Bestanden en contactgegevens beheren

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 6Show Document
 • View in full screen mode
 

Bestanden beheren in uw persoonlijke mappen

   

Uw gebruikersaccount bevat een persoonlijke opslagruimte voor bestanden op uw WebEx-site. Deze bestanden zijn opgeslagen op de pagina Mijn WebEx > Mijn bestanden > Mijn documenten. Uw sitebeheerder bepaalt hoeveel ruimte er beschikbaar is voor het opslaan van bestanden. Als u meer schijfruimte nodig hebt, neemt u contact op met de sitebeheerder.

   
         
1    Ga naar Mijn WebEx > Mijn bestanden > Mijn documenten.
2    Selecteer onder Actie Map maken om een nieuwe map te maken.       

U kunt een naam en beschrijving voor de map invoeren.

     
3    Selecteer Uploaden onder Actie om een of meer bestanden naar een geselecteerde map te uploaden.       

U kunt maximaal drie bestanden tegelijkertijd uploaden.

     
4    Selecteer onder Actie Downloaden om een geselecteerd bestand te downloaden.       

Volg de instructies van de webbrowser of het besturingssysteem voor het downloaden van het bestand.

     
5    Als u een map of bestand wilt bewerken, selecteert u de map of het bestand en klikt u op de knop Map bewerken of Bestand bewerken.       

Voor mappen kunt u de volgende eigenschappen opgeven:

      
 •        

  Naam en beschrijving

         

 •        

  Opties voor delen:

          

  •          

   Deze map niet delen: Deze map verschijnt niet op de pagina Persoonlijke vergaderruimte. Bezoekers van uw pagina kunnen deze map en de bestanden daarin niet zien.

            

  •          

   Deze map delen: deze map verschijnt op de pagina Persoonlijke vergaderruimte. U kunt Met iedereen, Met gebruikers met een host- of deelnemersaccount of Alleen met gebruikers met een host-account selecteren.

            

         
 •        

  Toegang voor lezen en schrijven

         

 •        

  Wachtwoordbeveiliging

         

     
6    Als u naar een specifiek bestand of specifieke map wilt zoeken, typt u in het vak Zoeken naar de hele of een deel van de naam of beschrijving van het bestand. Selecteer vervolgens Zoeken.
7    Gebruik de opdrachten Verplaatsen en Kopiëren om een geselecteerd bestand of geselecteerde map naar een andere map te verplaatsen of te kopiëren.
8    Deel een map zodat deze verschijnt op de pagina Persoonlijke vergaderruimte.       
Tip             
 •         

  U kunt deze opslagruimte gebruiken om toegang te krijgen tot belangrijke gegevens wanneer u niet op kantoor bent. Als u bijvoorbeeld op zakenreis bent en een bestand wilt delen tijdens een online sessie, kunt u het bestand downloaden in uw persoonlijke mappen op een computer. Vervolgens kunt u het bestand met de deelnemers delen.

          

 •         

  Als u een map deelt, kunnen bezoekers van de pagina Persoonlijke vergaderruimte bestanden uploaden of downloaden uit de map. U kunt bijvoorbeeld uw persoonlijke mappen gebruiken voor het uitwisselen van documenten die u deelt tijdens uw sessies, voor het archiveren van opgenomen vergaderingen, enzovoort.

          

      
     

Contactgegevens bijhouden

   

U kunt online een persoonlijke lijst met contactpersonen bijhouden waarin u informatie over contactpersonen kunt toevoegen en distributielijsten kunt maken. Wanneer u een vergadering plant of een directe vergadering start, kunt u snel afzonderlijke contactpersonen of contactpersonen in distributielijsten uitnodigen via uw persoonlijke lijst met contactpersonen. U kunt ook contactpersonen in het bedrijfsadresboek uitnodigen voor uw WebEx-site, als dit adresboek beschikbaar is.

   
        
1    Klik op Mijn WebEx > Mijn contactpersonen.
2    Selecteer in de lijst Weergeven de optie Persoonlijke contactpersonen.
3    U kunt contactpersonen op één van de volgende manieren toevoegen:
 •       

  Selecteer Contactpersoon toevoegen om gegevens over contactpersonen op te geven (één voor één).

        
 •       

  Klik op Importeren om contactgegevens te importeren vanuit een bestand met door komma's of tabs gescheiden waarden (.csv).

               
4    U kunt ook gegevens over een contactpersoon of distributielijst in uw lijst met contactpersonen bewerken of verwijderen.
5    Voer in het veld Zoeken naar tekst in en klik op Zoeken om naar contactpersonen in uw lijst met contactpersonen te zoeken.
6    Maak een distributielijst in uw lijst met contactpersonen.
7    Selecteer een of meer contactpersonen en klik op Verwijderen om contactpersonen te verwijderen.

Contactgegevens via een bestand in uw adresboek importeren

   

U kunt gegevens van meerdere contactpersonen tegelijkertijd aan uw persoonlijke adresboek toevoegen door een bestand met door komma's of tabs gescheiden waarden te importeren (.csv). U kunt gegevens vanuit vele spreadsheet- en mailprogramma's exporteren in CSV-indeling.

   
           
1    Genereer een .csv-bestand vanuit de toepassing van waaruit u wilt importeren, of exporteer een .csv-bestand vanuit uw pagina WebEx-contactpersonen en bewerk dit bestand om meer contactpersonen in die indeling toe te voegen.
2    Klik op Mijn WebEx > Mijn contactpersonen.
3    Selecteer in de lijst Weergeven de optie Persoonlijke contactpersonen.    
4    Klik in de lijst Importeren uit op de optie Bestanden met door komma's of tabs gescheiden waarden.
5    Selecteer Importeren.
6    Kies het .csv-bestand waarin u nieuwe contactgegevens hebt toegevoegd.
7    Selecteer Openen.
8    Selecteer Bestand uploaden.
9    Selecteer Verzenden.
10    Selecteer Ja.      

Als er een fout in nieuwe of bijgewerkte contactgegevens staat, wordt er een bericht weergegeven dat aangeeft dat er geen gegevens zijn geïmporteerd.

     

Contactgegevens in een .csv-bestand exporteren

   

U kunt uw contactgegevens als een CSV-bestand opslaan om deze in een andere toepassing te importeren, of een CSV-bestandssjabloon genereren dat u kunt gebruiken om contactgegevens toe te voegen en dit later te importeren.

       
         
1    Klik op Mijn WebEx > Mijn contactpersonen.
2    Selecteer in de lijst Weergeven de optie Persoonlijke contactpersonen.
3    Selecteer Exporteren.
4    Sla het .csv-bestand op uw computer op.
5    Open het .csv-bestand dat u hebt opgeslagen in een spreadsheetprogramma, bijvoorbeeld Microsoft Excel.
6    (Optioneel) Als het bestand contactgegevens bevat, kunt u het verwijderen.
7    Specificeer gegevens over de nieuwe contactpersonen in het .csv-bestand.
8    Sla het .csv-bestand op.      
Belangrijk:       

Als u een nieuwe contactpersoon toevoegt, moet het UID-veld blanco zijn.

             
     

Over de CSV-sjabloon Contactgegevens

   

Ga naar uw WebEx-servicesite en selecteer Mijn WebEx > Mijn contactpersonen > Weergeven > Persoonlijk > adresboek > Exporteren.

    

Geef gegevens van meerdere contactpersonen op die u vervolgens in uw persoonlijke contactpersonen kunt importeren. Deze lijst geeft de velden in dit sjabloon weer:

    
 •      

  UUID: een nummer dat uw WebEx-servicesite maakt om de contactpersoon te identificeren. Laat dit veld blanco als u een nieuwe contactpersoon aan het CSV-bestand toevoegt.

       

 •      

  Naam: vereist. Voor- en achternaam van de contactpersoon.

       

 •      

  E-mailadres: vereist. Het e-mailadres van de contactpersoon. Het e-mailadres moet de volgende indeling hebben: naam@bedrijf.com

       

 •      

  Bedrijf: het bedrijf of de organisatie waarvoor de contactpersoon werkt.

       

 •      

  Functie: de positie van de contactpersoon binnen het bedrijf of de organisatie.

       

 •      

  URL: de URL of het internetadres van het bedrijf of de organisatie van de contactpersoon.

       

 •      

  OffCntry: het landnummer voor de kantoortelefoon van de contactpersoon, dat wil zeggen, het nummer dat u moet kiezen als de contactpersoon in een ander land woont.

       

 •      

  OffArea: de regio- of stadscode voor het kantoortelefoonnummer van de contactpersoon.

       

 •      

  OffLoc: het kantoortelefoonnummer van de contactpersoon.

       

 •      

  OffExt: het toestelnummer voor het kantoortelefoonnummer van de contactpersoon, indien van toepassing.

       

 •      

  CellCntry: het landnummer voor de mobiele telefoon van de contactpersoon, dat wil zeggen, het nummer dat u moet kiezen als de contactpersoon in een ander land woont.

       

 •      

  CellArea: de regio- of stadscode voor het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.

       

 •      

  CellLoc: het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.

       

 •      

  CellExt: het toestelnummer voor het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon, indien van toepassing.

       

 •      

  FaxCntry: het landnummer voor het faxnummer van de contactpersoon, dat wil zeggen, het nummer dat u moet kiezen als de contactpersoon in een ander land woont.

       

 •      

  FaxArea: de regio- of stadscode voor het faxnummer van de contactpersoon.

       

 •      

  FaxLoc: het faxnummer van de contactpersoon.

       

 •      

  FaxExt: het toestelnummer voor het faxapparaat van de contactpersoon, indien van toepassing.

       

 •      

  Adres 1: het adres van de contactpersoon.

       

 •      

  Adres 2: indien nodig, de extra adresgegevens.

       

 •      

  Provincie: de provincie van de contactpersoon.

       

 •      

  Postcode: de postcode van de contactpersoon.

       

 •      

  Land: het land waarin de contactpersoon woont.

       

 •      

  Gebruikersnaam: de gebruikersnaam waarmee de gebruiker zich aanmeldt bij uw WebEx-servicesite, als de contactpersoon een gebruikersaccount heeft.

       

 •      

  Opmerkingen: alle extra informatie over de contactpersoon.

       

   

Een distributielijst in uw adresboek maken

   

U kunt distributielijsten maken voor uw persoonlijke adresboek. Een distributielijst bestaat uit twee of meer contactpersonen die u een gemeenschappelijke naam geeft. Deze distributielijst wordt weergegeven in uw lijst Persoonlijke contactpersonen. U kunt bijvoorbeeld een distributielijst maken met de naam Verkoopafdeling, met daarin contactpersonen van uw verkoopafdeling. Als u leden van de afdeling wilt uitnodigen voor een vergadering, kunt u beter de groep selecteren dan elk lid individueel.

   
          
1    Klik op Mijn WebEx > Mijn contactpersonen.
2    Selecteer Distributielijst toevoegen.
3    In het vak Naam typt u de naam van de groep.
4    (Optioneel) In het vak Beschrijving typt u beschrijvende info over de groep.
5    Onder Leden zoekt u als volgt de contactpersonen die u aan de distributielijst wilt toevoegen:
 •       

  Zoek een contactpersoon door de hele of een deel van de voor- of achternaam van de contactpersoon in het vak Zoeken te typen.

        
 •       

  Klik op de letter die overeenkomt met de eerste letter van de voornaam van de contactpersoon.

        
 •       

  Klik op Alle om alle contactpersonen in uw lijst Persoonlijke contactpersonen weer te geven.

        
6    (Optioneel) Als u een nieuwe contactpersoon aan uw lijst Persoonlijke contactpersonen wilt toevoegen, klikt u onder Leden op Contactpersoon toevoegen.
7    In het vak links kiest u de contactpersonen die u aan de distributielijst wilt toevoegen.
8    Klik op Toevoegen om geselecteerde contactpersonen naar het rechtervak te verplaatsen.
9    Als u klaar bent met het toevoegen van contactpersonen aan de distributielijst, klikt u op Toevoegen om de lijst te maken.       

In uw lijst Persoonlijke contactpersonen wordt de Distributielijst-indicator links van de nieuwe distributielijst weergegeven. U kunt op de lijstnaam klikken om deze te bewerken.

     
 

Attachments

  Outcomes