Umístění v aplikaci Cisco Jabber pro Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Umístění

Povolení umístění

Povolíte-li ve svém klientovi umístění, vaše kontakty ihned uvidí, kde se nacházíte. Do vašeho stavu v klientovi se přidá vaše umístění.


     
Krok 1    Vyberte možnosti Jabber > Předvolby.
Krok 2    V okně Předvolby vyberte kartu Umístění.
Krok 3    Vyberte možnost Povolit·umístění.
Krok 4    (Volitelné) Zvolte možnost Upozornit·na·zjištění·nových·umístění. Když klient zjistí nové umístění, obdržíte upozornění.

Přidání umístění

Můžete vytvořit umístění, které se bude zobrazovat vašim kontaktům.


       
Krok 1    Vyberte možnosti Jabber > Předvolby.
Krok 2    V okně Předvolby vyberte kartu Umístění.
Krok 3    Zvolte ikonu +. Otevře se okno Vytvořit·umístění.
Krok 4    Chcete-li, aby se umístění zobrazovalo vašim kontaktům, zvolte možnost Sdílet·toto·umístění.
Krok 5    Do polí Jméno a Adresa zadejte informace o vašem umístění.
Krok 6    Zvolte možnost Vytvořit.

Úprava umístění

Vytvořená umístění můžete upravovat a přidávat do nich další informace.


     
Krok 1    Vyberte možnosti Jabber > Předvolby.
Krok 2    V okně Předvolby vyberte kartu Umístění.
Krok 3    V okně Moje·umístění vyberte umístění v seznamu a zvolte ikonu pera nebo úprav, pokud jej chcete upravit.
Krok 4    Aktualizujte informace o umístění a zvolte možnost Uložit.

Odebrání umístění

Kterékoli nakonfigurované umístění můžete odebrat.


     
Krok 1    Vyberte možnosti Jabber > Předvolby.
Krok 2    V okně Předvolby vyberte kartu Umístění.
Krok 3    V okně Moje·umístění zvolte umístění, které chcete odebrat.
Krok 4    Zvolte ikonu –. Umístění se odebere ze seznamu.

Nové přiřazení umístění

K umístění, které jste již vytvořili, můžete nově přiřadit své aktuální umístění v síti.


    
Krok 1    Vyberte možnosti Jabber > Předvolby.
Krok 2    V okně Předvolby vyberte kartu Umístění.
Krok 3    V okně Moje·umístění vyberte v seznamu požadované umístění a pak zvolte tlačítko Přiřadit·znovu.

 

Attachments

  Outcomes