Een ondersteuningssessie beheren

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Een ondersteuningssessie opnemen

   

U kunt de WebEx-recorder gebruiken om een video-opname te maken van alle schermactiviteiten op uw computer, inclusief muisbewegingen en aantekeningen. U kunt ook gesynchroniseerd audio aan uw opname toevoegen.

    

De WebEx-recorder is beschikbaar in de volgende versies:

    
 •      

  Lokale vergaderingsrecorder: Neemt schermactiviteiten en geluid op tijdens een ondersteuningssessie en slaat de opgenomen gegevens vervolgens op in een opnamebestand op uw computer.

       

 •      

  Netwerkgebaseerde vergaderingsrecorder: Deze recorder neemt schermactiviteiten en geluid op een WebEx-opnameserver op, waardoor er processorcapaciteit en ruimte op de harde schijf van uw computer wordt bespaard.

       

   
     
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Selecteer het tabblad Sessie op het CSR-dashboard en selecteer vervolgens Opnemen.

        
 •       

  Selecteer Opnemen in de pictogrammenbalk of in het multi-sessievenster.

        
       

Als uw systeembeheerder een standaardrecorder heeft opgegeven, wordt het deelvenster van de recorder weergegeven en start de opname automatisch.

      

Als uw systeembeheerder geen standaardrecorder heeft opgegeven, wordt het dialoogvenster WebEx-recorder instellen weergegeven.

     
2    Kies de juiste recorder.
3    (Optioneel) Klik op Als standaard instellen als u deze recorder als standaardrecorder wilt gebruiken.
4    Selecteer Opname starten.       

Het deelvenster Recorder wordt weergegeven en de opname start automatisch.

     

Aantekeningen maken tijdens een ondersteuningssessie

    
1    Selecteer Sessie in de pictogrammenbalk of in het multi-sessievenster.
2    Selecteer Aantekeningen voor de sessie in het sessiemenu.
3    Typ uw aantekeningen in het deelvenster en selecteer Opslaan.       

Wanneer u de sessie beëindigt, wordt u gevraagd om de sessie-aantekeningen door te nemen en te bewerken. Wanneer de sessie wordt beëindigd, worden de aantekeningen opgeslagen en opgenomen in het rapport met sessiedetails.

     

Automatisch toestemming van een klant verkrijgen

   
1    Stuur een verzoek voor het uitvoeren van een ondersteuningsactiviteit, zoals het bekijken of besturen van de toepassing van een klant.  

Uw aanvraag wordt weergegeven in een tekstvak op het scherm van de klant.

  
2    Vraag de klant om het selectievakje Toestemming geven voor alle acties tijdens deze sessie zonder opnieuw te vragen in te schakelen en vervolgens op OK te klikken.  

Nu bent u vrij om toepassingen te bekijken of beheren, het bureaublad te bekijken of beheren, bestanden over te dragen of een sessie op te nemen.

  

Chat gebruiken

   

Een chatsessie kan zowel door u als door de klant worden gestart. Als het chatvenster voor uw site beschikbaar is, kan uw chatvenster de optie Snelzin weergeven. Deze functie moet door uw sitebeheerder worden ingeschakeld, voordat deze beschikbaar wordt voor klantondersteuningsmedewerkers.

   
      
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Selecteer het tabblad Tools op het CSR-dashboard en klik vervolgens op Chatten.

        
 •       

  Klik op het pictogram Chatten in de zwevende pictogrammenbalk of in het multi-sessievenster.

        
2    Selecteer een gebruiker bij Verzenden aan. Als u een bericht aan alle deelnemers aan de sessie wilt zenden, selecteert u Alle deelnemers.
3    Als de optie Snelzin voor uw site is ingeschakeld, selecteert u een veelgebruikte zin.
4    Als de optie Snelzin niet voor uw site is ingeschakeld, voert u een bericht in het vak in.
5    Selecteer Verzenden.       

De door u geselecteerde deelnemer ontvangt het chatbericht in zijn of haar chatvenster.

      

Alle berichten die een klant of een andere ondersteuningsmedewerker verzendt, worden weergegeven in uw chatvenster.

     

Een ondersteuningssessie beëindigen

   

U kunt een ondersteuningssessie op elk gewenst moment beëindigen, maar een klant kan dit niet. Klanten kunnen een ondersteuningssessie echter op elk gewenst moment verlaten door op de Remote Support-pagina Sessie verlaten te selecteren.

   
   
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •       

  Selecteer het tabblad Sessie op het CSR-dashboard en selecteer vervolgens Sessie beëindigen.

        
 •       

  Selecteer de knop Sessie op de zwevende pictogrammenbalk en selecteer vervolgens Sessie beëindigen.

        
 •       

  Selecteer het tabblad van de sessie die u wilt beëindigen in het multi-sessievenster en klik vervolgens op de knop Sessie en kies Sessie beëindigen.

        
2    Selecteer OK om uw actie te bevestigen.
 

Attachments

  Outcomes