Προσθήκη ομάδας καταλόγου στο Cisco Jabber for Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

Προσθέστε ομάδες από τον κατάλογο του οργανισμού σας στις επαφές σας.


      
Βήμα 1    Επιλέξτε Επαφές και στη συνέχεια Νέα ομάδα καταλόγου.
Βήμα 2    Εισαγάγετε μια ομάδα καταλόγου.
Βήμα 3    Επιλέξτε το στοιχείο Προσθήκη.

 


Attachments

    Outcomes