Hantera filer och kontaktinformation

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 6Show Document
 • View in full screen mode
 

Hantera filer i dina personliga mappar

   

Ditt användarkonto inkluderar personligt lagringsutrymme för filer på din WebEx-webbplats. Filerna lagras på sidan Mitt WebEx > Mina filer > Mina dokument. Din webbplatsadministratör avgör mängden utrymme som finns tillgängligt för fillagring. Om du behöver mer utrymme kan du kontakta din webbplatsadministratör.

   
         
1    Gå till Mitt WebEx > Mina filer > Mina dokument.
2    För att skapa en ny mapp väljer du Skapa mapp under Åtgärd.       

Du kan ange ett namn och en beskrivning för mappen.

     
3    Under Åtgärd väljer du Överför för att överföra en eller flera filer till en vald mapp.       

Du kan överföra upp till tre filer samtidigt.

     
4    Under Åtgärd väljer du knappen Hämta för att hämta en vald fil.       

Följ de instruktioner som visas i webbläsaren eller operativsystemet för att hämta filen.

     
5    För att redigera en mapp eller fil väljer du den och sedan Redigera mapp eller Redigera fil.       

Du kan ange följande egenskaper för mappar:

      
 •        

  Namn och beskrivning

         

 •        

  Delningsalternativ:

          

  •          

   Dela inte mappen: Mappen visas inte på sidan Personligt mötesrum. Det innebär att besökare på din sida inte kan visa mappen eller komma åt några filer i den.

            

  •          

   Dela den här mappen: Mappen visas på sidan Personligt mötesrum. Du kan välja Med alla, Med användare som har värd- eller deltagarkonton eller Med användare som endast har värdkonton.

            

         
 •        

  Läs- och skrivåtkomst

         

 •        

  Lösenordsskydd

         

     
6    Om du vill söka efter en specifik fil eller mapp skriver du hela eller delar av namnet eller beskrivningen i rutan Sök efter. Klicka sedan på Sök.
7    Använd kommandona Flytta och Kopiera för att flytta eller kopiera en vald fil eller mapp till en annan mapp.
8    Dela en mapp så att den visas på sidan Personligt mötesrum.       
Tips             
 •         

  Du kan använda detta lagringsutrymme för att ha åtkomst till viktig information när du inte är på kontoret. Om du till exempel är på en affärsresa och vill dela en fil under en onlinesession, så hämtar du hem filen från din personliga mapp till en dator. Därefter kan du dela filen med deltagarna.

          

 •         

  Om du delar en mapp kan besökare på sidan Personligt mötesrum överföra filer till eller hämta filer från mappen. Du kan till exempel använda dina personliga mappar för att utbyta dokument som du delar på dina sessioner, arkivera registrerade möten m.m.

          

      
     

Underhålla kontaktinformation

   

Du kan upprätthålla en personlig adressbok online där du kan lägga till information om kontakter och skapa distributionslistor. När du schemalägger ett möte eller startar ett direktmöte kan du snabbt bjuda in kontakter eller distributionslistor som finns i din personliga adressbok. Du kan även bjuda in kontakter från företagets adressbok till din WebEx-webbplats om en sådan finns.

   
        
1    Välj Mitt WebEx > Mina kontakter.
2    I listan Visa väljer du Personliga kontakter.
3    Så här lägger du till kontakter:
 •       

  Välj Lägg till kontakt för att ange information om en kontakt åt gången.

        
 •       

  Välj Importera för att importera kontaktinformation från en kommaseparerad eller flikavgränsad fil (.csv).

               
4    Redigera eller ta bort information om en kontakt eller distributionslista i din personliga adressbok.
5    Ange text i fältet Sök efter och välj Sök för att söka efter kontakter i din personliga adressbok.
6    Skapa en distributionslista i din adressbok.
7    För att ta bort kontakter väljer du en eller flera kontakter och väljer Ta bort.

Importera kontaktinformation från en fil till din adressbok

   

Du kan lägga till information om flera kontakter samtidigt i din personliga adressbok genom att importera en fil med kommaavgränsade eller flikavgränsade värden (.csv). Du kan exportera information från flera kalkyl- och e-postprogram i CSV-format.

   
           
1    Skapa en .csv-fil i programmet som du vill importera från eller exportera en .csv-fil från sidan WebEx-kontakter och redigera den för att lägga till fler kontakter i samma format.
2    Välj Mitt WebEx > Mina kontakter.
3    I listan Visa väljer du Personliga kontakter.    
4    I listan Importera från väljer du Komma- eller tabbavgränsade filer.
5    Välj Importera.
6    Markera .csv-filen som du har lagt till ny kontaktinformation i.
7    Välj Öppna.
8    Välj Överför fil.
9    Välj Skicka.
10    Välj Ja.      

Om det finns fel i den nya eller uppdaterade kontaktinformationen visas ett meddelande om att ingen kontaktinformation har importerats.

     

Exportera kontaktinformation till en .csv-fil

   

Du kan spara din kontaktinformation som en .csv-fil för att importera den till ett annat program, eller för att generera en .csv-filmall som du kan använda för att lägga till kontaktinformation som du importerar senare.

       
         
1    Välj Mitt WebEx > Mina kontakter.
2    I listan Visa väljer du Personliga kontakter.
3    Välj Exportera.
4    Spara .csv-filen till din dator.
5    Öppna .csv-filen som du sparade i ett kalkylprogram, till exempel Microsoft Excel.
6    (Valfritt) Om det finns kontaktinformation i filen kan du ta bort den.
7    Ange information om de nya kontakterna i .csv-filen.
8    Spara .csv-filen.      
Viktigt:       

Om du lägger till en ny kontakt ska du se till att UID-fältet är tomt.

             
     

Om CSV-mallen för kontaktinformation

   

På din WebEx-servicewebbplats väljer du Mitt WebEx > Mina kontakter > Visa > Personlig adressbok > Exportera.

    

Ange information om flera kontakter som du sedan kan importera till din personliga adressbok. Denna lista visar fälten i denna mall:

    
 •      

  UUID: Ett nummer som din WebEx-servicewebbplats skapar för att identifiera kontakten. Om du lägger till en ny kontakt i CSV-filen lämnar du det här fältet tomt.

       

 •      

  Namn: Obligatoriskt. Kontaktens för- och efternamn.

       

 •      

  E-post: Obligatoriskt. Kontaktens e-postadress. E-postadressen måste vara i följande format: namn@företag.com

       

 •      

  Företag: Företaget eller organisationen som kontakten arbetar för.

       

 •      

  JobTitle: Kontaktens befattning inom företaget eller organisationen.

       

 •      

  URL: URL, eller webbadress, för det företag eller den organisation som kontakten arbetar för.

       

 •      

  OffCntry: Landskoden till kontaktens kontorstelefonnummer – det nummer som du måste slå om kontakten befinner sig i ett annat land.

       

 •      

  OffArea: Riktnumret till kontaktens kontorstelefonnummer.

       

 •      

  OffLoc: Kontaktens kontorstelefonnummer.

       

 •      

  OffExt: Anknytningen till kontaktens kontorstelefonnummer, om tillämpligt.

       

 •      

  CellCntry: Landskoden till kontaktens mobiltelefonnummer – det nummer som du måste slå om kontakten befinner sig i ett annat land.

       

 •      

  CellArea: Riktnumret till kontaktens mobiltelefonnummer.

       

 •      

  CellLoc: Kontaktens mobiltelefonnummer.

       

 •      

  CellExt: Eventuell anknytning till kontaktens mobiltelefonnummer.

       

 •      

  FaxCntry: Landskoden till kontaktens faxnummer – det nummer som du måste slå om kontakten befinner sig i ett annat land.

       

 •      

  FaxArea: Riktnumret till kontaktens faxnummer.

       

 •      

  FaxLoc: Kontaktens faxnummer.

       

 •      

  FaxExt: Anknytningen till kontaktens faxmaskin, om tillämpligt.

       

 •      

  Address 1: Kontaktens gatuadress.

       

 •      

  Address 2: Ytterligare adressinformation, om så krävs.

       

 •      

  Delstat/region: Kontaktens delstat eller provins.

       

 •      

  Postnummer: Kontaktens postnummer.

       

 •      

  Country: Landet som kontakten befinner sig i.

       

 •      

  Användarnamn: Det användarnamn som användaren loggar in med på din WebEx-servicewebbplats, om kontakten har ett användarkonto.

       

 •      

  Anteckningar: All övrig information om kontakten.

       

   

Skapa en distributionslista i adressboken

   

Du kan skapa distributionslistor i den personliga adressboken. En distributionslista utgörs av två eller flera kontakter som visas i listan över personliga kontakter under ett allmänt namn som du har valt. Du kan till exempel skapa en distributionslista med namnet Försäljningsavdelning som innehåller kontakter på den avdelningen. Om du vill bjuda in personerna på avdelningen till ett möte kan du välja gruppen i stället för varje enskild person.

   
          
1    Välj Mitt WebEx > Mina kontakter.
2    Välj Lägg till distributionslista.
3    Skriv namnet på gruppen i rutan Namn.
4    (Valfritt) Ange en beskrivning av gruppen i rutan Beskrivning.
5    Under Medlemmar letar du upp de kontakter som du vill lägga till i distributionslistan enligt följande:
 •       

  Sök efter en kontakt genom att skriva in hela eller delar av kontaktens för- eller efternamn i rutan Sök.

        
 •       

  Välj den bokstav som är den första bokstaven i kontaktens förnamn.

        
 •       

  Välj Alla för att lista alla kontakter i dina personliga kontakter.

        
6    (Valfritt) För att lägga till en ny kontakt i din lista med personliga kontakter väljer du Lägg till kontakt under Medlemmar.
7    I rutan till vänster väljer du de kontakter du vill lägga till i distributionslistan.
8    Välj Lägg till för att flytta kontakter du har markerat till rutan till höger.
9    När du är klar med att lägga till kontakter till distributionslistan väljer du Lägg till för att skapa listan.       

I listan över personliga kontakter visas indikatorn Distributionslista till vänster om den nya distributionslistan. Välj listnamnet för att redigera den.

     
 

Attachments

  Outcomes