Ny på Remote Support?

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 7Show Document
 • View in full screen mode
 

Mötestyper

   

En fjärrsessionstyp kan vara en av två typer. Det sätt på vilket sessionen startas avgör mötestypen.

    
 •      

  Inkommande session: Kunder väljer en länk på en webbplats för att få hjälp och placeras automatiskt i din supportkö. När du har bistått din befintliga kund kan du godkänna nästa kund i kön. Sessionen börjar automatiskt med den närvarande kunden. För att kunna använda denna funktion måste du installera WebACD.

       

 •      

  Utgående session: Du startar sessionen och bjuder sedan in kunden via telefon, e-post eller snabbmeddelande. Du ger numret till supportsessionen till kunden och adressen till webbplatsen för supportsessionen. Kunden deltar sedan i sessionen.

       

 •      

  Beroende på dina webbplatsinställningar kan du välja att hjälpa kunder i en enda session eller i flera sessioner samtidigt:

       

    
 •      

  Enkel session: Hjälp en kund åt gången

       

 •      

  Flera sessioner: Hjälp flera kunder samtidigt

       

   

Konsolalternativ

   

Support Center ger dig tre supportalternativ.

    
 •      

  CSR-instrumentpanelen: visas i ditt webbläsarfönster och har ett fast antal flikar. Använd knapparna på flikarna för att ge support till en kund.

       

 •      

  Kompakt ikonfält: webbläsarbaserat, tar upp lite utrymme på skrivbordet och kan enkelt flyttas runt på skrivbordet.

       

 •      

  Fönster för flera sessioner: ger dig alla de verktyg du behöver för att ge support till flera kunder samtidigt.

       

    

Genom att aktivera dessa alternativ kan du visa information om sessionen och kunder samt utföra vanligt förekommande uppgifter.

    

Observera


    

Du kan inte använda Remote Support-funktioner förrän en kund deltar i supportsessionen. Kontakta din webbplatsadministratör om du för närvarande använder det kompakta ikonfältet och vill växla till CSR-instrumentpanelen eller flersessionsfönstret.

    
   

Verktygsfliken i CSR-instrumentpanelen

                      
       

Alternativ

       
       

Beskrivning

       
       

Bjuda in       

       
       

Bjud in kunden att delta i en session över telefon, e-post eller via snabbmeddelanden, eller bjud in en annan supporttekniker att delta i en session via e-post.

       
       

Chatt       

       
       

Öppna Chattpanelen för att skicka ett snabbmeddelande till en kund eller annan supportrepresentant.

       
       

Video       

       
       

Öppna Videopanelen för att sända video i realtid till alla deltagare i din supportsession. Du måste ha en kompatibel videokamera ansluten till din dator.

       
       

Filöverföring       

       
       

Välj ett alternativ för att överföra filer till eller från en kunds dator.

        
 •          

  Filöverföringgrundläggande: Låter dig publicera en eller fler filer i ett fönster, från vilket kunden sedan kan hämta filerna till sin dator.

           

 •          

  Filöverföringavancerat: Låter dig bläddra i katalogstrukturen på kundens dator och överföra filer till eller från den datorn

           

       
       

Ljud       

       
       

Använd internettelefon (VoIP): En internetbaserad telefontjänst för att prata med en kund eller annan supporttekniker som deltar i supportsessionen.

       
       

anteckningar       

       
       

Skriv ned anteckningar om sessionen när du ger support åt en kund. Anteckningarna sparas och blir en del av detaljrapporten för sessionen.

       

Skrivbordsfliken i CSR-instrumentpanelen

                
       

Alternativ

       
       

Beskrivning

       
       

Begär visning       

       
       

Skicka en begäran till en kund om att se hela dennes skrivbord. När kunden har godkänt din förfrågan öppnas ett delningsfönster. I detta kan du se kundens program och alla handlingar som kunden utför i programmet.

       
       

Begär kontroll       

       
       

Skicka en begäran till en kund om att styra hela dennes skrivbord. När kunden godkänner din förfrågan öppnas ett delningsfönster där du kan fjärrstyra kundens skrivbord.

       
       

Dela vy       

       
       

Skicka en begäran till en kund om att visa ditt skrivbord på kundens dator. När kunden godkänner din begäran öppnas ett delningsfönster, som visar ditt skrivbord, på kundens dator. Kunden kan se alla åtgärder som du vidtar på skrivbordet.

       
       

Dela kontroll       

       
       

Skicka en begäran till en kund om att visa ditt skrivbord på kundens dator och låta kunden styra ditt skrivbord. När kunden godkänner din begäran öppnas ett delningsfönster, som visar ditt skrivbord, på kundens dator. Kunden har full kontroll över ditt skrivbord.

       

Programfliken i CSR-instrumentpanelen

                      
       

Alternativ

       
       

Beskrivning

       
       

Begär visning       

       
       

Skicka en begäran till en kund om att se ett program på dess dator. När kunden godkänner din förfrågan kan kunden välja vilket program hen vill dela. Ett delningsfönster öppnas då på din dator. Där kan du se kundens program och alla åtgärder som kunden vidtar i programmet.

       
       

Begär kontroll       

       
       

Skicka en begäran till en kund om att styra ett program på dennes dator. När kunden godkänner din förfrågan kan kunden välja vilket program hen vill dela. På din dator öppnas ett delningsfönster, i vilket du kan fjärrstyra kundens program.

       
       

Dela vy       

       
       

Skicka en begäran till en kund om att få visa ditt program på kundens dator. När kunden godkänner din förfrågan kan du välja vilket program du vill dela. På kundens dator öppnas då ett delningsfönster som visar ditt program. Kunden kan se alla åtgärder som du vidtar i programmet.

       
       

Dela kontroll       

       
       

Skicka en begäran till en kund om att visa ditt program på dennes dator och låta kunden styra ditt program. När kunden godkänner din förfrågan kan du välja vilket program du vill dela. På kundens dator öppnas då ett delningsfönster som visar ditt program. Kunden har full kontroll över ditt program.

       
       

Visning för samstyrning       

       
       

Visar automatiskt det fönster som kunden startade sessionen ifrån, till exempel ett fönster i en webbläsare eller Microsoft Outlook. Om ni någon gång under sessionen avbryter samstyrning och behöver återuppta samstyrning kan ni börja samstyra igen efter behov.

        
Observera               

Samstyrning kräver WebACD. Kontakta din webbplatsadministratör för ytterligare information.

        
       
       

Kontroll för samstyrning       

       
       

Kontrollerar automatiskt det fönster som kunden startade sessionen från, till exempel ett fönster i en webbläsare eller Microsoft Outlook. Om ni någon gång under sessionen avbryter samstyrning och behöver återuppta samstyrning kan ni börja samstyra igen efter behov.

        
Observera               

Samstyrning kräver WebACD. Kontakta din webbplatsadministratör för ytterligare information.

        
       

Sessionsfliken i CSR-instrumentpanelen

                   
       

Alternativ

       
       

Beskrivning

       
       

Sessionsalternativ       

       
       

Välj ett visningsläge för delad programvara. Vilket läge du väljer påverkar skrivbords- och programdelningens bildkvalitet och prestanda.

        
 •          

  Standard: Ger högre bildkvalitet, men lägre prestanda.

           

 •          

  Skärmsampling: Ger bättre prestanda, men lägre bildkvalitet.

           

       
       

Spela in session       

       
       

Spela in din supportsession med WebEx-inspelaren.

        
Observera               

Det här alternativet är inte tillgängligt om din webbplatsadministratör har aktiverat alternativet Automatisk inspelning för ditt konto. I det här fallet spelas dina sessioner in automatiskt.

        
       
       

Överföra kontroll       

       
       

Överför kontrollen över din supportsession till en annan supporttekniker, som då blir primär supporttekniker.

       
       

Överföra session       

       
       

Överför din supportsession till en WebACD-agent eller köa och lämna sessionen.

        
Observera               

Det här alternativet är bara tillgängligt om du är en WebACD-agent.

        
       
       

Avsluta session       

       
       

Avsluta supportsessionen. Om du har överfört kontrollen till en annan supporttekniker gör det här alternativet att du kan lämna sessionen istället för att avsluta den.

       

Installera supporthanteraren manuellt

   

För att kunna hålla i en supportsession åt en kund måste både du och kunden först installera Remote Support på era datorer.

    

Såvida det inte förhindras av dina system- eller nätverksregler installerar Support Center automatiskt Remote Support på din dator första gången du antingen:

    
 •      

  startar en supportsession eller

       

 •      

  deltar i en supportsession.

       

    

Installationen tar bara en kort stund så vanligtvis märker du inga fördröjningar när du startar eller deltar i en session.

   
    
1    Gå till din Support Center-webbplats.
2    Expandera Support i navigationsfältet.
3    Under Hämtningar väljer du Hämta supporthanteraren för Windows.
 

Attachments

  Outcomes