Wymagania sieciowe aplikacji Cisco Jabber dla Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Porty i protokoły

Port

Protokół

Opis

443

TCP

(Protokół XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) i HTTPS)

Ruch XMPP do usługi WebEx Messenger.

Klient wysyła pakiety XMPP przez ten port tylko w przypadku wdrożeń opartych na chmurze. Jeśli port 443 jest zablokowany, klient przełącza się na port 5222.

Uwaga   

Cisco Jabber może używać tego portu dla ruchu HTTPS do Cisco Unity Connection i Cisco WebEx Meetings Server.

cyfry od 30000 do 39999

FECC

Klient używa tego portu do sterowania kamerą zdalną.

389

UDP/TCP

Serwer książki adresowej LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

636

LDAPS

Serwer książki adresowej LDAP (bezpieczny).

2748

TCP

Interfejs CTI (Computer Telephony Interface) służący do sterowania telefonem biurkowym.

3268

TCP

Serwer Global Catalog.

3269

LDAPS

Serwer Global Catalog (bezpieczny).

5222

TCP

(XMPP)

Ruch XMPP do Cisco Unified Presence lub Cisco Unified Communications Manager IM i Presence Service.

8443

TCP

(HTTPS)

Ruch do Cisco Unified Communications Manager i Cisco Unified Communications Manager IM oraz Presence Service.

7080

TCP

(HTTPS)

Cisco Unity Connection dla powiadomień o komunikatach głosowych (nowy komunikat, aktualizacja i usunięcie komunikatu).

53

UDP/TCP

Ruch DNS (Domain Name System).

37200

SOCKS5 Bytestreams

Przesyłanie plików między użytkownikami.

W przypadku wdrożeń lokalnych klient używa tego portu także do przesyłania zrzutów ekranu.

5060

UDP/TCP

Sygnalizacja połączenia SIP (Session Initiation Protocol).

5061

TCP

Sygnalizacja bezpiecznego połączenia SIP.
Attachments

    Outcomes