ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ของฉัน ใน Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
  

คุณสามารถเปลี่ยนไมโครโฟนและลำโพงที่ไคลเอนต์ใช้งานได้ เมื่อคุณมีอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งตัวสำหรับควบคุมการโทร

      
1    ในหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนูดร็อปดาวน์ควบคุมการโทร
2    เลือก ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันในการโทร คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ในปัจจุบันของคุณได้
3    หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก การกำหนดค่าเสียง/วิดีโอ... คุณสามารถทดสอบเสียงบนอุปกรณ์ของคุณได้ด้วย
 


Attachments

    Outcomes