Απαιτήσεις δικτύου για Cisco Jabber for Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Θύρες και πρωτόκολλα

Θύρα

Πρωτόκολλο

Περιγραφή

443

TCP

(Extensible Messaging and Presence Protocol [XMPP] και HTTPS)

Κυκλοφορία XMPP στην υπηρεσία WebEx Messenger.

Η εφαρμογή αποστέλλει XMPP μέσω αυτής της θύρας σε αναπτύξεις βασισμένες στο cloud μόνο. Εάν η θύρα 443 έχει φραγή, η εφαρμογή χρησιμοποιεί εναλλακτικά τη θύρα 5222.

Σημείωση   

Το Cisco Jabber μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί αυτήν τη θύρα για κυκλοφορία HTTPS στο Cisco Unity Connection και στο Cisco WebEx Meetings Server.

30000 έως 39999

FECC

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί αυτήν τη θύρα για έλεγχο κάμερας εξ αποστάσεως.

389

UDP/TCP

Διακομιστής καταλόγου Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

636

LDAPS

Διακομιστής καταλόγου LDAP (ασφαλής).

2748

TCP

Computer Telephony Interface (CTI) που χρησιμοποιείται για έλεγχο του επιτραπέζιου τηλεφώνου.

3268

TCP

Διακομιστής καθολικού καταλόγου.

3269

LDAPS

Διακομιστής καθολικού καταλόγου (ασφαλής).

5222

TCP

(XMPP)

Κυκλοφορία XMPP στο Cisco Unified Presence ή στο Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service.

8443

TCP

( HTTPS )

Κυκλοφορία στο Cisco Unified Communications Manager και στο Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service.

7080

TCP

( HTTPS )

Cisco Unity Connection για ειδοποιήσεις φωνητικών μηνυμάτων (νέο μήνυμα, ενημέρωση μηνύματος και διαγραφή μηνύματος).

53

UDP/TCP

Κυκλοφορία Domain Name System (DNS).

37200

Ροές byte SOCKS5

Μεταφορές αρχείων μεταξύ ομοτίμων.

Σε εσωτερικές αναπτύξεις, η εφαρμογή χρησιμοποιεί επίσης αυτήν τη θύρα για την αποστολή καταγραφών οθόνης.

5060

UDP/TCP

Σηματοδότηση κλήσης Session Initiation Protocol (SIP).

5061

TCP

Ασφαλής σηματοδότηση κλήσης SIP.
Attachments

    Outcomes