ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันสำหรับการโทรใน Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

  

คุณสามารถบอกให้ Cisco Jabber สำหรับ Mac ส่งการโทรไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณหรือโทรศัพท์ของคุณ

   


     
ขั้นตอนที่ 1    จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับการควบคุมการโทร   
ขั้นตอนที่ 2    เลือกค่าความต้องการ

 


Attachments

    Outcomes