Dostosowywanie aplikacji Cisco Jabber dla Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

Można skonfigurować opcje i preferencje programu Cisco Jabber w celu dostosowania pracy klienta.  


     
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje.
Krok 2    Wybierz żądane opcje.   

 


Attachments

    Outcomes