Konfigurera och schemalägg ett utbildningsmöte

Document created by Cisco Localization Team on Nov 8, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 10Show Document
 • View in full screen mode
 

Välj en säkerhetsnivå för ett utbildningsmöte

   

Du ordnar säkerheten för ditt utbildningsmöte genom att göra något av följande:

    
 •      

  Kräva ett lösenord: De flesta Training Center-webbplatser kräver att du anger ett lösenord för alla sessioner som du är värd för. Deltagarna måste ange detta lösenord för att delta i sessionen.

       

 •      

  Ange utbildningsmötet som ej listat: Du kan ange att sessionen är ej listad. Ett ej listat utbildningsmöte visas inte i utbildningsmöteskalendern. För att delta i ett ej listat utbildningsmöte måste deltagarna ange ett unikt sessionsnummer.

       

 •      

  Kräv att deltagare loggar in med enkel inloggningsautentisering innan de deltar i denna session: Du kan begränsa deltagare till de som är direkt inbjudna och på så sätt hindra andra personer från att delta via en vidarebefordrad inbjudan.

       

 •      

  Begränsa sessionen till endast inbjudna deltagare (registreringsalternativen kommer att inaktiveras): Du kan begränsa sessionen till endast inbjudna deltagare. Det är inte tillåtet att vidarebefordra inbjudan.

       

 •      

  Exkludera sessionslösenordet från e-postinbjudan: Du kan välja att lösenordet inte ska visas i e-postinbjudningar som din Training Center-webbplats automatiskt skickar ut till deltagarna.

       

 •      

  Kräva att deltagare loggar in: Du kan kräva att deltagare har ett användarkonto på din Training Center-webbplats. Då måste deltagare logga in på din webbplats innan de kan delta i sessionen.

       

 •      

  Kräv att deltagare registrerar sig för utbildningsmötet: Du kan kräva att alla deltagare fyller i registreringsansökningar med namn, e-postadress och annan obligatorisk information och sedan skickar ansökan till dig. Du kan sedan godkänna eller avvisa alla registreringsansökningar.

       

 •      

  Begränsa åtkomst till utbildningsmötet: När alla deltagare har anslutit till ett utbildningsmöte kan du förhindra fler deltagare från att delta genom att begränsa åtkomsten till mötet.

        


  Tips


        

  Välj en säkerhetsnivå baserad på utbildningsmötets ändamål. Till exempel, om du schemalägger en session för att prata om ditt företags picknick behöver du troligtvis bara ange ett lösenord till sessionen. Om du schemalägger en session för att diskutera känsliga ekonomiska uppgifter kanske du vill ange att sessionen ska vara ej listad. Du kan också välja att begränsa åtkomsten till sessionen efter att alla deltagare har anslutit sig.

        
       
   

Ange ett ämne och ett lösenord

   

Vid schemaläggning av ett utbildningsmöte anger du ämnet och lösenordet. Du kan redigera ämnet och lösenordet på sidan Redigera schemalagda utbildningsmöten.

    

Observera


    
 •       

  Ämnet för ett utbildningsmöte kan inte innehålla följande tecken: \ ` " / & < > = [ ].

        

 •       

  Ett lösenord till ett utbildningsmöte måste innehålla mellan 4–16 tecken. Ett lösenord får inte innehålla följande tecken: \ ` " / & < > = [ ], och får inte vara ditt användarnamn, värdens namn, ämnet eller namnet på webbplatsen.

        

    
   
      
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Sessions- och åtkomstinformation.
2    (Valfritt) Om du schemalägger utbildningsmötet åt någon annan väljer du personen i den nedrullningsbara listan Schemalägg åt. För detaljer, se Schemalägg ett utbildningsmöte åt en annan värd.
3    Ange ett ämne för utbildningsmötet i rutan Ämne.
4    (Valfritt) Skriv ett lösenord i rutan Ange sessionslösenord.
5    Om du är klar med att ange alternativen väljer du Schemalägg eller Uppdatera.

Ange om ett utbildningsmöte ska vara listat eller ej listat

    
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Sessions- och åtkomstinformation.
2    Under Detta utbildningsmöte är väljer du något av följande alternativ:             
AlternativBeskrivning
Listat för allaFör alla som besöker din Training Center-webbplats visas utbildningsmötet både i listan över sessioner och i utbildningsmöteskalendern.
Listas endast för behöriga användare 

Utbildningsmötet:

  
 •  

  Visas på listan över möten och i kalendern för utbildningsmöten.

    

 •  

  Visas endast för användare som har användarkonton och som har loggat in på din Training Center-webbplats.

    

  
Ej listat 
 •  

  Utbildningsmötet visas varken i listan över sessioner eller i utbildningsmöteskalendern.

    

 •  

  Ett olistat utbildningsmöte hindrar personer från att se information om mötet, såsom dess värd, ämne och starttid. Detta bidrar till att förhindra obehörig åtkomst till mötet.

    

 •  

  En deltagare måste uppge ett unikt sessionsnummer för att kunna delta i ett utbildningsmöte som är ej listat.

    

 •  

  Om du bjuder in en deltagare till ett ej listat utbildningsmöte, får deltagaren:

    

  •  

   En e-postinbjudan som innehåller fullständiga instruktioner för att kunna delta i utbildningsmötet, inklusive utbildningsmötesnumret.

     

  •  

   En URL som länkar direkt till en webbsida där deltagaren kan delta i utbildningsmötet.

     

    
  
3    Välj Schemalägg eller Uppdatera.

Har stöd för över 500 deltagare

   

Du kan konfigurera ditt utbildningsmöte att tillåta över 500 deltagare. Men om du väljer detta alternativ kan vissa Training Center-funktioner vara begränsade och andra kommer inte att stödjas. Dessa inkluderar:

    
 •      

  Funktionerna flerpunktsvideo, privat chat och visuella ledtrådar för aktiv talare är inte tillgängliga.

       

 •      

  Deltagare kan inte se namnen på andra deltagare.

       

 •      

  Alla privata möten och praktiska labbdatorer har stöd för maximalt 100 deltagare.

       

    

Observera


    

Du kan inte ändra detta alternativ inifrån sessionen.

    
   
     
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Sessions- och åtkomstinformation.
2    Markera Denna session har över 500 deltagare.       

En meddelanderuta visas som beskriver begränsningarna för detta alternativ.

     
3    Välj OK.
4    Om du är klar med att ange alternativen väljer du Schemalägg eller Uppdatera.

Ta automatiskt bort sessioner

   
Viktigt:     

 Alla tester som du associerar med detta utbildningsmöte kommer att förloras om du väljer detta alternativ. Alla associerade tester tas bort tillsammans med utbildningsmötet.

    
   
    
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Sessions- och åtkomstinformation.
2    Markera Ta automatiskt bort sessionen efter att den är slut.
3    Om du är klar med att ange alternativen väljer du Schemalägg eller Uppdatera.

Lägg till en kategori

Följande inbegriper instruktioner för hur du lägger till en kategori när du schemalägger ett utbildningsmöte. Du kan också lägga till en kategori efter att ett utbildningsmöte har schemalagts.
     
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Sessions- och åtkomstinformation.
2    Välj en kategori.
3    Så lägger du till en kategori:
 1. Klicka på Lägg till en ny kategori.
 2. Ange ett namn och, om du vill, en beskrivning.
 3. Under Kategoristatus väljer du om du vill att kategorin ska vara offentlig (Listad) eller privat (Ej listad).
 4. Klicka på Skapa.
4    Om du är klar med att ange alternativen väljer du Schemalägg eller Uppdatera.

Kopiera sessionsinformation från en annan session

   

Du kan kopiera specifik sessionsinformation från andra livesessioner som du har schemalagt eller från de som har schemalagts åt dig. Viss schemaläggningsinformation varierar från en session till en annan och kan därför inte kopieras till schemaläggaren, bland annat:

    
 •      

  Datum, tid och återkommande (förutom varaktighet, tidszon och alternativen att delta före värd)

       

 •      

  Listor med inbjudna deltagare och presentatörer (förutom beräknat antal deltagare och presentatörer)

       

 •      

  Registreringsdatum för registrerade deltagare

       

 •      

  Information och bokning av praktisk labbsession

       

 •      

  Kursmaterial och tester

       

 •      

  Test

       

   
   
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte rullar du till Sessions- och åtkomstinformation och väljer Kopiera från.
2    Välj sessionen som du ska kopiera sessionsinformationen ifrån och välj OK.

Ange spårningskoder för en schemalagd session

   

Din webbplatsadministratör kan ange att alternativet spårningskoder visas på sidan Schemalägg utbildningar. Spårningskoder kan identifiera din avdelning, projektet eller annan information som din organisation vill associera med ditt utbildningsmöte. Spårningskoder kan vara valfria eller obligatoriska beroende på hur din webbplatsadministratör har konfigurerat dem.

   
     
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte rullar du till Spårningskoder och väljer sedan en kodetikett i rutan till vänster.       

Om webbplatsadministratören kräver att du väljer en kod från en fördefinierad lista visas en lista över koder.

     
2    Gör något av följande:
 •       

  Om en lista med koder visas i rutan till höger väljer du en kod från listan.

        
 •       

  Skriv in en kod i rutan till höger.

        
3    Upprepa för alla spårningskodetiketter.
4    Välj Schemalägg eller Uppdatera.       
Tips             

Om din webbplatsadministratör har angivit att samma spårningskodalternativ ska visas i din användarprofil, kan du redigera din användarprofil för att ange specifika spårningskoder. Koderna visas sedan automatiskt på sidan Schemalägg utbildningsmöte.

      
     

Konfigurera en ljudkonferens för en schemalagd session

 

Du kan ha tillgång till olika ljudkonferensalternativ, beroende på vilka alternativ som används i din organisation.

  
    
1    Bläddra till Inställningar för ljudkonferens på sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte.
2    Välj något av följande alternativ:
 •  

  WebEx-ljud: Anger att sessionen inkluderar en integrerad ljudkonferens. Du kan välja följande alternativ:

    
  •  

   Visa avgiftsfritt nummer: Om din Training Center-webbplats tillhandahåller en ljudkonferens med avgiftsfri inringning, är både avgiftsfria och avgiftsbelagda nummer tillgängliga. För telekonferenser med avgiftsfri inringning tar din organisation samtalskostnaden, annars måste mötesdeltagarna stå för kostnaden för sina samtal.

     

  •  

   Visa länken till begränsningar för avgiftsfria samtal: Välj för att visa en lista med samtalsbegränsningar per land (www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf).

     

  •  

   Visa globala inringningsnummer: Det här alternativet tillhandahåller en lista över nummer, såsom avgiftsfria nummer eller lokalnummer, som deltagare i andra länder kan ringa för att delta i ljudkonferensen.

     

  •  

   Aktivera telekonferens med CLI-autentisering när mötesdeltagare ringer in: CLI (caller line identification) är en typ av nummerpresentation, en telefonintelligent tjänst som skickar telefonnumret från den som ringer in innan samtalet besvaras. Alla som ringer in med ett webbplatsvärdkonto kan autentiseras och placeras i rätt telekonferens utan att behöva ange något utbildningsmötesnummer.

     

  •  

   Slå av deltagarljud vid inträde: Välj om du vill att deltagarnas ljud inte ska höras när de träder in i utbildningsmötet. Detta kan undvika störningar, särskilt under pågående utbildningsmöten.

     

  •  

   Inträdes- och utträdeston: Välj ljudaviseringen eller eventuellt tillkännagivande som du vill att alla mötesdeltagare ska höra när en deltagare träder in i eller lämnar sessionen.

     

    
  Observera        

  WebEx-ljudkonferenser har stöd för upp till 125 samtal.

    
    
 •  

  Annan telekonferenstjänst 

    
  •  

   Anger att sessionen inkluderar en telekonferens som en annan tjänst tillhandahåller.

     

  •  

   Ange anvisningar för att delta i telekonferensen. Dessa visas på sidan Sessionsinformation, i e-postinbjudningar och i utbildningsmötet.

     

    
 •  

  Använd endast internettelefon (VoIP): Anger att deltagare använder datorer med ljudkapacitet för att kommunicera över internet.

    
 •  

  Ingen: Anger att inga ljudkonferenser är nödvändiga för denna session.

    
3    Välj Schemalägg eller Uppdatera.   
Observera        

När du har schemalagt utbildningsmötet kommer anvisningar för att delta i ljudkonferensen att visas automatiskt.

  
 •  

  På sidan Sessionsinformation på din webbplats, som mötesdeltagarna kan visa innan du startar utbildningsmötet

    

 •  

  I e-postinbjudningar, om du bjuder in mötesdeltagare med sidalternativen Schemalägg utbildning

    

 •  

  Under fliken Info, som visas i innehållsvisaren på Utbildningsmötets fönster

    

  
  

Ange alternativen datum och tid

   

Du kan ange datumet och tidpunkten som du vill att ett schemalagt utbildningsmöte ska starta, dess förekomst och beräknad varaktighet. Du kan också avgöra om, och hur många minuter i förväg, som du ska tillåta deltagare delta i utbildningsmötet och ljudkonferensen innan starttiden.

     
                                  
        

Alternativ

        
        

Beskrivning

        
        

Starttid        

        
        

Välj datumet och tidpunkten som du vill att utbildningsmötet ska ske.

        
        

Deltagarna kan delta ___ minuter innan starttiden        

        
        

Låt deltagare delta i utbildningsmötet inom ett angivet antal minuter innan utbildningsmötets starttid.

         
Observera                

Om du avmarkerar denna kryssruta måste du starta utbildningsmötet innan deltagarna kan delta.

         
        
        

Deltagarna kan också ansluta till WebEx-ljud        

        
        

Tillåt deltagare att också delta i ljudkonferensen innan utbildningsmötets starttid.

         
Observera                

Detta alternativ är endast tillgängligt om du tillåter deltagare att delta i utbildningsmötet innan dess starttid.

         
        
        

Förekomst        

        
 
        
 •           

  Enstaka lektion          

            

        
        

En lektion som innehåller ett enda utbildningsmöte och som sker endast en gång – det har med andra ord inget återkommande mönster.

        
        
 •           

  Återkommande enstaka lektion          

            

        
        

En lektion som består av ett enda utbildningsmöte som återkommer regelbundet.

         
Observera                

Deltagarna registrerar sig för endast en session.

         
         

Alternativet Återkommande inkluderar:

         
 •           

  Dagligen: En lektion som upprepas dagligen enligt följande villkor:

             

  •             

   Var ___ dag: Välj för att schemalägga ett utbildningsmöte som ska inträffa efter angivet antal dagar.

               

  •             

   Alla veckodagar: Välj för att schemalägga utbildningsmöten alla måndagar till fredagar.

               

            
 •           

  Veckovis: Markera kryssrutan intill de dagar i veckan som du vill att träningsmötet ska ske på.

            

 •           

  Månadsvis: En lektion som upprepas månadsvis enligt följande villkor:

             

  •             

   Dag ___ var ___ månad: Anger dagen i månaden och antalet månader som utbildningsmötet ska inträffa.

               

  •             

   [vilken] [dag] var ___ månad: Välj dagen i månaden och ange antalet månader som utbildningsmötet ska inträffa.

               

            
         

Alternativet Slutar inkluderar:

         
 •           

  Slutar: Välj datum för det sista utbildningsmötet.

            

 •           

  Efter: Anger antalet utbildningsmöten efter vilka inga ytterligare utbildningsmöten kommer att ske.

            

        
        
 •           

  Flera sessionskurser          

            

        
        

En kurs som innehåller flera utbildningsmöten, med andra ord en serie av sessioner som sträcker sig över flera dagar, veckor, månader och så vidare.

         
Observera                

Deltagarna registrerar sig en gång för en hel sekvens av sessioner.

         
         

Alternativet Återkommande inkluderar:

         
 •           

  Dagligen: En lektion som upprepas dagligen enligt följande villkor:

             

  •             

   Var ___ dag: Välj för att schemalägga ett utbildningsmöte som ska inträffa efter angivet antal dagar.

               

  •             

   Alla veckodagar: Välj för att schemalägga utbildningsmöten alla måndagar till fredagar.

               

            
 •           

  Veckovis: Markera kryssrutan intill de dagar i veckan som du vill att träningsmötet ska ske på.

            

 •           

  Månadsvis: En lektion som upprepas månadsvis enligt följande villkor:

             

  •             

   Dag ___ var ___ månad: Anger dagen i månaden och antalet månader som utbildningsmötet ska inträffa.

               

  •             

   [vilken] [dag] var ___ månad: Välj dagen i månaden och ange antalet månader som utbildningsmötet ska inträffa.

               

            
         

Alternativet Slutar inkluderar:

         
 •           

  Slutar: Välj datum för det sista utbildningsmötet.

            

 •           

  Efter: Anger antalet utbildningsmöten efter vilka inga ytterligare utbildningsmöten kommer att ske.

            

        
        

Schemalägg oregelbundna sessioner        

        
        

En enda sessionskurs som erbjuds för flera datum på en oregelbunden basis.

         
Observera                

Deltagarna registrerar sig för endast en session. Alla sessioner kan redigeras oberoende.

         
         
 •           

  Oregelbundet: En lektion som upprepas på en oregelbunden basis enligt följande villkor:

             

  •             

   Session 1: Välj datumet och tiden när det första utbildningsmötet ska ske.

               

  •             

   Lägg till ytterligare en session: Välj länken och sedan datumet/tidpunkten när ytterligare utbildningsmöten ska ske.

               

            
        
        

Planera sessionstidszoner        

        
        

Välj i vilken tidszon tidpunkten för utbildningsmötet ska visas i listan över sessioner och utbildningskalendern.

        
        

Uppskattad varaktighet        

        
        

Välj den uppskattade varaktigheten på utbildningsmötet.

         
Observera                

Den beräknade varaktigheten tillhandahålls i planeringssyfte. Utbildningsmötet slutar inte automatiskt när den angivna varaktigheten har förflutit.

         
        
    

Observera


    
 •       

  Om du bjuder in deltagare till ett utbildningsmöte kommer deltagaren att få en e-postinbjudan som inkluderar utbildningsmötets starttid och dess beräknade varaktighet.

        

 •       

  Om du bjuder in deltagare till ett utbildningsmöte kommer deras e-postinbjudningar att ange utbildningsmötet starttid i tidszonen som du har angett. Men om deltagare bor i en annan tidszon kan de visa starttiden i sina respektive tidszoner i listan över sessioner på sidan Livesessioner.

        

    
   

Schemalägg tiden, förekomsten och varaktigheten för ett utbildningsmöte

           
1    Bläddra till Datum och tid på sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte.
2    I listan Starttid väljer du när du vill att ditt utbildningsmöte ska starta.
3    Välj om du ska tillåta deltagarna att delta i utbildningsmötet innan den schemalagda starttiden. I detta fall välj antalet minuter från listan.
4    Välj också om deltagarna ska kunna delta i ljudkonferensen tidigt.
5    Under Förekomst väljer du ett av följande alternativ:
 •       

  Enstaka lektion      

        
 •       

  Återkommande enstaka lektion      

        
 •       

  Flera sessionskurser      

        
 •       

  Schemalägg oregelbundna sessioner      

        
6    Om du schemalägger en Återkommande enstaka lektion eller en Flera sessionskurser gör du följande:
 • Välj en av följande Återkommande mönster:
  •         

   Dagligen: Välj att sessionen ska återkomma efter ett visst antal dagar eller alla veckodagar.

           

  •         

   Veckovis: Välj kryssrutan för dagarna i veckan som sessionen förekommer.

           

  •         

   Månadsvis: Välj att sessionen ska inträffa på ett visst datum (till exempel den femte varje månad), eller en viss dag (till exempel den andra tisdagen i varje månad) och det återkommande månadsmönstret (till exempel 1 = varje månad, 2 = varannan månad och så vidare).

           

        
 • Välj att Slutdatumet ska ske på ett valt datum eller efter ett visst antal sessioner.
7    Om du schemalägger ett Schemalägg oregelbundna sessionskurser gör du följande:
 • Välj datum för den första sessionen.
 • Välj Lägg till ytterligare en session, välj datumet för den andra sessionen och upprepa för alla ytterligare sessioner.
8    (Valfritt) I listan Tidszon väljer du en annan tidszon.       

I listan Tidszon är tidszonen som du angav i din användarprofil vald som standard.

     
9    I listorna Beräknad varaktighet väljer du timmar och minuter som du uppskattar att utbildningsmötet fortsätter.
10    Om du är klar med att ange alternativen på sidorna Schemalägg ett utbildningsmöte eller Redigera ett schemalagt utbildningsmöte väljer du Schemalägg eller Uppdatera.

Ange säkerhetsalternativ för ett utbildningsmöte

       
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte väljer du Sessionsalternativ > Redigera alternativ > Säkerhet.
2    Markera Exkludera lösenord från e-post som skickas till deltagare.
3    Markera Kräv att deltagare loggar in med enkel inloggningsautentisering innan de deltar i denna session.
4    Markera Begränsa sessionen till endast inbjudna deltagare (registreringsalternativen kommer att inaktiveras).
5    Markera Deltagare måste ha ett konto för denna tjänst för att delta i session.
6    Välj Spara.

Ange en destinationswebbsida efter slutet på sessionen

    
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Sessionsalternativ.
2    Ange en destinationswebbplats (URL) i rutan Destinationsadress (URL) efter sessionen.
3    Välj Schemalägg eller Uppdatera.

Skapa ett meddelande eller en hälsning för ett schemalagt utbildningsmöte

       
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Sessionsalternativ.
2    Bredvid Hälsningsmeddelande väljer du Anpassa hälsningsmeddelande när deltagare deltar.
3    (Valfritt) Markera Visa detta meddelande när deltagare deltar i sessionen.
4    Skriv ett meddelande eller en hälsning i rutan Meddelande.       

Ett meddelande eller en hälsning får innehålla högst 4 000 tecken.

     
5    Välj OK.
6    Välj Schemalägg eller Uppdatera.       
Observera             

Deltagare kan visa meddelandet eller hälsningen när som helst under utbildningsmötet genom att välja Välkomstmeddelande från Sessionsmenyn.

      
     

Använd schemaläggningsmallarna

   

Vid schemaläggning av ett utbildningsmöte kan du spara inställningar för schemaläggningsalternativ som en mall för framtida bruk. Viss schemaläggningsinformation varierar från en session till en annan och kan därför inte importeras till en mall. Följande schemaläggningsalternativ överförs inte till mallen:

    
 •      

  Datum, tid och återkommande (förutom varaktighet, tidszon och alternativen att delta före värd)

       

 •      

  Listor med inbjudna deltagare och presentatörer (förutom beräknat antal deltagare och presentatörer)

       

 •      

  Registreringsdatum för registrerade deltagare

       

 •      

  Information och bokning av praktisk labbsession

       

 •      

  Kursmaterial och tester

        

  När du väljer en mall kommer schemaläggarens alternativfält att fyllas i med värden från den valda mallen. Alla mallar kan uppdateras eller sparas som en ny mall på din Training Center-webbplats.

       

   
     
1    På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte anger du data i fälten för schemaläggningsalternativ eller ändra inställningar.
2    Välj Spara som mall som finns längst ner på sidan.
3    Fyll i fältet för Mallnamn eller ändra namnet om du ändrar en existerande mall.
4    Välj Spara.       

Nästa gång du schemalägger en session kan du välja mallen från listan Ange alternativ med en mall.

      

För att ta bort en mall väljer du Mitt WebEx > Min profil > Schemaläggningsmallar. Välj mallen och välj Ta bort.

     
 

Attachments

  Outcomes