ปรับแต่ง Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกและค่าความต้องการของ Cisco Jabber เพื่อกำหนดวิธีทำงานของไคลเอ็นต์เอง  


     
ขั้นตอนที่ 1    เลือก Jabber > การกำหนดค่า
ขั้นตอนที่ 2    ทำการเลือกของคุณ   

 


Attachments

    Outcomes