Ny Remote Support?

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 7Show Document
 • View in full screen mode
 

Sessionstyper

   

En Remote Support-session kan være én af to typer. Sessionstypen afgøres af, hvordan sessionen begynder.

    
 •      

  Indgående session: Kunder vælger et webstedslink for at få hjælp og placeres automatisk i din supportkø. Når du er færdig med at supportere din nuværende kunde, kan du acceptere den næste kunde i køen. Sessionen begynder automatisk med kunden til stede. For at bruge denne funktion skal du installere WebACD.

       

 •      

  Udgående session: Du starter sessionen og inviterer derefter kunden via telefon, e-mail eller chat-besked. Du giver kunden supportsessionsnummeret og webstedsadressen til supportsessionen. Kunden deltager derefter i sessionen.

       

 •      

  Afhængig af dine webstedsindstillinger, kan du vælge at hjælpe kunder i enkeltsessions- eller multisessionstilstand.

       

    
 •      

  Enkeltsession: Hjælp én kunde ad gangen

       

 •      

  Multisession: Hjælp flere kunder samtidigt

       

   

Konsolvalgmuligheder

   

Support Center giver dig tre valgmuligheder for at udføre support.

    
 •      

  Kundeservicerepræsentantens instrumentpanel: vises i dit browservindue og har et fast sæt af faner. Benyt knapperne på fanerne for at give support til en kunde.

       

 •      

  Kompakt ikonbakke: browserbaseret, optager kun lidt plads på desktoppen, og kan nemt flyttes rundt på din desktop.

       

 •      

  Multisessionsvindue: indeholder alle de værktøjer, du behøver, for at støtte flere kunder samtidigt.

       

    

Du kan se sessions- og kundeoplysninger og udføre fælles opgaver ved at aktivere disse valgmuligheder.

    

Bemærk


    

Du kan ikke anvende visse Remote Support-funktioner, førend en kunde deltager i supportsessionen. Hvis du i øjeblikket bruger den kompakte ikonbakke, og ønsker at skifte til kundeservicerepræsentantens instrumentbræt eller multisessionsvinduet, så kontakt din webstedsadministrator.

    
   

Værktøjsfane på kundeservicerepræsentantens instrumentpanel

                      
       

Valgmulighed

       
       

Beskrivelse

       
       

Invitere       

       
       

Inviter en kunde til at deltage i en session via telefon, e-mail eller chat, eller inviter en anden supportmedarbejder til at deltage i en session via e-mail.

       
       

Chat       

       
       

Åben chatpanelet for at sende en øjeblikkelig chat-besked til en kunde eller en anden supportmedarbejder.

       
       

Video       

       
       

Åben videopanelet for at sende livevideo til alle deltagere i din supportsession. Du skal have et understøttet videokamera tilsluttet til din computer.

       
       

Overfør fil       

       
       

Vælg en valgmulighed for at overføre filer til eller fra en kundes computer.

        
 •          

  Filoverførsel-Simpel: Giver dig mulighed for at publicere en eller flere filer i et vindue, hvorfra en kunde kan downloade filerne til deres computer.

           

 •          

  Filoverførsel-Avanceret: Giver dig mulighed for at søge i biblioteksstrukturen på kundens computer og overføre filer til eller fra den computer.

           

       
       

Lyd       

       
       

Brug Voice over IP (VoIP): En internetbaseret telefonservice, hvor du kan tale med en kunde eller en anden medarbejder, der deltager i en supportsession.

       
       

Noter       

       
       

Medens du supporterer en kunde, skal du tage noter om sessionen. Noterne gemmes og bliver en del af sessionsoplysningsrapporten.

       

Desktop-fane på kundeservicerepræsentantens instrumentpanel

                
       

Valgmulighed.

       
       

Beskrivelse

       
       

Anmod om visning       

       
       

Send en forespørgsel til en kunde for at se hele deres desktop. Så snart kunden godkender din anmodning, åbnes et delingsvindue. Du kan se kundens desktop og alle handlinger, som kunden foretager sig på desktoppen.

       
       

Anmod om kontrol       

       
       

Send en forespørgsel til en kunde for at kontrollere hele deres desktop. Så snart kunden godkender din forespørgsel, åbnes et delingsvindue, hvor du eksternt kan kontrollere kundens desktop.

       
       

Del visning       

       
       

Send en forespørgsel til en kunde for at åbne en visning af din desktop på deres computer. Så snart kunden godkender din forespørgsel, åbnes et delingsvindue på kundens computer, der viser din desktop. Kunden kan se enhver handling, du foretager dig på din desktop.

       
       

Del kontrol       

       
       

Send en forespørgsel til en kunde for at åbne en visning af din desktop på deres computer, og lad kunden kontrollere din desktop. Så snart kunden godkender din forespørgsel, åbnes et delingsvindue på kundens computer, der viser din desktop. Kunden har fuld kontrol over din desktop.

       

Kundeservicerepræsentens instrumentbræts applikationsfane

                      
       

Valgmulighed

       
       

Beskrivelse

       
       

Anmod om visning       

       
       

Send en forespørgsel til en kunde for at se en applikation på deres computer. Så snart kunden godkender din forespørgsel, kan kunden vælge en applikation til at dele. Derefter åbnes et delingsvindue på din computer, hvor du kan se kundens applikation og enhver handling, som kunden foretager i applikationen.

       
       

Anmod om kontrol       

       
       

Send en forespørgsel til en kunde for at kontrollere en applikation på deres computer. Så snart kunden godkender din forespørgsel, kan kunden vælge en applikation til at dele. Derefter åbnes et delingsvindue på din computer, hvor du kan kontrollere kundens applikation eksternt.

       
       

Del visning       

       
       

Send en forespørgsel til en kunde for at åbne en visning af din applikation på vedkommendes computer. Så snart kunden godkender din forespørgsel, kan du vælge en applikation til at dele. Derefter åbnes et delingsvindue på kundens computer, der viser din applikation. Kunden kan se enhver handling, du foretager dig i din applikation.

       
       

Del kontrol       

       
       

Send en forespørgsel til en kunde for at åbne en visning af din applikation på deres computer, og lad kunden kontrollere din applikation. Så snart kunden godkender din forespørgsel, kan du vælge en applikation til at dele. Derefter åbnes et delingsvindue på kundens computer, der viser din applikation. Kunden har fuld kontrol over din applikation.

       
       

Visning af fælles browsing       

       
       

Starter automatisk med at vise det vindue, hvorfra kunden påbegyndte sessionen, såsom en browser eller et MS Outlook-vindue. Hvis du afslutter fælles browsing midt i sessionen og har brug for fælles browsing igen, kan du begynde fælles browsing som krævet.

        
Bemærk               

Fælles browsing kræver WebACD. Kontakt din webstedsadministrator for yderligere information.

        
       
       

Kontrol af fælles browsing       

       
       

Starter automatisk med at kontrollere det vindue, hvorfra kunden påbegyndte sessionen, såsom en browser eller et MS Outlook-vindue. Hvis du afslutter fælles browsing midt i sessionen og har brug for fælles browsing igen, kan du begynde fælles browsing som krævet.

        
Bemærk               

Fælles browsing kræver WebACD. Kontakt din webstedsadministrator for yderligere information.

        
       

Sessionsfane på kundeservicerepræsentantens instrumentpanel

                   
       

Valgmulighed

       
       

Beskrivelse

       
       

Sessionsvalgmuligheder       

       
       

Vælg en visningstilstand for delt software. Den tilstand, du vælger, påvirker billedkvaliteten og desktoppens ydelse og applikationsdeling.

        
 •          

  Standard: Giver bedre billedkvalitet, men langsommere ydelse.

           

 •          

  Skærmprøvetagning: Giver bedre ydelse, men lavere billedkvalitet.

           

       
       

Optag session       

       
       

Optag din supportsession med WebEx-optageren.

        
Bemærk               

Denne valgmulighed er ikke tilgængelig, hvis din webstedsadministrator har slået valgmuligheden autooptagelse til for din konto. I dette tilfælde optages dine supportsessioner automatisk.

        
       
       

Overfør styring       

       
       

Overfør kontrol med din supportsession til en anden supportmedarbejder, som bliver den primære supportmedarbejder.

       
       

Overførselssession       

       
       

Overfør din supportsession til en WebACD-agent eller -kø, og forlad sessionen.

        
Bemærk               

Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis du er en WebACD-agent.

        
       
       

Afslut session       

       
       

Afslut supportsessionen. Hvis du har overført kontrol til en anden supportmedarbejder, tillader denne valgmulighed dig at forlade sessionen i stedet for at afslutte den.

       

Manuel opsætningen af Support Manager

   

For at afvikle en supportsession med en kunde skal både du og kunden installere Remote Support på jeres computere.

    

Medmindre dit system eller din netværkspolitik forbyder det, installerer Support Center automatisk Remote Support på din computer den første gang, du enten:

    
 •      

  Start en supportsession.

       

 •      

  Deltag i supportsession.

       

    

Installationen tager kun et øjeblik, så du vil normalt ikke opleve nogen forsinkelser i forbindelse med start eller deltagelse i en session.

   
    
1    Gå til dit Support Center-websted.
2    Klik på Rapporter på navigationsbjælken.
3    Under Download vælg Download Support Manager til Windows.
 

Attachments

  Outcomes