των αντικειμένων στο παράθυρο.

Μεταβίβαση κλήσης

OPTION + COMMAND + T

Εναλλαγή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αυτόματου σταδιακού σβησίματος ταινίας ελέγχου κλήσεων.

Διαθέσιμο μόνο όταν το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο.

COMMAND + OPTION + SHIFT + H

    

Εισερχόμενη κλήση

        
             
ΕνέργειαΣυντόμευση πληκτρολογίου
Απάντηση σε κλήσηCOMMAND + L
Απόρριψη, ΑπάντησηΌταν το παράθυρο συνομιλίας είναι σε εστίαση, TAB ή SHIFT + TAB για μετακίνηση στο κουμπί Απόρριψη ή Απάντηση.
Απάντηση σε κλήση και εμφάνιση του αναγνωριστικού καλούντος
 1. CONTROL + COMMAND + J για άνοιγμα του μενού κατάστασης Cisco Jabber

   

 2. ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για μετακίνηση διαμέσου των επιλογών μενού και επιλογή απάντησης κλήσης από xxx-xxx-xxxx.

   

 3. Πατήστε ENTER.

   

        

Άμεσα μηνύματα

    
                                           

Ενέργεια

Συντόμευση πληκτρολογίου

       

Έναρξη συνομιλίας με την επιλεγμένη επαφή.

COMMAND + N

Έναρξη ομαδικής συνομιλίας με πολλαπλές επιλεγμένες επαφές.

OPTION + SHIFT + COMMAND + N

Εναλλαγή μεταξύ καρτελών συνομιλίας.

CONTROL + TAB

Κλείσιμο συνομιλίας.

COMMAND + W

Έξοδος από το πεδίο καταχώρησης κειμένου μηνύματος.

SHIFT + TAB

Επαναφορά προεπιλεγμένης γραμματοσειράς.

OPTION + SHIFT + COMMAND + T

Εμφάνιση όλων των γραμματοσειρών.

COMMAND + T

Έντονη γραφή

COMMAND + B

Πλάγια γραφή

OPTION + COMMAND + I

Υπογράμμιση

COMMAND + U

Μεγαλύτερα

COMMAND + + (συν)

Μικρότερο

COMMAND + - (πλην)

Εμφάνιση χρωμάτων

SHIFT + COMMAND + C

        

Γενικές συντομεύσεις

Γενικές συντομεύσεις πληκτρολογίου όταν το παράθυρο Cisco Jabber βρίσκεται στο παρασκήνιο.

     
             
ΕνέργειαΣυντόμευση πληκτρολογίου
Απάντηση σε κλήσηCONTROL + COMMAND + L
Κλήση του επιλεγμένου κειμένου σε μια εφαρμογήSHIFT + COMMAND + 0 (μηδέν) ή

COMMAND + )

Απάντηση σε κλήση και εμφάνιση του αναγνωριστικού καλούντος
 1. CONTROL + COMMAND + J για άνοιγμα του μενού κατάστασης Cisco Jabber

   

 2. ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για μετακίνηση διαμέσου των επιλογών μενού και επιλογή απάντησης κλήσης από xxx-xxx-xxxx.

   

 3. Πατήστε ENTER.

   

    

Μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή

    
                
ΕνέργειαΣυντόμευση πληκτρολογίου
Διαγραφή φωνητικού μηνύματοςDELETE
Άδειασμα κάδου απορριμμάτων φωνητικών μηνυμάτωνOPTION + COMMAND + DELETE
Αναπαραγωγή φωνητικού μηνύματος (εναλλαγή αναπαραγωγής και παύσης)OPTION + COMMAND + P
Προβολή καρτέλας φωνητικών μηνυμάτωνCOMMAND + 4
        

Κλήση

             
ΕνέργειαΣυντόμευση πληκτρολογίου
Νέα κλήσηSHIFT + COMMAND + N
ΕπανάκλησηCOMMAND + R
Πραγματοποίηση κλήσης στην επιλεγμένη επαφή στη λίστα επαφώνOPTION + COMMAND + C
    
    
 

Attachments

  Outcomes