Požadavky aplikace Cisco Jabber pro Mac na síť

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Porty a protokoly

Port

Protokol

Popis

443

TCP

(XMPP [Extensible Messaging and Presence Protocol] a HTTPS)

Data přenášená pomocí protokolu XMPP do služby WebEx Messenger.

Klient odesílá přes tento port data XMPP pouze v cloudových nasazeních. Je-li port 443 blokován, klient místo něj použije port 5222.

Poznámka   

Aplikace Cisco Jabber může tento port používat také k přenosu dat HTTPS do systému Cisco Unity Connection a softwaru Cisco WebEx Meetings Server.

30000 až 39999

FECC

Klient používá tento port k ovládání kamery na vzdáleném konci.

389

UDP/TCP

Adresářový server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

636

LDAPS

Adresářový server LDAP (zabezpečený).

2748

TCP

Rozhraní CTI (Computer Telephony Interface) sloužící k ovládání stolního telefonu.

3268

TCP

Server globálního katalogu.

3269

LDAPS

Server globálního katalogu (zabezpečený).

5222

TCP

(XMPP)

Data přenášená pomocí protokolu XMPP do řešení Cisco Unified Presence nebo Cisco Unified Communications Manager IM a služby Presence.

8443

TCP

(HTTPS)

Data přenášená do řešení Cisco Unified Communications Manager a Cisco Unified Communications Manager IM a služby Presence.

7080

TCP

(HTTPS)

Systém Cisco Unity Connection pro oznamování hlasových zpráv (nová zpráva, aktualizace zprávy a odstranění zprávy).

53

UDP/TCP

Data přenášená v systému DNS (Domain Name System).

37200

Datové proudy bajtů SOCKS5

Přenosy souborů peer-to-peer.

V místních nasazeních klient také používá tento port k odesílání snímků obrazovky.

5060

UDP/TCP

Signalizace hovorů SIP (Session Initiation Protocol).

5061

TCP

Zabezpečená signalizace hovorů SIP.
Attachments

    Outcomes