Dosyaları ve Kişi Bilgilerini Yönetme

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 6Show Document
 • View in full screen mode
 

Kişisel Klasörlerinizdeki Dosyaların Yönetimi

   

Kullanıcı hesabınız, WebEx siteniz üzerindeki dosyalar için kişisel depolama alanı içerir. Bu dosyalar, My WebEx > Dosyalarım > Belgelerim sayfasında depolanır. Site yöneticiniz, dosyaları depolayacak alan miktarını belirler. Daha fazla disk alanına ihtiyacınız varsa, site yöneticinizle görüşün.

   
         
1              My WebEx > Dosyalarım > Belgelerim seçeneğine gidin.
2    Yeni bir klasör oluşturmak için Eylem bölümünde, Klasör Oluştur düğmesini tıklatın.       

Klasör için bir ad ve açıklama girebilirsiniz.

     
3    Seçilen bir klasöre bir ya da daha fazla dosya yüklemek için Eylem bölümünde Yükle'yi seçin.       

Aynı anda en fazla üç dosya yükleyebilirsiniz.

     
4    Seçilen bir dosyayı indirmek için Eylem seçeneğinin altında İndir'i seçin.       

Dosyayı indirmek için web tarayıcınızın veya işletim sisteminizin sunduğu tüm talimatları izleyin.

     
5    Bir klasörü veya dosyayı düzenlemek için söz konusu klasör veya dosyayı seçin ve sonra Klasörü Düzenle veya Dosyayı Düzenle düğmesini seçin.       

Klasörler için şu özellikleri belirleyebilirsiniz.

      
 •        

  Ad ve tanım

         

 •        

  Paylaşım seçenekleri:

          

  •          

   Bu klasörü paylaşma: Bu klasör Kişisel Toplantı Odası sayfanızda görünmez. Bu nedenle, sayfanıza gelen ziyaretçiler klasörü görüntüleyemez veya içindeki dosyalara erişemez.

            

  •          

   Bu klasörü paylaş: Bu klasör Kişisel Toplantı Odanızda görünür.            Tümü ile, Toplantı sahibi veya katılımcı hesabı olan kullanıcılarla veya Yalnızca toplantı sahibi hesabı olan kullanıcılarla öğesini seçebilirsiniz.

            

         
 •        

  Okuma ve yazma erişimi

         

 •        

  Parola koruması

         

     
6    Belirli bir dosya veya klasörü aramak isterseniz Şunu Ara kutusuna dosya adının tamamını veya bir kısmını yazın ve sonra Ara öğesini seçin. Ardından Ara'yı seçin.
7    Seçili bir dosya veya klasörü farklı bir klasöre taşımak için Taşı ve Kopyala komutlarını kullanın.
8    Bir klasörün Kişisel Toplantı Odası sayfanızda görünmesi için klasörü paylaşın.       
İpucu             
 •         

  Bu depolama alanını, ofisten uzakta olduğunuzda önemli bilgilere erişmek için kullanabilirsiniz. Örneğin, bir iş seyahatindeyken çevrimiçi oturum sırasında dosya paylaşmak isterseniz dosyayı, bilgisayarınızda kişisel klasörlerinize indirin. Arından dosyayı katılımcılarla paylaşın.

          

 •         

  Bir klasör paylaşıyorsanız, Kişisel Toplantı Odası sayfanıza gelen ziyaretçiler dosyaları klasöre yükleyebilir veya klasörden indirebilir. Örneğin, kişisel klasörleri oturumlarınızda paylaştığınız belgeleri değişmek, kayıtlı toplantıları arşivlemek ve benzeri işlemler için kullanabilirsiniz.

          

      
     

Kişi Bilgisi Tutma

   

Kişiler hakkında bilgiler ekleyebileceğiniz ve katkı listeleri oluşturabileceğiniz kendi çevrimiçi kişi listenizi tutabilirsiniz. Bir toplantı planlarken veya anlık bir toplantı başlatırken, kişi defterinizde bulunan kişilerinizi veya katkı listelerinizi hızlı bir biçimde davet edebilirsiniz. Varsa, WebEx sitenizin Şirket Adres Defterindeki kişileri de davet edebilirsiniz.

   
        
1              My WebEx > Kişilerim'i seçin.
2              Görüntüle listesinden Kişisel Bağlantılar’ı seçin.
3    Kişileri aşağıdaki gibi ekleyin:
 •       

  Bir defada yalnızca bir kişinin bilgilerini girmek için Kişi Ekle öğesini seçin.

        
 •       

  Virgül veya sekme ile ayrılmış değerler dosyasından (.csv) kişi bilgileri aktarmak için İçe aktar öğesini seçin.

               
4    Kişi listenizde bulunan herhangi bir kişi veya katkı listesi bilgilerini düzenleyin veya silin.
5    Kişi listenizdeki kişiler arasında arama yapmak için Şunu ara alanına metin girin ve Ara öğesini seçin.
6    Kişilerinizde katkı listesi oluşturun.
7    Kişileri silmek için bir a da daha fazla kişiyi seçili hale getirerek Sil öğesini seçin.

Bir Dosyada Bulunan Kişi Bilgilerini Adres Defterinize Aktarma

   

Birden fazla kişi hakkındaki bilgileri, virgül veya sekme ile ayrılmış değerler dosyasını (.csv) içe aktararak kişisel adres defterinize ekleyebilirsiniz. Birçok hesap tablosu veya e-posta programında yer alan bilgileri CSV formatında dışa aktarabilirsiniz.

   
           
1    İçerisinden bilgi aktarmak istediğiniz uygulamadan bir .csv dosyası oluşturun veya WebEx Kişiler sayfanızdan bir .csv dosyasını dışa aktararak bu formatta daha fazla kişi eklemek için dosyayı düzenleyin.
2              My WebEx > Kişilerim'i seçin.
3              Görüntüle listesinden Kişisel Bağlantılar'ı seçin.    
4              Şuradan Aktar listesinde, Virgül veya Sekme ile Ayrılmış Dosyalar'ı seçin.
5              İçe Aktar öğesini seçin.
6    Yeni kişi bilgilerini eklediğiniz .csv dosyasını seçin.
7              'ı seçin.
8              Dosya Yükle öğesini seçin.
9              Gönder'i seçin.
10              Evet'i seçin.      

Yeni veya güncellenmiş iletişim bilgilerinde bir hatanın meydana gelmesi durumunda, herhangi bir kişi bilgisinin içe aktarılmadığını belirten bir ileti görülür.

     

Kişi Bilgilerini .csv Dosyasına Aktarma

   

Kişi bilgilerinizi, başka bir uygulamaya aktarmak veya kişi bilgilerini ekleyip daha sonra içe aktarmak üzere bir .csv dosyası şablonu oluşturmak için .csv dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

       
         
1              My WebEx > Kişilerim'i seçin.
2              Görüntüle listesinden Kişisel Bağlantılar’ı seçin.
3              Dışa Aktar öğesini seçin.
4              .csv dosyasını bilgisayarınıza kaydedin.
5    Kaydettiğiniz .csv dosyasını, Microsoft Excel gibi bir hesap tablosu programında açın.
6    (İsteğe bağlı) Kişi bilgileri dosyada mevcutsa, bu bilgileri silebilirsiniz.
7              .csv dosyasındaki yeni kişiler hakkındaki bilgileri belirtin.
8              .csv dosyasını kaydedin.      
Önemli:       

Yeni bir kişi eklediğinizde, UID alanının boş olduğundan emin olun.

             
     

Kişi Bilgileri CSV Şablonu Hakkında

   

WebEx hizmeti web sitenizde, My WebEx > Kişilerim > Görüntüle > Kişisel Adres > Defter > Dışa Aktar öğesini seçin.

    

Kişisel rehberinize aktaracağınız birden fazla kişi hakkında bilgi verin. Bu liste, bu şablondaki alanları gösterir:

    
 •      

  UUID: Kişiyi tanımlamak için WebEx hizmet sitesinin oluşturduğu bir sayı. CSV dosyasına yeni bir kişi eklediğinizde, bu alanı boş bırakın.

       

 •      

  Ad: Gereklidir. Kişinin adı ve soyadı.

       

 •      

  E-posta: Gereklidir. Kişinin e-posta adresi. E-posta adresi şu formatta olmalıdır: ad@sirket.com

       

 •      

  Company: Kişinin çalıştığı şirket veya kuruluş.

       

 •      

  JobTitle: Kişinin çalıştığı şirket ya da kuruluştaki pozisyonu.

       

 •      

  URL: Kişinin çalıştığı şirket veya kuruluşun URL'si veya web adresi.

       

 •      

  OffCntry: Başka bir ülkede ikamet etmesi durumunda, kişinin ofis telefonunu aramak için çevirmeniz gereken ülke kodu.

       

 •      

  OffArea: Kişinin ofis telefonu numarasının alan veya şehir kodu.

       

 •      

  OffLoc: Kişinin ofis telefonu numarası.

       

 •      

  OffExt: Varsa, kişinin ofis telefonunun dahili numarası.

       

 •      

  CellCntry: Başka bir ülkede ikamet etmesi durumunda, kişinin cep telefonunu aramak için çevirmeniz gereken ülke kodu.

       

 •      

  CellArea: Kişinin cep telefonu numarasının alan veya şehir kodu.

       

 •      

  CellLoc: Kişinin cep telefonu numarası.

       

 •      

  CellExt: Kişinin cep telefonu numarası için dahili numara (varsa).

       

 •      

  FaxCntry: Başka bir ülkede ikamet etmesi durumunda, kişinin faks numarasını aramak için çevirmeniz gereken ülke kodu.

       

 •      

  FaxArea: Kişinin faks numarasının alan veya şehir kodu.

       

 •      

  FaxLoc: Kişinin faks numarası.

       

 •      

  FaxExt: Varsa, kişinin faks makinesinin dahili numarası.

       

 •      

  Adres 1: Kişinin açık adresi.

       

 •      

  Adres 2: Gerekiyorsa, ilave adres bilgileri.

       

 •      

  Eyalet veya İl: Kişinin bulunduğu eyalet veya il.

       

 •      

  Alan veya Posta Kodu: Kişinin ZIP veya posta kodu.

       

 •      

  Country: Kişinin ikamet ettiği ülke.

       

 •      

  Kullanıcı adı: Kişinin kullanıcı hesabı varsa, WebEx hizmeti web sitesi üzerinde oturum açtığı kullanıcı adı.

       

 •      

  Notlar: Kişi hakkında ilave bilgiler.

       

   

Adres Defterinizde Katkı Listesi Oluşturma

   

Kişisel adres defteriniz için katkı listeleri oluşturabilirsiniz. Katkı listesi, aynı adı girdiğiniz ve Kişisel Bağlantılar listesinde çıkan iki ya da daha fazla kişiyi içerir. Örneğin, Satış Departmanınızda çalışan kişileri içeren Satış Departmanı adında bir katkı listesi oluşturabilirsiniz. Bir departmanın üyelerini toplantıya davet etmek isterseniz, her bir üyeyi tek tek seçmek yerine, grubu seçebilirsiniz.

   
          
1              My WebEx > Kişilerim'i seçin.
2              Katkı Listesi Ekle'yi seçin.
3              Ad kutusuna, grubun adını girin.
4    (İsteğe bağlı) Açıklama kutusuna, grup hakkında açıklayıcı bir bilgi girin.
5              Üyeler altında, aşağıdakilerden herhangi birini yaparak katkı listesine eklemek istediğiniz kişileri belirleyin:
 •       

  Kişinin adını veya soyadını Ara kutusuna girerek, bir kişiyi arayın.

        
 •       

  Kişinin ön adının ilk harfini seçin.

        
 •       

  Kişisel Bağlantılar listenizde bulunan tüm kişileri listelemek için Tümü öğesini seçin.

        
6    (İsteğe bağlı) Kişisel Bağlantılar listenize yeni bir kişi eklemek için Üyeler bölümünün altında, Kişi Ekle öğesini seçin.
7    Soldaki kutuda, katkı listesine eklemek istediğiniz kişileri seçin.
8    Seçtiğiniz kişileri sağdaki kutuya aktarmak için Ekle öğesini seçin.
9    Kişileri eklemeyi tamamladıktan sonra katkı listesini oluşturmak için Ekle öğesini seçin.       

Kişisel Bağlantılar listenizde, Katkı Listesi göstergesi yeni katkı listesinin solunda görülür. Liste adını seçerek düzenleyebilirsiniz.

     
 

Attachments

  Outcomes