Χρήση του υπολογιστή μου για κλήσεις στο Cisco Jabber for Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

  

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Cisco Jabber for Mac να στέλνει τις κλήσεις στον υπολογιστή ή στο τηλέφωνό σας.

   


     
Βήμα 1    Από το κεντρικό παράθυρο, ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού "Στοιχεία ελέγχου τηλεφώνου".   
Βήμα 2    Επιλέξτε την προτίμησή σας.

 


Attachments

    Outcomes