Avinstallera WebEx produktivitetsverktyg från Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 7Show Document
  • View in full screen mode

  

     
1   Välj Program > WebEx > Produktivitetsverktyg > Avinstallera.

Eventuellt uppmanas du att ange ditt lösenord.

2   Välj OK för att fortsätta.
3   Välj Ja för att bekräfta.

 


 

Attachments

    Outcomes