Användarguide för Cisco WebEx Meetings för iPad och iPhone

Document created by Cisco Localization Team on Nov 11, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Användarguide för Cisco WebEx Meetings för iPad och iPhone

Installera WebEx Meetings

För att kunna delta i WebEx-möten från din iOS-enhet måste du hämta och installera Cisco WebEx Meetings-programmet.

Installera programmet:

 1.  

  Navigera till App Store från din enhet.

    

 2.  

  Knacka på ikonen Sök och använd  WebEx som sökord.

    

 3.  

  Välj Cisco WebEx Meetings och knacka sedan på molnikonen.

    

Du kan även skanna den här koden:

 •  

  Första gången du startar programmet måste du godkänna servicevillkoren.

    

 •  

  När det finns en ny version av Cisco WebEx Meetings-programmet kan du vid inloggningen bli uppmanad att uppdatera.

    

Visa dina kommande möten

Om du har ett konto på din WebEx-webbplats kan du logga in och visa dina kommande möten på din enhet. Första gången du använder WebEx Meetings-programmet kommer du att bli uppmanad att logga in med dina webbplatsuppgifter.

Visa dina möten:

 1.  

  Öppna WebEx Meetings-programmet på din enhet och knacka sedan på Logga in.

    

 2.  

  Ange e-postadressen som är knuten till ditt WebEx-konto och knacka sedan på Nästa

    

 3.  

  Ange ditt WebEx-lösenord och knacka sedan på Logga in.

    

  •  

   Om din e-postadress är knuten till flera WebEx-webbplatser kommer en lista över webbplatser att visas för dig. Knacka på webbplatsen som du vill logga in på.

     

  •  

   Om enkel inloggning (SSO) är aktiverat på din WebEx-webbplats kommer din organisations inloggningswebbplats att öppnas. När du har angett och skickat in dina inloggningsuppgifter stängs webbsidan och du loggas automatiskt in på WebEx-webbplatsen.

     

    

Dina kommande möten finns listade i din kalender.

Om din e-postadress är knuten till flera WebEx-webbplatser och du har gett WebEx åtkomst till kalendern på din enhet, kommer alla schemalagda WebEx-möten som du ska vara värd för eller som du har blivit inbjuden att delta i på dessa webbplatser att listas.

 •  

  Om du är värd för ett listat möte som är schemalagt på en WebEx-webbplats som du inte är inloggad på måste du logga in på webbplatsen i fråga för att kunna starta mötet.

    

 •  

  Mötesinbjudningar som du inte har godkänt kommer att visas som preliminära.

    

Delta i ett möte

Du kan delta i ett WebEx-möte från din enhet på något av följande sätt.

När du är inloggad på ditt WebEx-konto:

Knacka på mötet i vyn Mina möten och sedan på Delta.

ELLER

 1. Knacka på ikonen Mer i skärmens övre högra hörn.

   

 2.  

  Knacka på Delta i möte. Dialogrutan Delta i möte visas.

    

 3. Ange mötesnumret, URL:en till det personliga mötesrummet eller mötesvärdens användarnamn.

   

  Obs! Du måste vara inloggad för att kunna delta i mötet genom att skriva in värdens användarnamn.

   

 4. Knacka på Delta.

   

Utan ett WebEx-konto:

 1. Öppna programmet och knacka på Delta via nummer. Dialogrutan Delta i möte visas.

   

 2. Ange mötesnumret eller URL:en till värdens personliga mötesrum som finns i mötesinbjudan.

   

 3. Skriv in ditt namn och din e-postadress och knacka sedan på Delta.

   

Från mötets e-postinbjudan:

Öppna e-postinbjudan och följ anvisningarna.

Delta innan värden:

Om alternativet aktiverades när mötet schemalades kan du delta i mötet innan värden.

Värdens namn visas i mötesinformationen när värden har anslutit sig.


Observera


När du ansluter dig till ett möte som hålls i värdens personliga rum blir du placerad i lobbyn tills värden ansluter sig eller släpper in dig. När värden ansluter sig eller släpper in dig i rummet blir du uppmanad att delta i ljudkonferensen.


Anslut till ljudkonferensen

Du kan ansluta till mötets ljudkonferens genom att bli uppringd på din enhet eller genom att använda VoIP via internet. Gör ditt val genom att knacka på ett ljudalternativ:

 •  

  Om du väljer Ring mig blir du ombedd att ange ditt telefonnummer.

    

  Obs! Om du har aktiverat Ring mig automatiskt (under Inställningar) blir du uppringd automatiskt.

    

 •  

  Om du väljer att ansluta via internet sker detta över 3G- eller 4G-mobilnätet såvida du inte har en Wi-Fi-anslutning. När du deltar i en ljudkonferens som har schemalagts att använda WebEx-ljud eller endast VoIP kommer bredbandsljud att användas.

    

  Obs! När en mötesdeltagare utan bredbandsljudskapacitet deltar i ett möte med bredbandsljud nedgraderas ljudet för alla deltagare. Inget varningsmeddelande visas innan nedgraderingen.

    

Lämna ljudkonferensen:

Knacka på ikonen Ljud och sedan på Lämna ljudkonferens. Du kan när som helst delta i ljudet igen så länge mötet inte har avslutats.

Schemalägga ett möte

Om du har tilldelats ett WebEx-värdkonto kan du schemalägga möten med Cisco WebEx Meetings-programmet.

Schemalägga ett möte:

 1.  

  Öppna programmet och logga in (om du blir ombedd).

    

 2.  

  Knacka på knappen Schemalägg i vyn Mina möten. Formuläret Starta och avsluta visas.

    

 3.  

  Alternativt kan du knacka för att ta bort mötets standardämne, ange din ämnestext och sedan knackar på Spara.

    

 4.  

  Knacka på datumet eller tiden för att ändra mötets starttid.

    

 5.  

  För att bjuda in deltagare via e-post, knacka på Lägg till inbjudna och ange sedan e-postadresserna. Knacka på Gå tillbaka för att separera inbjudna. När du är klar knackar du på Klar

    

  Obs! Knacka på plustecknet för att komma åt din kontaktlista och välja inbjudna.

    

 6.  

  Ange möteslösenordet och välj om du vill visa det, och knacka sedan på Spara.

    

 7.  

  Granska och knacka på Schemalägg. Deltagarna kommer att få ett e-postmeddelande som innehåller din mötesinbjudan och mötet visas i din Mina möten-lista.

    

Ändra inställningar för WebEx-konto

För att göra ändringar i dina WebEx-kontoinställningar och för att aktivera användbara funktioner, knacka på Inställningar i det övre vänstra hörnet av vyn Mina möten. Inställningsskärmen visas.

 
                  
 

Konto

  
 

Visar din kontoinformation. Logga ut.

  
 

Ring mig automatiskt

  
 

Strömlinjeformar processen för att delta i mötets ljuddel genom att ringa din enhet automatiskt.

  
 

Använd mobildata

  
 

Starta och visa video över mobildata när Wi-Fi inte är tillgängligt.

  
 

Skaka för att läsa in igen

  
 

Uppdaterar din möteslista när du skakar din enhet.

  
 

Om

  
 

Visa version och servicevillkor för Cisco WebEx Meetings-programmet.

  
 

Mer

  
 

Navigera till webbplatsen för teknisk support.

  

Aktivera inställningar:

Välj inställningen och dra sedan spaken till läget (för Ring mig automatiskt och ange också ditt nummer). Knacka sedan på Klar.

Starta ett schemalagt möte

När det är dags, starta WebEx Meetings-programmet, välj mötet i vyn Mina möten och knacka sedan på Starta. Mötet öppnas på din enhet.

Starta ett direktmöte

Du kan starta ett direktmöte på din enhet via alternativet Träffas nu.

Starta ett direktmöte:

 1.  

  Logga in på din WebEx-webbplats.

    

 2.  

  Knacka på ikonen Schemalägg i skärmens övre högra hörn och sedan på Träffas nu. Mötet startar.

    

  Obs! När Använd mitt personliga rum för alla mina direktmöten är valt under Träffas nu-inställningarna på din WebEx-webbplats ändras menyobjektet Träffas nu till Gå in i personligt rum.

    

Hantera ett möte i ett personligt rum

Mötesdeltagare kan inte gå in i ditt personliga rum om du inte själv är där. När du har anslutit till ditt personliga rum har du kontroll över vilka som har åtkomst.

Låsa ditt personliga rum:

 1.  

  Knacka på ikonen Mer i skärmens övre vänstra hörn.

    

 2.  

  Knacka på Lås rum.

    

  •  

   För att låsa upp rummet knackar du på ikonen Mer och sedan på Lås upp rum.

     

    

När du har låst ditt personliga rum och en mötesdeltagare går till lobbyn får du ett aviseringsmeddelande och en röd indikator visas ovanför ikonen Mötesdeltagare.

 •  

  Knacka på ikonen Mötesdeltagare för att visa namnen på de mötesdeltagare som väntar i lobbyn till ditt personliga rum.

    

 •  

  Knacka på namnen på de mötesdeltagare som du vill släppa in och sedan på Godkänn för att ge mötesdeltagarna behörighet att gå in i ditt personliga rum och att delta i mötet.

    

  ELLER

    

  Knacka på mötesdeltagarens namn och sedan på Ta bort för att ta bort mötesdeltagaren från listan och hindra deltagaren från att gå in i ditt personliga rum eller att delta i mötet. Mötesdeltagaren får ett meddelande om att den har tagits bort från lobbyn. 

    

Mötesinteraktioner

När en presentation delas i ett möte kommer den att synas på din skärm. Eventuellt kan du behöva ändra skärmorienteringen för att få en bättre bild.

När du håller ett möte från din enhet kommer du kanske att behöva tilldela presentatörsrollen till en annan mötesdeltagare så att denne kan dela en presentation.

Du kan dela innehåll från din enhet och interagera med andra mötesdeltagare:

 • Stänga av eller slå på ditt ljud

   

 • Anslut eller koppla från ljud

   

 • Skicka chattmeddelanden

   

 • Dela innehåll

   

 • Sänd video

   

 • Visa mötesinformation

   

 • Avsluta eller lämna mötet

   

För att skicka ett privat chattmeddelande:

Knacka på Mötesdeltagare och välj sedan mottagaren av ditt meddelande. Knacka sedan på Chatt, ange ditt meddelande och knacka på Skicka. Knacka på Avbryt för att stänga chattfönstret.

För att skicka ett meddelande till alla mötesdeltagare:

Knacka på Mötesdeltagare och sedan Chatta med alla. Ange ditt meddelande och knacka på Skicka. Knacka på Avbryt för att stänga chattfönstret.

Dela från din enhet:

 • På mötessidan, knacka på knappen Dela skärminnehåll.

   

 • På skärmen Dela innehåll väljer du mellan följande alternativ.

  • Senast delat

    

  • Ruta

    

  • Dropbox

    

  • Google Drive

    

  • Bilder

    

 • Du kan också öppna filer i andra appar och välja ”Dela med WebEx”

   

 • Använd laserpekaren för att vägleda publiken

   

Stoppa delning:

 • På mötessidan knackar du på knappen Stoppa delning.

   

Dela strömmad video från din enhet:

Knacka på ikonen Sänd video. Du kan visa förhandsgranskningen av din video. Knacka på Starta min video för att dela. Kameraikonen blir grön.

Om flera mötesdeltagare delar video kommer deras bilder att visas i videokarusellen på din skärm om enheten är i landskapsläge.

Obs! Om du inte har slagit på Använd mobildata (under Inställningar) och det inte finns någon Wi-Fi-anslutning blir du ombedd att ange om du vill använda mobildata.

Som mötesvärd har du åtkomst till alla funktioner som är tillgängliga för mötesdeltagare. Dessutom kan du bjuda in ytterligare deltagare, slå av ljudet för alla deltagare och göra en annan deltagare till presentatör under mötet.

Bjuda in deltagare via e-post:

 1. Knacka på ikonen Mötesdeltagare och sedan på Lägg till inbjudna.

   

 2. Skriv in e-postadresserna till de personer som du vill bjuda in. Knacka på Gå tillbaka för att separera inbjudningsnamnen. När du är klar knackar du på Skicka.

   

  Obs! Knacka på plusikonen för att välja inbjudna från din kontaktlista.

   

Stänga av och slå på ljudet för alla mötesdeltagare:

 • Knacka på ikonen Mötesdeltagare och sedan på Stäng av ljudet för alla (mikrofonikonen) längst ner på mötesdeltagarpanelen.

   

 • Knacka på mikrofonikonen igen för att slå på ljudet för alla mötesdeltagare.

   

Du kan göra en annan mötesdeltagare till presentatör så att denne kan dela en presentation eller annat innehåll.

Utse deltagare till presentatör:

Knacka på ikonen Mötesdeltagare. I vyn Mötesdeltagare, knacka på och dra WebEx-bollen till den mötesdeltagare som du vill göra till presentatör.

Du kan även knacka på mötesdeltagarens namn och sedan på Gör till presentatör i rullgardinsmeny.

Obs! Om alternativet Alla kan dela är aktiverat för mötet kan mötesdeltagare dela när som helst. Den nuvarande presentatören aviseras innan en annan presentatör börjar dela. Om du håller mötet från din enhet kan du inte slå av Alla kan dela.

Starta, pausa och starta om en inspelning:

 • Knacka på ikonen Mer i skärmens övre högra hörn och sedan på Spela in för att starta inspelningen när mötet har startat. Inspelningsindikatorn visas.

   

 • För att pausa en inspelning, knacka på ikonen Mer och sedan på Pausa.

   

 • För att starta inspelningen på nytt, knacka på ikonen Mer och sedan på Återuppta.

   

  När mötet har avslutats kommer du att få ett e-postmeddelande med information om hur du kommer åt mötesinspelningen.

   

Avsluta ett möte:

Knacka på ikonen Avsluta eller Lämna möte i skärmens övre högra hörn och sedan på Avsluta möte.

Visa kommande utbildningsmöten

Utbildningsmöten som du har blivit inbjuden att delta i eller som du är schemalagd att hålla i listas under Mina möten när du loggar in på ditt WebEx-konto.

Delta i ett utbildningsmöte som en mötesdeltagare:

Från din enhet kan du delta i ett utbildningsmöte precis som i ett vanligt möte, såvida det inte krävs registrering.

Registrera dig för ett utbildningsmöte:

Knacka på Registrera dig och följ sedan anvisningarna på registreringsskärmarna. När du har registrerat dig ändras Registrera dig till Delta och aktiveras när det är dags att delta.


Observera


 

Registreringen kan behöva godkännas av värden.

  

Visa information om sessionen:

Välj sessionen i listan Mina möten och knacka sedan på tillämplig flik överst på skärmen.

 
            
 

Information

  
 

Visa sessions- och registreringsinformation. Om det finns ett test eller en betalning knuten till sessionen kommer det att indikeras här.

  
 

Agenda

  
 

Visa sessionens agenda, om sessionsvärden har tillhandahållit en sådan.

  
 

Kursmaterial

  
 

Åtkomst till kursmaterial som är bifogat sessionen, om sessionsvärden har tillhandahållit sådant. Om registrering krävs måste mötesdeltagarna registrera sig för att få åtkomst till kursmaterialet.

  
 

Ljud

  
 

Visa information om att ansluta sig till sessionsljudet.

  

Starta ett utbildningsmöte

Om du är värden kan du starta utbildningsmöten från din enhet. När du är inloggad på ditt WebEx-konto väljer du sessionen i vyn Mina möten och knackar sedan på Starta.

Sessionsinteraktioner

Under ett utbildningsmöte kan du skicka frågor till värden, presentatören eller diskussionsdeltagare via Frågor och svar.

Ställa en fråga:

 1.  

  Knacka på Mer i skärmens övre högra hörn och sedan på Frågor och svar.

    

 2.  

  Knacka på Frågor och svar och sedan på Ställ en fråga.

    

 3.  

  Knacka på rullgardinsmenyn och sedan mottagaren eller alla diskussionsdeltagare.

    

 4.  

  Skriv din fråga och knacka sedan på Skicka.

    

Utbildningsvärdar eller diskussionsdeltagare kan besvara frågor som skickas in under sessionen.

Så besvarar du en fråga:

Knacka på ikonen Frågor och svar, leta sedan upp och knacka på frågan som du vill besvara. Använd sedan skjutreglaget för att välja om du vill besvara frågan privat eller visa den för alla användare. Skriv sedan svaret och knacka på Skicka.

Hantera deltagarroller:

Knacka på ikonen Mötesdeltagare, välj en mötesdeltagare och sedan en åtgärd.

 
                  
 

Chatt

  
 

Välj mötesdeltagaren som kommer att få dina chattmeddelanden.

  
 

Gör till presentatör

  
 

Vald mötesdeltagare blir presentatör.

  
 

Utse till värd

  
 

Vald mötesdeltagare blir värd.

  
 

Utse till diskussionsdeltagare

  
 

Vald mötesdeltagare blir diskussionsdeltagare.

  
 

Utse till deltagare

  
 

Vald presentatör eller diskussionsdeltagare blir deltagare.

  
 

Avvisa

  
 

Vald mötesdeltagare blir avvisad från sessionen.

  

Avsluta en session:

Knacka på ikonen Avsluta session i skärmens övre högra hörn och välj sedan Avsluta session.

Visa kommande händelser

Händelser som du har blivit inbjuden att delta i eller som du är schemalagd att hålla i finns listade på panelen Mina möten när du loggar in på ditt WebEx-konto.

Delta i en händelse som mötesdeltagare:

Från din enhet kan du delta i en händelse precis som i ett vanligt möte, såvida det inte krävs registrering.

Registrera dig för en händelse:

Knacka på Registrera dig och följ sedan anvisningarna på registreringsskärmarna. När du har registrerat dig ändras Registrera dig till Delta och aktiveras när det är dags att delta.


Observera


 

Värden kan behöva godkänna registreringen innan du kan delta.

  

Visa information om en händelse:

Välj händelsen i listan Mina möten och knacka sedan på tillämpligt objekt.

 
            
 

Information

  
 

Visa händelse- och registreringsinformation.

  
 

Information om diskussionsdeltagare

  
 

Visa information om diskussionsdeltagare som kommer att närvara under händelsen, om värden har tillhandahållit sådan information.

  
 

Händelsematerial

  
 

Åtkomst till material som är bifogat händelsen, om värden har tillhandahållit sådant material. Om registrering krävs måste deltagare registrera sig för att få åtkomst till händelsematerialet.

  
 

Ljudanslutning

  
 

Visa information om anslutning till händelseljudet.

  

Starta en händelse

Du kan inte starta en händelse från din enhet. Om du är värden måste du starta händelsen på din bärbara eller stationära dator.

Interaktioner under en händelse

Under tiden som händelsen pågår kan du visa delade presentationer. Om värden har aktiverat det kan du chatta med värden, presentatören, diskussionsdeltagare eller andra deltagare.

Du kan också skicka frågor till värden, presentatören och diskussionsdeltagare via Frågor och svar.

Ställa en fråga:

 1.  

  Tryck på Mer i skärmens övre högra hörn och sedan på Frågor och svar

    

 2.  

  Knacka på Välj diskussionsdeltagare och välj sedan personen som du vill ställa frågan till.

    

 3.  

  Skriv din fråga och knacka sedan på Skicka.

    

För att visa svaren på din fråga knackar du på Mina frågor och svar.

Händelsens värdar, presentatörer eller diskussionsdeltagare kan besvara frågor som skickats till dem under sessionen.

Så besvarar du en fråga:

 1.  

  Knacka på den röda indikatorn när den visas ovanför ikonen Mer.

    

 2.  

  Leta upp och knacka på frågan du vill besvara.

    

 3.  

  Skriv ditt svar och välj sedan om du vill besvara frågan privat eller visa svaret för alla deltagare.

    

 4.  

  Knacka på Skicka.

    

Diskussionsdeltagare och presentatörer kan dela innehåll om det har aktiverats av händelsens värd.

Dela innehåll:

Knacka på ikonen Dela innehåll på din skärm, välj filkällan och sedan filen som du vill dela.

Lämna en händelse:

Knacka på ikonen Avsluta möte i skärmens övre högra hörn och sedan på Avsluta möte.

 

Attachments

  Outcomes