Konfigurera en dator för fjärråtkomst

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Installera Remote Access-agenten

   

För att installera Remote Access-agenten måste du skicka ett e-postmeddelande med en länk som kunden på fjärrplatsen kan öppna för att installera agenten. Kunden måste ha åtkomst till e-posten på fjärrdatorn.

    

Om systemet eller nätverket på fjärrplatsen inte låter dig använda installationsguiden för att installera Remote Access ska du kontakta din webbplatsadministratör.

   
    
1    På sidan Remote Access-datorer letar du upp gruppen som du vill installera datorn i.
2    I kolumnen Åtgärder väljer du brevikonen intill gruppen.
3    Skriv en e-postadress i rutan Till som kunden kan nå från fjärrdatorn och välj sedan Skicka.       

Kunden slutför följande steg:

     
 1. På fjärrdatorn öppnar kunden e-postmeddelandet och väljer URL:en.
 2. På sidan Installera Remote Access väljer kunden Installera Remote Access.
 3. I installationsguiden skriver kunden in informationen och anger alternativen för följande paneler:         
  •          

   Kontoinformation: Datornamnet och URL:en till Remote Access-webbplatsen.

             

   Datornamnet är som standard namnet som nätverksadministratören på fjärrplatsen har angett. När en fjärrdator är konfigurerad för remote access kan du eller kunden ändra datornamnet från Remote Access-agenten på fjärrdatorn.

             

   Vanligtvis visar installationsguiden automatiskt denna information. Välj sedan Nästa.

             

   Om du installerar Remote Access-agenten på en server där proxyserverautentisering är aktiverat gör installationsguiden följande:

             

   •            

    upptäcker automatiskt proxyservern

               

   •            

    visar en dialogruta där du kan ange information om proxyservern.

               

            
  •          

   Alternativ: Alternativ för datorn som du vill ha fjärråtkomst till. Välj sedan Nästa.

             

   Om webbplatsadministratören inte tillåter att alternativet ändras av kunder eller supportrepresentanter visas det som gråtonat.

            

  •          

   Åtkomst: För att komma åt alla program på fjärrdatorn väljer du Hela skrivbordet. För att komma åt specifika program eller fjärrdatorer väljer du Lägg till och sedan programmen. Välj sedan Nästa.

             

   För att välja flera program samtidigt håller du ned Ctrl medan du väljer varje program.

            

         
 4. På panelen Installationen är klar väljer kunden Slutför för att slutföra installationen av fjärragenten.
       

Remote Access-agenten loggar in fjärrdatorn på Remote Access-nätverket.

      

Ikonen WebEx Remote Access – tillgänglig visas på fjärrdatorns aktivitetsfält. Datorikonen står för fjärrdatorn och dyker upp i gruppen du väljer. Detta anger att datorn är tillgänglig för remote access.

     

Anslut till en fjärrdator

   

Du kan ansluta till och arbeta med flera fjärrdatorer samtidigt.

   
        
1    Logga in på din Remote Access-webbplats.
2    Gå till sidan Remote Access-datorer och välj Anslut för att ansluta till datorn som du vill ha fjärråtkomst till.
3    Om programmen har valts för remote access väljer du Anslut för programmet som du vill ha åtkomst till först.       

Efter att du har anslutit till fjärrdatorn kan du välja och hantera flera program.

     
4    Om meddelandet Inväntar godkännande från fjärrdator visas trycker du på OK och väntar.      

Innan du kan fortsätta måste en kund på fjärrplatsen ge dig åtkomst.

      

Meddelandet Inväntar godkännande från fjärrdator visas bara om webbplatsadministratören eller kunden som har konfigurerat fjärrdatorn väljer detta alternativ.

     
5    Ange åtkomstkoden som du fick av webbplatsadministratören och välj sedan OK.
6    Om webbplatsadministratören har infört telefonautentisering som en del av verifikationsprocessen:
 1. Vänta tills du får ett samtal på det nummer som webbplatsadministratören tillhandahåller.
 2. Följ anvisningarna.
       

Efter verifiering kommer fjärrskrivbordet eller -programmet som du valde och en Sessionskontrollpanel att visas på din skärm. Använd kommandomenyn från Sessionskontrollpanelen för att hantera Remote Access-sessionen.

     
7    Klicka varsomhelst på fjärrdatorns skärm för att ta kontroll.

Logga in och ut från Remote Access-nätverket

   

När du väl har installerat WebEx Remote Access-agenten på en fjärrdator kommer agenten automatiskt att logga datorn i Remote Access-nätverket.

    

Om du loggar ut datorn från nätverket måste du logga in igen för att få fjärråtkomst till datorn.

   
   
1    För att logga in en fjärrdator högerklickar du på WebEx Remote Access – offline-ikonen på fjärrdatorns aktivitetsfält och väljer sedan Logga in.       

WebEx Remote Access-ikonen visas som aktiv och tillgänglig.

     
2    För att logga ut från Remote Access-nätverket ska du göra följande:
 1. På fjärrdatorns aktivitetsfält högerklickar du på WebEx Remote Access – tillgänglig-ikonen och väljer sedan Logga ut.
 2. Välj Ja för att bekräfta.
       

WebEx Remote Access-ikonen visas som offline.

     
 

Attachments

  Outcomes