Användarhandbok för Cisco WebEx Meetings för Android-enheter

Document created by Cisco Localization Team on Nov 11, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jul 21, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Användarhandbok för Cisco WebEx Meetings för Android-enheter

Installera WebEx Meetings

För att hålla och delta i WebEx-möten och Training Center-sessioner från din Android-enhet måste du först hämta och installera Cisco WebEx Meetings-appen.

Hämta programmet:

 1.  

  Gå till en av följande platser.

    

    

  Du kan även skanna följande kod:

    

    

 2.  

  På Google Play Store och Amazon söker du efter Cisco WebEx Meetings.

    

 3.  

  Följ anvisningarna på skärmen för att hämta och installera programmet.

    

 4.  

  Alternativt kan du leta upp Cisco WebEx Meetings-widgeten och placera den på din startsida. Medan du är inloggad på WebEx Meetings kommer widgeten att lista dagens möten.

    

 •  

  Första gången du startar programmet måste du godkänna villkoren.

    

 •  

  När en uppdaterad version av Cisco WebEx Meetings-programmet finns tillgänglig kan du vid inloggningen bli uppmanad att uppdatera till den senaste versionen.

    

Visa dina kommande möten

Om du har ett konto på din WebEx-webbplats kan du logga in och visa dina kommande möten och utbildningsmöten på din Android-enhet. Första gången du använder WebEx Meetings-programmet blir du ombedd att logga in med dina webbplatsuppgifter.

 1. Från programmet eller widgeten på din startsida knackar du på Logga in.

   

 2. Ange e-postadressen som är knuten till ditt WebEx-konto och knacka sedan på Nästa.

   

 3. Ange ditt lösenord och knacka sedan på Logga in.

   

 • Om din e-postadress är knuten till flera WebEx-webbplatser kommer du att presenteras med en lista över webbplatserna. Knacka på webbplatsen som du vill logga in på.

   

 • Om enkel inloggning (SSO) är aktiverat på din WebEx-webbplats kommer din organisations inloggningswebbplats att öppnas. När du har angett och skickat in dina inloggningsuppgifter stängs webbsidan och du loggas automatiskt in på WebEx-webbplatsen.

   

 
         

Kalender

Beskrivning

På panelen Mina möten listas mötena i din kalender för de kommande sex veckorna.

  
Observera        

För att se alla dina kommande WebEx-möten på panelen Mina möten rekommenderar vi att kalendern i din mobila enhet konfigureras så att den synkroniseras med din organisations e-postserver (t.ex. Microsoft Exchange Server). Kontakta ditt företags IT-administratör för anvisningar om hur du gör detta.

  

WebEx Meetings-widgeten listar dagens kommande möten.


Observera


Endast Meeting Center-möten i din kalender visas i listan Mina möten. Möten i Event Center och Training Center visas inte i listan.


Delta i ett möte

Du kan delta i ett WebEx-möte från din Android-enhet på något av följande sätt.

När du är inloggad på ditt WebEx-konto:

 • Knacka på mötet på panelen Mina möten och sedan på Delta.

   

ELLER

 1. Gå till välkomstskärmen.

   

 2. Knacka på Delta i möte. Dialogrutan Delta i möte visas.

   

 3. Ange mötesnumret, URL:en till det personliga mötesrummet eller mötesvärdens användarnamn.

   

 4. Knacka på Delta.

   

Från mötets e-postinbjudan:

 • Öppna e-postinbjudan och följ anvisningarna.

   


Observera


När du ansluter dig till ett möte som hålls i värdens personliga rum blir du placerad i lobbyn tills värden ansluter sig eller släpper in dig manuellt. När värden ansluter sig eller släpper in dig i rummet blir du uppmanad att delta i ljudkonferensen.


Anslut till ljudkonferensen

Du kan ansluta till mötets ljudkonferens genom att bli uppringd eller genom att använda VoIP via internet. När du deltar i en ljudkonferens som har schemalagts att använda WebEx-ljud eller endast VoIP kommer bredbandsljud att användas.


Observera


När en mötesdeltagare utan bredbandsljudskapacitet deltar i ett möte med bredbandsljud nedgraderas ljudet för alla deltagare. Inget varningsmeddelande visas innan nedgraderingen.


Ansluta till ljudkonferensen

Tryck på ikonen Ljudanslutning och sedan på någon av följande:

 •  

  Ring mig – få ett samtal från WebEx när det är dags att ansluta till ett möte. Om du inte har angett ditt telefonnummer tidigare blir du ombedd att göra det nu.

    

 •  

  Inringning – se avgiftsfria och avgiftsbelagda nummer som du kan välja för att ringa till mötet från din mobil. Välj Globala inringningsnummer för att se en lista med inringningsnummer från andra regioner.

    

 •  

  Samtal över internet – om ljudet på din WebEx-webbplats tillhandahålls av en tredjeparts telefonitjänstleverantör (TSP) och TSP Hybrid-ljud är aktiverat kan du delta i ljudkonferensen via VoIP-klienten från din TSP. Om TSP-appen inte är installerad på din enhet blir du ombedd att installera den.

    


  Observera


   

  Om du inte är ansluten via wifi använder det här alternativet ditt 3G- eller 4G-surfabonnemang.

    
    
 •  

  Ring upp mitt videosystem – anslut via en videoenhet. Du uppmanas att ange videoenhetens adress.

    

Schemalägga ett WebEx-möte

Om du har ett värdkonto kan du schemalägga ett WebEx-möte i mobilprogrammet.

Schemalägga ett WebEx-möte:

 1. Logga in på din WebEx-webbplats.

   

 2. Navigera till skärmen Mina möten och knacka sedan på den blåa knappen Schemalägg möte. Skärmen Schemalägg möte visas.

   

 3. Ange ett mötesämne.

   

 4. Ange ett möteslösenord som deltagarna behöver för att delta i mötet.

   

 5. Ange en e-postadress och knacka sedan på Lägg till inbjuden. Knacka på Kontakter för att välja inbjudna.

   

 6. Knacka på datumet eller tiden för att ändra mötets starttid.

   

 7. Knacka på timmarna och minuterna för att ange möteslängden.

   

 8. Knacka på Schemalägg.

   

  Efter schemaläggning visas mötet i panelen Mina möten. På den schemalagda dagen kommer mötet också att visas i WebEx Meetings-widgeten.

   


Observera


För att lägga till inbjudna efter att mötet har schemalagts, välj mötet på panelen Mina möten och knacka sedan på ikonen Lägg till inbjudna i skärmens övre högra hörn.


Starta ett schemalagt möte

Som värd måste du starta mötet innan deltagarna kan delta.

 • Från WebEx Meetings-programmet väljer du mötet på panelen Mina möten och knackar sedan på Starta.

   


Observera


 

Alternativa värdar kan inte starta möten från mobilappen.

  

Starta ett direktmöte

Du kan starta ett direktmöte med alternativet Träffas nu.

Starta ett direktmöte:

 1. Logga in på din WebEx-webbplats.

   

 2.  

  Knacka på ikonen Schemalägg i skärmens övre högra hörn och sedan på Träffas nu. Mötet startar.
  ELLER
  Knacka på ikonen Träffas nu på WebEx Meetings-widgeten.

    

   


Observera


När Använd mitt personliga rum för alla mina direktmöten är valt under Träffas nu-inställningarna på din WebEx-webbplats ändras menyobjektet Träffas nu till Delta i personligt rum.


Hantera ett möte i ett personligt rum

Mötesdeltagare kan inte gå in i ditt personliga rum om du inte själv är där. Och när du väl har anslutit till ditt personliga rum har du kontroll över vilka som har åtkomst.

Låsa ditt personliga rum:

 1. Knacka på ikonen Mer i skärmens övre högra hörn.

   

 2. Knacka på Lås rum.

  • För att låsa upp rummet, knacka på ikonen Mer och sedan på Lås upp rum.

    

När du har låst ditt personliga rum och en mötesdeltagare går till lobbyn visas ett aviseringsmeddelande och en röd indikator ovanför ikonen Mötesdeltagare.

 • Knacka på ikonen Mötesdeltagare för att se namnen på de mötesdeltagare som väntar i lobbyn till ditt personliga rum.

   

 •  

  Knacka på namnen på de mötesdeltagare som du vill släppa in och sedan på Godkänn för att ge mötesdeltagarna behörighet att gå in i ditt personliga rum och att delta i mötet.
  ELLER
  Knacka på mötesdeltagarens namn och sedan på Ta bort för att ta bort mötesdeltagaren från listan och hindra deltagaren från att gå in i ditt personliga rum eller att delta i mötet.

    

Mötesinteraktioner

Medan ditt möte pågår kan du tala och chatta med mötesdeltagare, visa presentationer som delas av mötesdeltagare och dela din video eller skärm.

Kontrollera ditt ljud:

 • Knacka på ikonen Ljud för att stänga av eller slå på ljudet för dig själv.

   

 • Knacka på ikonen Ljudanslutning och sedan på Lämna ljudkonferens för att lämna ljuddelen av ditt möte. Du kan när som helst delta i ljudet igen.

   

Chatta med alla mötesdeltagare:

 1. Knacka på ikonen Mötesdeltagare.

   

 2. Knacka på Chatta med alla.

   

 3. Ange ditt meddelande och knacka sedan på Skicka till alla.

   

Chatta med en utvald mötesdeltagare:

 1. Knacka på mötesdeltagarens namn.

   

 2. Knacka på Chatta.

   

 3. Skriv ditt meddelande och knacka sedan på Skicka.

   

När du håller ett möte från din Android-enhet kommer du kanske att behöva tilldela presentatörsrollen till en annan mötesdeltagare.

Göra en mötesdeltagare till presentatör:

 1. Knacka på ikonen Mötesdeltagare.

   

 2. Dra och släpp Cisco WebEx-bollen på den nya presentatören. ELLER Knacka på mötesdeltagarens namn och sedan på Gör till presentatör.


Observera


Om alternativet Alla kan dela är aktiverat för mötet kan mötesdeltagare som deltar från en bärbar eller stationär dator när som helst dela innehåll. Den nuvarande presentatören aviseras innan en annan presentatör börjar dela. Om du håller i mötet från din Android-enhet kan du inte slå av Alla kan dela.


Utse en mötesdeltagare till värd:

 1. Knacka på ikonen Mötesdeltagare.

   

 2. Knacka på mötesdeltagarens namn.

   

 3. Knacka på Gör till värd.

   


Observera


Du kan inte återta värdrollen från din Android-enhet.


Dela din skärm:

 • På mötessidan knackar du på knappen Dela skärm.

   

 • På andra programskärmar knackar du på ikonen WebEx och sedan på Dela skärm.

   


Observera


Skärmdelning är endast tillgängligt i operativsystemet Android Lollipop (5.0) eller senare.


Sluta dela din skärm:

 • På mötessidan knackar du på knappen Stoppa delning.

   

 • På andra programskärmar knackar du på ikonen WebEx och sedan på Stoppa delning.

   

Dela video:

 1. Knacka på ikonen Video.

   

 2. Knacka på Starta min video.

   

  När en mötesdeltagare som delar video talar visas personens video i helskärm.

   

Växla kameror:

Knacka på ikonen Växla kamera i din videoförhandsgranskning för att växla din videodelning mellan den främre och bakre kameran på din enhet.

Stoppa delning av video:

 1. Knacka på ikonen Video.

   

 2. Knacka på Stoppa min video.

   

Starta, pausa och starta om en inspelning:

 • När mötet har startat, knacka på ikonen Mer i skärmens övre högra hörn och sedan på Spela in för att starta inspelningen. Inspelningsindikatorn visas.

   

 • För att pausa en inspelning, knacka på ikonen Mer och sedan på Pausa.

   

 • För att starta inspelningen på nytt, knacka på ikonen Mer och sedan på Återuppta.

   

När mötet har avslutats kommer du att få ett e-postmeddelande med information om hur du kommer åt mötesinspelningen.

Avsluta ett möte:

Mötesvärden kan avsluta mötet när som helst.

 • Knacka på ikonen Avsluta möte i skärmens övre högra hörn och sedan på Avsluta möte.

   

Visa kommande utbildningsmöten

Utbildningsmöten som du har blivit inbjuden att delta i eller som du är schemalagd att hålla i listas på panelen Mina möten när du loggar in på ditt WebEx-konto.

Delta i ett utbildningsmöte som en mötesdeltagare:

Från din Android-enhet kan du delta i ett utbildningsmöte precis som ett vanligt möte, såvida det inte krävs registrering.

Registrera dig för ett utbildningsmöte:

 • Knacka på Registrera dig och följ sedan anvisningarna på registreringsskärmarna.

   

När du har registrerat dig ändras Registrera dig till Delta och aktiveras när det är dags att delta.


Observera


Registreringen kan behöva godkännas av värden innan du kan delta.


Visa information om sessionen:

 • Välj sessionen i listan Mina möten och knacka sedan på tillämpligt objekt.

   

 
            

Information

Visa sessions- och registreringsinformation. Om det finns ett test eller en betalning knuten till sessionen kommer det att indikeras här.

Agenda

Visa sessionens agenda, om sessionsvärden har tillhandahållit en sådan.

Kursmaterial

Du kan komma åt kursmaterial som är bifogat sessionen, om sessionsvärden har tillhandahållit detta. Om registrering krävs måste mötesdeltagarna registrera sig för att få åtkomst till kursmaterialet.

Ljudanslutning

Visa information om att ansluta sig till sessionsljudet.

Starta ett utbildningsmöte

Om du är värden kan du starta utbildningsmöten från din Android-enhet.

När du är inloggad på ditt WebEx-konto väljer du sessionen på panelen Mina möten och knackar sedan på Starta.

Sessionsinteraktioner

Som en mötesdeltagare i ett utbildningsmöte kan du komma åt mötesdeltagarlistan, dela innehåll och använda chatten precis som du skulle göra i ett vanligt möte. Under ett utbildningsmöte kan du också skicka frågor till värden, presentatören eller diskussionsdeltagare via Frågor och svar.

Ställa en fråga:

 1. Tryck på Mer i skärmens övre högra hörn och sedan på Frågor och svar.

   

 2. Knacka på Välj diskussionsdeltagare och välj sedan personen som du vill ställa frågan till.

   

 3. Skriv din fråga och knacka sedan på Skicka.

   

För att visa svaren på din fråga knackar du på Mina frågor och svar.

Utbildningsvärdar eller diskussionsdeltagare kan besvara inskickade frågor under sessionen.

Så besvarar du en fråga:

 1. Knacka på den röda indikatorn när den visas ovanför ikonen Mer.

   

 2. Leta upp och knacka på frågan du vill besvara.

   

 3. Skriv ditt svar och välj sedan om du vill besvara frågan privat eller visa svaret för alla deltagare.

   

 4. Knacka på Skicka.

   

Som utbildningsvärd har du åtkomst till alla funktioner som är tillgängliga för mötesdeltagarna. Dessutom kan du hantera deltagarroller under sessionen.

Hantera deltagarroller:

 • Knacka på ikonen Mötesdeltagare, välj en mötesdeltagare och sedan en åtgärd.

   

 
                  

Chatt

Öppna chattfönstret för att skicka ett meddelande till den valda mötesdeltagaren.

Gör till presentatör

Den valda mötesdeltagaren blir presentatör.

Utse till värd

Den valda mötesdeltagaren blir värd.

Utse till diskussionsdeltagare

Den valda mötesdeltagaren blir diskussionsdeltagare.

Utse till deltagare

Den valda presentatören eller diskussionsdeltagaren blir deltagare.

Avvisa

Den valda mötesdeltagaren avvisas från sessionen.

Avsluta en session:

Knacka på ikonen Avsluta möte i skärmens övre högra hörn och sedan på Avsluta möte.

Visa kommande händelser

Händelser som du har blivit inbjuden att delta i listas på panelen Mina möten när du loggar in på ditt WebEx-konto.

Delta i en händelse som mötesdeltagare:

Du kan delta i en händelse från din Android-enhet precis som ett vanligt möte, såvida inte registrering krävs.

Registrera dig för en händelse:

 • Knacka på Registrera dig och följ sedan anvisningarna på registreringsskärmarna.

   

När du har registrerat dig ändras Registrera dig till Delta och aktiveras när det är dags att delta.


Observera


Registreringen kan behöva godkännas av värden innan du kan delta.


Visa information om en händelse:

Välj händelsen i listan Mina möten och knacka sedan på tillämpligt objekt.

 
            

Information

Visa händelse- och registreringsinformation.

Information om diskussionsdeltagare

Visa information om diskussionsdeltagare som kommer att närvara under händelsen, om värden har tillhandahållit sådan information.

Händelsematerial

Åtkomst till material som är bifogat händelsen, om värden har tillhandahållit sådant material. Om registrering krävs måste deltagare registrera sig för att få åtkomst till händelsematerialet.

Ljudanslutning

Visa information om anslutning till händelseljudet.

Starta en händelse

Du kan inte starta en händelse från din Android-enhet. Om du är värden startar du händelsen på din bärbara eller stationära dator.

Interaktion under en händelse

Under tiden som händelsen pågår kan du visa delade presentationer. Om värden har aktiverat det kan du chatta med värden, presentatören, diskussionsdeltagare eller andra deltagare.

Du kan också skicka frågor till värden, presentatören och diskussionsdeltagare via Frågor och svar.

Ställa en fråga:

 1. Tryck på Mer i skärmens övre högra hörn och sedan på Frågor och svar.

   

 2. Knacka på Välj diskussionsdeltagare och välj sedan personen som du vill ställa frågan till.

   

 3. Skriv din fråga och knacka sedan på Skicka.

   

För att visa svaren på din fråga knackar du på Mina frågor och svar.

Händelsens värdar, presentatörer eller diskussionsdeltagare kan besvara frågor som skickats till dem under sessionen.

Så besvarar du en fråga:

 1. Knacka på den röda indikatorn när den visas ovanför ikonen Mer.

   

 2. Leta upp och knacka på frågan du vill besvara.

   

 3. Skriv ditt svar och välj sedan om du vill besvara frågan privat eller visa svaret för alla deltagare.

   

 4. Knacka på Skicka.

   

  Lämna en händelse:

   

  Knacka på ikonen Avsluta möte i skärmens övre högra hörn och sedan på Lämna möte.

   

 

Attachments

  Outcomes