ข้อกำหนดด้านเครือข่ายของ Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

พอร์ตและโปรโตคอล

พอร์ต

โปรโตคอล

คำอธิบาย

443

TCP

(Extensible Messaging and Presence Protocol [XMPP] และ HTTPS)

XMPP จะส่งข้อมูลไปยังบริการ WebEx Messenger

ไคลเอนต์จะส่ง XMPP ผ่านพอร์ตนี้ในการทำงานบนระบบคลาวด์เท่านั้น หากพอร์ต 443 ถูกบล็อก ไคลเอนต์จะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต 5222 แทน

หมายเหตุ   

Cisco Jabber สามารถใช้พอร์ตนี้ในการส่งข้อมูล HTTPS ไปยัง Cisco Unity Connection และ Cisco WebEx Meetings Server ได้เช่นกัน

30000 ถึง 39999

FECC

ไคลเอนต์ใช้พอร์ตนี้สำหรับการควบคุมกล้องระยะไกล

389

UDP/TCP

เซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรี Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

636

LDAPS

เซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรี LDAP (ปลอดภัย)

2748

TCP

Computer Telephony Interface (CTI) ที่ใช้สำหรับการควบคุมโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ

3268

TCP

เซิร์ฟเวอร์ Global Catalog

3269

LDAPS

เซิร์ฟเวอร์ Global Catalog (ปลอดภัย)

5222

TCP

(XMPP)

XMPP จะส่งข้อมูลไปยัง Cisco Unified Presence หรือ Cisco Unified Communications Manager IM และ Presence Service

8443

TCP

( HTTPS )

ส่งข้อมูลไปยัง Cisco Unified Communications Manager และ Cisco Unified Communications Manager IM และ Presence Service

7080

TCP

( HTTPS )

Cisco Unity Connection สำหรับการแจ้งเตือนข้อความเสียง (ข้อความใหม่ อัพเดตข้อความ และลบข้อความ)

53

UDP/TCP

รับส่งข้อมูล Domain Name System (DNS)

37200

SOCKS5 Bytestreams

โอนไฟล์จากผู้ใช้ถึงผู้ใช้

ในการใช้งานภายในพื้นที่ ไคลเอนต์จะใช้พอร์ตนี้ในการส่งภาพบันทึกหน้าจอ

5060

UDP/TCP

การส่งสัญญาณการโทร Session Initiation Protocol (SIP)

5061

TCP

การส่งสัญญาณ Secure SIP
Attachments

    Outcomes