Remote Access

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Om Remote Access

 

Med WebEx Remote Access kan du skapa ett nätverk av datorer som du har fjärråtkomst till. Du kan upprätta nätverket utan att behöva betala dyra installationskostnader eller göra dyra investeringar i maskinvara, program och teknisk personal.

  

Med hjälp av Remote Access kan du:

  
 •  

  arbeta på flera fjärrdatorer från valfri plats i världen direkt från en webbläsare

    

 •  

  tillhandahålla support och underhåll av din organisations produkter precis som om du satt framför datorerna i fråga

    

  

Visa en lista över fjärrdatorer som är tilldelade dig

 

På sidan Remote Access-datorer visas en lista med grupper och datorer som din webbplatsadministratör har tilldelat dig. Webbplatsadministratören kan organisera datorer i grupper. Webbplatsadministratören kan till exempel arrangera datorer enligt grenarna i din organisation. Mappikonerna på sidan representerar grupper.

  
    
1    Logga in på din Remote Access-webbplats med ditt användarnamn och lösenord.
2    På vänstra navigeringsraden, under Ge support, väljer du Remote Access.  

Om du inte ser någon Remote Access-länk på den vänstra navigeringsraden har din webbplatsadministratör inte tilldelat någon grupp eller dator till dig. Kontakta din webbplatsadministratör för att konfigurera sidan Remote Access-datorer.

  
3    För att visa en undergrupp eller enskilda datorer klickar du på mappikonen.
 

Attachments

  Outcomes