Support Center: Sessionsroller

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode

Från Cisco WebEx Support Center kan du starta och hålla i supportsessioner samt titta på inspelade supportsessioner.

 

Supportsessionsroller

Flera kunder och flera supportrepresentanter kan medverka i en och samma supportsession samtidigt. Varje mötesdeltagare har en egen roll.

Kundsupportrepresentanten:

 • startar en supportsession
 • bjuder in kunder till en supportsession
 • bjuder in ytterligare supportrepresentanter till supportsessionen
 • överför kontrollen av en supportsession
 • överför filer till och från kundens dator
 • avslutar en supportsession.

Kundsupportrepresentantens assistent:

 • assisterar under supportsessionen
 • observerar delning av program och skrivbord
 • deltar i chatten
 • övertar kontrollen över sessionen om den överförs.

Primär kund:

 • delar program eller skrivbord
 • deltar i chatten
 • tittar på supportrepresentantens videoström (om sådan delas)
 • delar videoström (valfritt)

Sekundär kund:

 • observerar interaktioner mellan kund och supportrepresentant
 • observerar delning av program och skrivbord
 • deltar i chatten.

Attachments

  Outcomes