ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ของฉันใน Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

คุณสามารถเปลี่ยนไมโครโฟนและลำโพงที่ไคลเอนต์ใช้งานได้ เมื่อคุณมีอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งตัวสำหรับควบคุมการโทร


      
ขั้นตอนที่ 1    ในหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนูดร็อปดาวน์ควบคุมการโทร
ขั้นตอนที่ 2    เลือก ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันในการโทร คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ในปัจจุบันของคุณได้
ขั้นตอนที่ 3    หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก การกำหนดค่าเสียง/วิดีโอ... คุณสามารถทดสอบเสียงบนอุปกรณ์ของคุณได้ด้วย

 


Attachments

    Outcomes