Używanie komputera do nawiązywania połączeń za pomocą aplikacji Cisco Jabber dla Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

  

Aplikację Cisco Jabber dla Mac można skonfigurować tak, aby połączenia były przesyłane do komputera lub telefonu.

   


     
Krok 1    W oknie centrum rozwiń menu Elementy sterujące telefonu.   
Krok 2    Skonfiguruj ustawienia.

 


Attachments

    Outcomes