Administrer filer og kontaktoplysninger

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Administrer filer i dine personlige mapper

   

Din brugerkonto inkluderer personlig hukommelse til dine filer på dit WebEx-sted. Disse filer opbevares på siden Mit WebEx > Mine filer > Mine Dokumenter. Din webstedsadministrator afgør den tilgængelige plads til opbevaring af filer. Hvis du har brug for mere diskplads, så kontakt din webstedsadministrator.

   
         
1    Gå til Mit WebEx > Mine filer > Mine dokumenter.
2    Vælg Opret mappe under Handling for at oprette en ny mappe.       

Du kan indtaste et navn og en beskrivelse på mappen.

     
3    Vælg Upload under Handling for at overføre en eller flere filer til den valgte mappe.       

Du kan overføre op til tre filer ad gangen.

     
4    Vælg download under Handling for at downloade en valgt fil.       

Følg alle de instruktioner din webbrowser eller styresystemet angiver for at downloade filen.

     
5    Tryk på knappen Rediger mappe eller Rediger fil for at redigere en mappe eller en fil.       

Du kan specificere følgende egenskaber for mapper:

      
 •        

  Navn og beskrivelse

         

 •        

  Delingsmuligheder:

          

  •          

   Del ikke denne mappe: Denne mappe fremkommer ikke på siden Personligt mødelokale. Således kan besøgende på din side ikke se mappen eller tilgå nogen filer i den.

            

  •          

   Del denne mappe: Denne mappe vil kunne ses i dit personlige mødelokale. Du kan vælge Med alle, Med brugere med værts- eller mødedeltagerkonti eller Kun med brugere med værtskonto.

            

         
 •        

  Læse- og skriveadgang

         

 •        

  Beskyttelse af adgangskode

         

     
6    Hvis du ønsker at søge efter en specifik fil eller mappe, skal du vælge feltet Søg efter og indtaste hele eller en del af filens navn eller beskrivelse. Vælg derefter Søgning.
7    Brug kommandoerne Flyt og Kopiér til at flytte eller kopiere en valgt fil eller mappe til en anden mappe.
8    Del en mappe, så den kan ses i dit personlige mødelokale.       
Tip             
 •         

  Du kan anvende denne opbevaringsplads til at tilgå vigtig information, når du ikke er på kontoret. For eksempel under en forretningsrejse, hvis du vil dele en fil under en online session, kan du downloade filen til dine personlige mapper på en computer. Derefter kan du dele filen med mødedeltagere.

          

 •         

  Hvis du deler en mappe, kan besøgende i dit personlige mødelokale overføre filer hertil eller downloade dem fra denne mappe. For eksempel kan du anvende dine personlige mapper til at udveksle dokumenter, som du deler i dine sessioner, til arkivering af optagede møder o.s.v.

          

      
     

Behold kontaktoplysninger

   

Du kan opbevare en personlig online kontaktliste, hvor du kan tilføje oplysninger om kontakter og oprette distributionslister. Når der planlægges et møde eller startes et øjeblikkeligt møde, kan du hurtigt invitere alle kontakter eller en distributionsliste i din personlige kontaktliste. Du kan også invitere kontakter i virksomhedens adressebog på en WebEx-side, hvis en sådan er tilgængelig.

   
        
1    Vælg Mit WebEx > Mine kontakter.
2    På listen Vis skal du vælge Personlige kontakter.
3    Tilføj kontakter på følgende måder:
 •       

  Vælg Tilføj kontakt for at specificere information om kontakter én ad gangen.

        
 •       

  Vælg Importer for at importere kontaktoplysninger fra en komma- eller tabulatoropdelt fil (.csv).

               
4    Rediger eller slet oplysninger om enhver kontakt eller distributionsliste på din kontaktliste.
5    Indtast tekst i feltet Søg efter, og vælg Søg for at søge efter kontakter i din kontaktliste.
6    Opret en distributionsliste i din kontakter.
7    For at slette kontakter skal du vælge en eller flere kontakter og derefter Slet.

Importer kontaktoplysninger i en fil til din adressebog

   

Du kan tilføje information om flere kontakter samtidig til din personlige adressebog ved at importere en kommaopdelt (.csv) eller en tabulatoropdelt fil. Du kan eksportere oplysninger fra mange regneark og e-mailprogrammer i CSV-format.

   
           
1    Generer en .csv-fil med den applikation, som du vil importere fra, eller eksporter en .csv-fil fra din WebEx-kontaktside, og rediger den derefter for at tilføje flere kontakter i det format.
2    Vælg Mit WebEx > Mine Kontakter.
3    På listen Vis skal du vælge Personlige kontakter.    
4    I listen Importer fra vælger du Komma- eller tabulatoropdelte filer.
5    Vælg Importer.
6    Vælg den .csv-fil, hvor du tilføjede nye kontaktoplysninger.
7    Vælg Åbn.
8    Vælg Overfør fil.
9    Vælg Indsend.
10    Vælg Ja.      

Hvis der er en fejl i nye eller opdaterede kontaktoplysninger, fremkommer en meddelelse, der oplyser, at ingen kontaktoplysninger blev importeret.

     

Eksporter kontaktoplysninger til en .csv-fil

   

Du kan gemme dine kontaktoplysninger som en .csv-fil for at importere dem ind i en anden applikation eller for at generere en .csv-filskabelon, som du så kan bruge til at tilføje kontaktoplysninger og derefter importere dem senere.

       
         
1    Vælg Mit WebEx > Mine Kontakter.
2    På listen Vis skal du vælge Personlige kontakter.
3    Vælg Eksporter.
4    Gem .csv-filen til din computer.
5    Åbn .csv-filen, som du gemte i et regnearksprogram, såsom Microsoft Excel.
6    (Valgfri) Hvis der findes kontaktoplysninger i filen, kan du slette dem.
7    Angiv information om de nye kontakter i .csv-filen.
8    Gem .csv-filen.      
Vigtigt:       

Hvis du tilføjer en ny kontakt, skal du sikre, at UID-feltet er tomt.

             
     

Om CSV-skabelonen med kontaktoplysninger

   

På dit WebEx-tjenesteydelses websted skal du vælge Mit WebEx > Mine kontakter > Gennemse > Personlig adresse > Bog > Eksportér.

    

Specificer oplysninger om flere kontakter, som du derefter kan importere til dine personlige kontakter. Denne liste viser felterne i denne skabelon:

    
 •      

  UUID: Et nummer, som din WebEx-tjenesteydelsens websted opretter for at identificere kontakten. Hvis du tilføjer en ny kontakt til CSV-filen, skal du ikke udfylde dette felt.

       

 •      

  Navn: Påkrævet. Kontaktens for- og efternavn.

       

 •      

  E-mail: Påkrævet. Kontaktens e-mailadresse. E-mailadressen skal overholde følgende format: name@company.com

       

 •      

  Virksomhed: Virksomhed eller organisation, hvor kontakten arbejder.

       

 •      

  Stillingsbetegnelse: Kontaktens position i en virksomhed eller en organisation.

       

 •      

  URL-adresse: URL-adresse eller internetadresse til kontaktens virksomhed eller organisation.

       

 •      

  OffCntry: Landekoden for kontaktens arbejdstelefon—det nummer, som du skal taste, hvis kontakten bor i et andet land.

       

 •      

  OffArea: Område- eller postnummer for kontaktens arbejdstelefonnummer.

       

 •      

  OffLoc: Kontaktens arbejdstelefonnummer.

       

 •      

  OffExt: Lokalnummer for kontaktens arbejdstelefonnummer, hvis det findes.

       

 •      

  CellCntry: Landekoden for kontaktens mobiltelefon—det nummer, som du skal taste, hvis kontakten bor i et andet land.

       

 •      

  CellArea: Område- eller postnummer for kontaktens mobiltelefonnummer.

       

 •      

  CellLoc: Kontaktens mobiltelefonnummer.

       

 •      

  CellExt: Lokalnummer for kontaktens mobiltelefonnummer, hvis det findes.

       

 •      

  FaxCntry: Landekoden for kontaktens faxnummer—det nummer, som du skal taste, hvis kontakten bor i et andet land.

       

 •      

  FaxArea: Område- eller postnummer for kontaktens faxnummer.

       

 •      

  FaxLoc: Kontaktens telefaxnummer.

       

 •      

  FaxExt: Lokalnummer for kontaktens faxmaskine, hvis det findes.

       

 •      

  Adresse 1: Kontaktens vejnavn.

       

 •      

  Adresse 2: Yderligere adresseoplysninger, om nødvendigt.

       

 •      

  Stat eller område: Kontaktens stat eller område.

       

 •      

  Postnummer: Kontaktens postnummer.

       

 •      

  Land: Det land, hvor kontakten bor.

       

 •      

  Brugernavn: Brugernavnet med hvilket brugeren logger ind på dit WebEx-tjenesteydelses websted, hvis kontakten har en brugerkonto.

       

 •      

  Noter: Alle yderligere oplysninger om kontakten.

       

   

Opret en distributionsliste i din adressebog

   

Du kan oprette en distributionsliste til din personlige adressebog. En distributionsliste inkluderer to eller flere kontakter, som du giver et fælles navn, og som findes i din liste med personlige kontakter. For eksempel kan du oprette en distributionsliste, som du kalder Salgsafdeling, der inkluderer kontakter, der tilhører din salgsafdeling. Hvis du vil invitere afdelingens medlemmer til et møde, kan du vælge gruppen i stedet for hvert enkelt medlem individuelt.

   
          
1    Vælg Mit WebEx > Mine Kontakter.
2    Vælg Tilføj distributionsliste.
3    Indtast navnet på gruppen i feltet Navn.
4    (Valgfri) Indtast beskrivende information om gruppen i feltet Beskrivelse.
5    Under Medlemmer skal du finde de kontakter, som du vil føje til distributionslisten, ved at gøre et af følgende:
 •       

  Søge efter en kontakt ved at indtaste alle eller dele af kontaktens for- eller efternavn i feltet Søg.

        
 •       

  Vælge det bogstav, der svarer til det første bogstav i kontaktens fornavn.

        
 •       

  Vælge Alle for at få en liste med alle kontakter i din liste med personlige kontakter.

        
6    (Valgfri) Hvis du vil tilføje en ny kontakt til din liste med personlige kontakter, skal du vælge Medlemmer, vælg Tilføj kontakt.
7    I boksen til venstre vælger du de kontakter, som du vil føje til distributionslisten.
8    Vælg Tilføj for at flytte de kontakter, som du valgte, til boksen i højre side.
9    Når du er færdig med at føje kontakter til distributionslisten, skal du vælge Tilføj for at oprette listen.       

I din liste med personlige kontakter vises indikatoren til Distributionslisten til venstre for den nye distributionsliste. Du kan vælge listenavnet for at redigere det.

     
 

Attachments

  Outcomes