Gebruikershandleiding voor Cisco WebEx Meetings voor iPad en iPhone

Document created by Cisco Localization Team on Nov 11, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Gebruikershandleiding voor Cisco WebEx Meetings voor iPad en iPhone

WebEx Meetings installeren

Als u vanaf uw iOS-apparaat aan WebEx-vergaderingen wilt deelnemen, moet u de Cisco WebEx Meetings-toepassing downloaden en installeren.

De toepassing installeren:

 1.  

  Ga op uw apparaat naar de App Store.

    

 2.  

  Tik op het pictogram Zoeken en gebruik  WebEx als zoekterm.

    

 3.  

  Kies Cisco WebEx Meetings en tik op het cloudpictogram.

    

Of scan deze code:

 •  

  De eerste keer dat u de toepassing start, moet u de servicevoorwaarden accepteren.

    

 •  

  Als er een nieuwe versie van de Cisco WebEx Meetings-toepassing beschikbaar is, kan u bij aanmelding worden gevraagd een update uit te voeren.

    

Uw aankomende vergaderingen weergeven

Als u een account op uw WebEx-site hebt, kunt u zich aanmelden en uw aankomende vergaderingen weergeven op uw apparaat. De eerste keer dat u de WebEx Meetings-toepassing opent, wordt u gevraagd u aan te melden met uw aanmeldgegevens voor de site.

Uw vergaderingen weergeven:

 1.  

  Open de WebEx Meetings-toepassing op uw apparaat en tik op Aanmelden.

    

 2.  

  Voer het e-mailadres in dat is gekoppeld aan uw WebEx-account en tik op Volgende

    

 3.  

  Voer uw WebEx-wachtwoord in en tik op Aanmelden.

    

  •  

   Als uw e-mailadres is gekoppeld aan meer dan één WebEx-site, wordt een lijst met sites weergegeven. Tik op de site waarbij u zich wilt aanmelden.

     

  •  

   Als eenmalige aanmelding is ingeschakeld voor uw WebEx-site, wordt de aanmeldingspagina van uw bedrijf geopend. Als u uw aanmeldgegevens invoert en verzendt, wordt de wegpagina gesloten en wordt u automatisch bij de WebEx-site aangemeld.

     

    

Uw aankomende vergaderingen worden in uw agenda weergegeven.

Als uw e-mailadres is gekoppeld aan meer dan één WebEx-site en u WebEx toegang hebt gegeven tot de agenda op uw apparaat, worden alle WebEx-vergaderingen op deze sites weergegeven waarvoor u als host bent ingepland of waarvoor u bent uitgenodigd om aan deel te nemen.

 •  

  Als u de host van een weergegeven vergadering bent die is gepland vanaf een WebEx-site waarbij u niet bent aangemeld, moet u zich bij die site aanmelden om de vergadering te starten.

    

 •  

  Uitnodigingen voor vergaderingen die u niet hebt geaccepteerd, worden weergegeven als voorlopig.

    

Deelnemen aan een vergadering

U kunt op de volgende manieren vanaf uw apparaat deelnemen aan een WebEx-vergadering.

Als u bent aangemeld bij uw WebEx-account:

Tik op de vergadering in de weergave Mijn vergaderingen en tik op Deelnemen.

OF

 1. Tik op het pictogram Meer in de rechterbovenhoek van het scherm.

   

 2.  

  Tik op Deelnemen aan vergadering. Het dialoogvenster Deelnemen aan vergadering wordt weergegeven.

    

 3. Typ het vergaderingsnummer, de URL van de persoonlijke ruimte of de gebruikersnaam van de host.

   

  Opmerking: Om aan de vergadering deel te nemen moet u zich aanmelden door de gebruikersnaam van de host te typen.

   

 4. Tik op Deelnemen.

   

Zonder WebEx-account:

 1. Open de toepassing en tik op Deelnemen via nummer. Het dialoogvenster Deelnemen aan vergadering wordt weergegeven.

   

 2. Voer het vergaderingsnummer of de URL van de persoonlijke ruimte van de host in die in de uitnodiging voor de vergadering is verstrekt.

   

 3. Typ uw naam en e-mailadres en tik vervolgens op Deelnemen.

   

Vanuit de uitnodigingsmail voor de vergadering:

Open de uitnodigingsmail en volg de instructies.

Deelnemen vóór de host:

U kunt deelnemen aan de vergadering voordat de host deelneemt als die optie is ingeschakeld tijdens het plannen van de vergadering.

De naam van de host wordt pas weergegeven in de informatie over de vergadering als de host deelneemt.


Opmerking


Als u wilt deelnemen aan een vergadering die wordt gehouden in de persoonlijke ruimte van de host, wacht u in de lobby tot de host de ruimte betreedt of u toelaat. Als de host de ruimte betreedt of u toelaat, wordt u gevraagd deel te nemen aan de audioconferentie.


Verbinding maken met de audioconferentie

U kunt verbinding maken met de audioconferentie van de vergadering doordat u wordt gebeld op uw apparaat of door VoIP via internet te gebruiken. Maak uw keuze door op een audio-optie te tikken:

 •  

  Als u Bel mij kiest, wordt u gevraagd uw telefoonnummer in te voeren.

    

  Opmerking: Als u de optie Bel mij automatisch (bij Instellingen) hebt ingeschakeld, wordt u automatisch gebeld.

    

 •  

  Als u ervoor kiest verbinding te maken via internet, maakt u gebruik van uw 3G- of 4G-data-abonnement, tenzij u zich op een wifinetwerk bevindt. Als u deelneemt aan een audioconferentie die is gepland voor gebruik van WebEx-audio of alleen VoIP, wordt breedbandaudio gebruikt.

    

  Opmerking: Als er een deelnemer zonder breedbandaudio deelneemt aan een vergadering waarin breedbandaudio in gebruik is, wordt de audio voor alle deelnemers gedowngraded. Er wordt geen waarschuwingsbericht weergegeven voordat er wordt gedowngraded.

    

De audioconferentie verlaten:

Tik op het pictogram Audio en tik op Audioconferentie verlaten. Zolang de vergadering nog niet is beëindigd, kunt u op elk gewenst moment opnieuw aan de audio deelnemen.

Een vergadering plannen

Als u een WebEx-hostaccount hebt gekregen, kunt u vergaderingen plannen via de mobiele Cisco WebEx Meetings-toepassing.

Een vergadering plannen:

 1.  

  Open de toepassing en meld u aan als dat wordt gevaagd.

    

 2.  

  Tik op de knop Planning in de weergave Mijn vergaderingen. Het formulier Starten en beëindigen wordt weergegeven.

    

 3.  

  Tik als u het standaardvergaderonderwerp wilt verwijderen, voer uw onderwerptekst in en tik op Opslaan.

    

 4.  

  Tik op de datum of tijd om te wijzigen wanneer de vergadering start.

    

 5.  

  Tik op Genodigden toevoegen en voer e-mailadressen in als u alle deelnemers via e-mail wilt uitnodigen. Tik op Return om genodigden te scheiden. Als u klaar bent, tikt u op Gereed

    

  Opmerking: Tik op het plusteken om uw lijst met contactpersonen te openen en genodigden te selecteren.

    

 6.  

  Voer het wachtwoord voor de vergadering in en kies of u het wilt weergeven. Tik vervolgens op Opslaan.

    

 7.  

  Controleer de gegevens en tik op Plannen. Deelnemers krijgen een e-mail met uw uitnodiging voor de vergadering en de vergadering wordt weergegeven in uw lijst Mijn vergaderingen.

    

WebEx-accountinstellingen wijzigen

Als u de instellingen van uw WebEx-account wilt wijzigen en bepaalde handige functies wilt inschakelen, tikt u op Instellingen in de linkerbovenhoek van de weergave Mijn vergaderingen. Het scherm Instellingen wordt weergegeven.

 
                  
 

Account

  
 

Hiermee geeft u uw accountgegevens weer. Meld u af.

  
 

Bel mij automatisch

  
 

Hiermee stroomlijnt u het proces voor deelname aan de audio van de vergadering doordat u automatisch op uw apparaat wordt gebeld.

  
 

Mobiele data gebruiken

  
 

Hiermee start u video's en geeft u deze weer via mobiele data als wifi niet beschikbaar is.

  
 

Schudden om opnieuw te laden

  
 

Hiermee werkt u uw lijst met vergaderingen bij als u uw apparaat schudt.

  
 

Info

  
 

Hiermee geeft u de versie en de servicevoorwaarden van de Cisco WebEx Meetings-toepassing weer.

  
 

Meer

  
 

Hiermee navigeert u naar de site van de technische ondersteuning.

  

Instellingen inschakelen:

Kies de instelling en schuif de hendel naar de positie Aan (voer ook uw nummer in voor Bel mij automatisch). Tik vervolgens op Gereed.

Een geplande vergadering starten

Open als het tijd is de WebEx Meetings-toepassing, kies de vergadering in het deelvenster Mijn vergaderingen en tik op Starten. De vergadering wordt geopend op uw apparaat.

Een directe vergadering starten

U kunt een directe vergadering starten vanaf uw apparaat via de optie Nu vergaderen.

Een directe vergadering starten:

 1.  

  Meld u aan op uw WebEx-site.

    

 2.  

  Tik op het pictogram Plannen in de rechterbovenhoek van het scherm en tik op Nu vergaderen. De vergadering start.

    

  Opmerking: Als Persoonlijke ruimte gebruiken voor al mijn directe vergaderingen is geselecteerd in de voorkeuren voor Nu vergaderen op uw WebEx-site, verandert het menu-item Nu vergaderen in Persoonlijke ruimte betreden.

    

Een vergadering in een persoonlijke ruimte beheren

Deelnemers kunnen uw persoonlijke ruimte niet betreden als u er niet bent. Zodra u uw persoonlijke ruimte hebt betreden, hebt u het beheer over de toegang.

Uw persoonlijke ruimte vergrendelen:

 1.  

  Tik op het pictogram Meer in de linkerbovenhoek van het scherm.

    

 2.  

  Tik op Ruimte vergrendelen.

    

  •  

   Als u de ruimte wilt ontgrendelen, tikt u op het pictogram Meer en tikt u op Ruimte ontgrendelen.

     

    

Als u uw persoonlijke ruimte hebt vergrendeld en een deelnemer de lobby betreedt, wordt er een melding weergegeven en verschijnt er een rode indicator boven het pictogram Deelnemers.

 •  

  Tik op het pictogram Deelnemers om de namen van de wachtenden in de lobby van uw persoonlijke ruimte weer te geven.

    

 •  

  Tik op de namen van de deelnemers die u wilt toelaten en tik op Toelaten om deze deelnemers toe te staan uw persoonlijke ruimte te betreden en aan de vergadering deel te nemen.

    

  OF

    

  Tik op de naam van een deelnemer en tik op Verwijderen om de deelnemer uit de lijst te verwijderen en te voorkomen dat deze uw persoonlijke ruimte betreedt of aan de vergadering deelneemt. De deelnemer wordt geïnformeerd dat hij/zij uit de lobby is verwijderd. 

    

Interacties tijdens een vergadering

Als er een presentatie wordt gedeeld in een vergadering, is deze zichtbaar op uw scherm. U kunt desgewenst de stand van uw scherm wijzigen voor een betere weergave.

Als u een vergadering host vanaf uw apparaat, moet u de rol van presentator misschien toewijzen een andere deelnemer zodat deze een presentatie kan delen.

U kunt inhoud delen vanaf uw apparaat en met andere deelnemers communiceren:

 • Uzelf dempen of het dempen opheffen

   

 • Verbinding maken met de audio of de audioverbinding verbreken

   

 • Chatberichten verzenden

   

 • Inhoud delen

   

 • Video verzenden

   

 • Informatie over de vergadering weergeven

   

 • De vergadering beëindigen of verlaten

   

Een persoonlijk chatbericht verzenden:

Tik op Deelnemers en selecteer de gewenste ontvanger van uw bericht. Tik vervolgens op Chatten, voer uw bericht in en tik op Verzenden. Tik op Annuleren om het chatvenster te sluiten.

Een bericht verzenden naar alle deelnemers:

Tik op Deelnemers en tik op Met iedereen chatten. Voer uw bericht in en tik op Verzenden. Tik op Annuleren om het chatvenster te sluiten.

Delen vanaf uw apparaat:

 • Tik vanaf de vergaderpagina op de knop Scherminhoud delen.

   

 • Maak op het scherm Inhoud delen een keuze uit de volgende opties.

  • Recent gedeeld

    

  • Box

    

  • Dropbox

    

  • Google Drive

    

  • Foto's

    

 • U kunt ook bestanden in andere apps openen en 'Delen via WebEx' selecteren.

   

 • De laseraanwijzer gebruiken als leidraad voor kijkers

   

Stoppen met delen:

 • Tik vanaf de vergaderpagina op de knop Delen stoppen.

   

Videostreams delen vanaf uw apparaat:

Tik op het pictogram Video verzenden. U ziet het voorbeeld van uw video. Tik op Mijn video starten om te delen. Het camerapictogram wordt groen.

Als meerdere deelnemers van de vergadering video delen, worden hun afbeeldingen weergegeven in de videocarrousel op uw scherm als het apparaat zich in de liggende modus bevindt.

Opmerking: Als u Mobiele data gebruiken niet hebt ingeschakeld (bij Instellingen) en er geen wifiverbinding beschikbaar is, wordt u gevraagd aan te geven of u mobiele data wilt gebruiken.

Als host van een vergadering hebt u toegang tot alle functies die beschikbaar zijn voor deelnemers. Daarnaast kunt u extra deelnemers uitnodigen, alle deelnemers dempen en een andere deelnemer als presentator aanwijzen tijdens de vergadering.

Deelnemers via e-mail uitnodigen:

 1. Tik op het pictogram Deelnemers en tik op Genodigden toevoegen.

   

 2. Typ de e-mailadressen van de mensen die u wilt uitnodigen. Tik op Return om de namen van genodigden te scheiden. Tik op Verzenden als u klaar bent.

   

  Opmerking: Tik op het pluspictogram om genodigden te selecteren vanuit uw lijst met contactpersonen.

   

De microfoon van alle deelnemers dempen of het dempen opheffen:

 • Tik op het pictogram Deelnemers en tik op Alles dempen (microfoonpictogram) onder aan het deelvenster Deelnemers.

   

 • Tik opnieuw op het microfoonpictogram om het dempen van alle deelnemers op te heffen.

   

U kunt een andere deelnemer als presentator aanwijzen zodat deze een presentatie of andere inhoud kan delen.

Iemand anders als presentator aanwijzen:

Tik op het pictogram Deelnemers. Tik in de weergave Deelnemers op de WebEx-bal en sleep deze naar de deelnemer die u als presentator wilt aanwijzen.

U kunt ook op de naam van deelnemer tikken en vervolgens op Presentator maken in de vervolgkeuzelijst tikken.

Opmerking: Als de optie Iedereen kan delen is ingeschakeld voor de vergadering, kunnen deelnemers op elk moment delen. De huidige presentator wordt niet geïnformeerd voordat een andere presentator begint te delen. Als u de vergadering host vanaf uw apparaat, kunt u Iedereen kan delen niet uitschakelen.

Een opname starten, onderbreken en opnieuw starten:

 • Tik nadat de vergadering is gestart op het pictogram Meer in de rechterbovenhoek van het scherm en tik op Opnemen om de opname te starten. De opname-indicator wordt weergegeven.

   

 • Als u de opname wilt pauzeren, tikt u op het pictogram Meer en tikt u op Onderbreken.

   

 • Als u de opname opnieuw wilt starten, tikt u op het pictogram Meer en tikt u op Hervatten.

   

  Nadat de vergadering is beëindigd, ontvangt u een e-mail met informatie over de toegang tot de vergaderopname.

   

Een vergadering beëindigen:

Tik op het pictogram Beëindigen of Vergadering verlaten in de rechterbovenhoek van het scherm en tik vervolgens op Vergadering beëindigen.

Aankomende trainingssessies weergeven

Trainingssessies waarvoor u bent uitgenodigd om aan deel te nemen of waarvoor u als host bent ingepland, worden weergegeven bij Mijn vergaderingen als u zich aanmeldt bij uw WebEx-account.

Als deelnemer aan een trainingssessie deelnemen:

U kunt vanaf uw apparaat aan een trainingssessie deelnemen op dezelfde manier als u aan een vergadering zou deelnemen, tenzij registratie is vereist.

Registreren voor een trainingssessie:

Tik op Registreren en volg de instructies op de registratieschermen. Zodra u zich hebt geregistreerd, verandert Registreren in Deelnemen en wordt deze optie actief als het tijd is om deel te nemen.


Opmerking


 

Soms moet de registratie worden goedgekeurd door de host.

  

Sessiegegevens weergeven:

Selecteer de sessie in de lijst Mijn vergaderingen en tik op het relevante tabblad boven aan het scherm.

 
            
 

Info

  
 

Geef sessie- en registratiegegevens weer. Als er een test of betaling aan de sessie is gekoppeld, wordt dat hier aangegeven.

  
 

Agenda

  
 

Geef de agenda voor sessie weer, als deze door de sessiehost is verstrekt.

  
 

Cursusmateriaal

  
 

Open de cursusmaterialen die bij de sessie zijn gevoegd, als deze door de sessiehost zijn verstrekt. Als registratie is vereist, hebben niet-geregistreerde deelnemers geen toegang tot het cursusmateriaal.

  
 

Audio

  
 

Geef informatie weer over het maken van verbinding met de sessie-audio.

  

Een trainingssessie starten

Als u de host bent, kunt u trainingssessies starten vanaf uw apparaat. Als u bent aangemeld bij uw WebEx-account, kiest u de sessie in de weergave Mijn vergaderingen en tikt u op Starten.

Interacties tijdens een sessie

In een trainingssessie kunt u via Vraag en antwoord vragen verzenden naar de host, presentator of panelleden.

Een vraag stellen:

 1.  

  Tik op Meer in de rechterbovenhoek van het scherm en tik op Vraag en antwoord.

    

 2.  

  Tik op Vraag en antwoord en tik vervolgens op Een vraag stellen.

    

 3.  

  Tik op het vervolgkeuzemenu en tik vervolgens op de gewenste ontvanger of alle panelleden.

    

 4.  

  Typ uw vraag en tik op Verzenden.

    

Hosts of panelleden van een trainingssessie kunnen tijdens de sessie vragen beantwoorden die naar hen worden verzonden.

Een vraag beantwoorden:

Tik op het pictogram Vraag en antwoord, zoek de vraag die u wilt beantwoorden en tik erop. Gebruik vervolgens de schuifbalk om te selecteren of u de vraag privé wilt beantwoorden of dat alle deelnemers uw antwoord mogen zien, typ uw antwoord en tik op Verzenden.

Deelnemersrollen beheren:

Tik op het pictogram Deelnemers, selecteer een deelnemer en selecteer vervolgens een actie.

 
                  
 

Chatten

  
 

De geselecteerde deelnemer ontvangt uw chatberichten.

  
 

Presentator maken

  
 

De geselecteerde deelnemer wordt de presentator.

  
 

Host maken

  
 

De geselecteerde deelnemer wordt de host.

  
 

Panellid maken

  
 

De geselecteerde deelnemer wordt panellid.

  
 

Deelnemer maken

  
 

De geselecteerde presentator of het geselecteerde panellid wordt deelnemer.

  
 

Verwijderen

  
 

De geselecteerde deelnemer wordt uit de sessie verwijderd.

  

Een sessie beëindigen:

Tik op het pictogram Sessie beëindigen in de rechterbovenhoek van het scherm en kies nogmaals Sessie beëindigen.

Aankomende gebeurtenissen weergeven

Gebeurtenissen waarvoor u bent uitgenodigd om aan deel te nemen of waarvoor u als host bent ingepland, worden weergegeven in het deelvenster Mijn vergaderingen als u zich aanmeldt bij uw WebEx-account.

Als deelnemer aan een gebeurtenis deelnemen:

U kunt vanaf uw apparaat aan een gebeurtenis deelnemen op dezelfde manier als u aan een vergadering zou deelnemen, tenzij registratie is vereist.

Registreren voor een gebeurtenis:

Tik op Registreren en volg de instructies op de registratieschermen. Zodra u zich hebt geregistreerd, verandert Registreren in Deelnemen en wordt deze optie actief als het tijd is om deel te nemen.


Opmerking


 

Soms moet de registratie worden goedgekeurd door de host voordat u kunt deelnemen.

  

Gebeurtenisinformatie weergeven:

Selecteer de gebeurtenis in de lijst Mijn vergaderingen en tik op het relevante item.

 
            
 

Info

  
 

Geef gebeurtenis- en registratiegegevens weer.

  
 

Informatie over panelleden

  
 

Geef informatie weer over panelleden die aanwezig zullen zijn bij de gebeurtenis, als deze informatie door de host is verstrekt.

  
 

Gebeurtenismateriaal

  
 

Open de materialen die bij de gebeurtenis zijn gevoegd, als deze door de host van de gebeurtenis zijn verstrekt. Als registratie is vereist, hebben niet-geregistreerde deelnemers geen toegang tot gebeurtenismaterialen.

  
 

Audioverbinding

  
 

Geef informatie weer over het maken van verbinding met de audio van de gebeurtenis.

  

Een gebeurtenis starten

U kunt geen gebeurtenis starten vanaf uw apparaat. Als u de host bent, start u de gebeurtenis op uw laptop of desktopcomputer.

Interacties tijdens een gebeurtenis

Als de gebeurtenis bezig is, kunt u gedeelde presentaties weergeven. U kunt chatten met de host, presentator, panelleden of andere deelnemers als de host die optie heeft ingeschakeld.

U kunt via Vraag en antwoord ook vragen verzenden naar de host, presentator of panelleden.

Een vraag stellen:

 1.  

  Tik op Meer in de rechterbovenhoek van het scherm en tik op Vraag en antwoord

    

 2.  

  Tik op Panellid selecteren en selecteer de persoon aan wie u de vraag wilt stellen.

    

 3.  

  Typ uw vraag en tik op Verzenden.

    

Tik op Mijn vragen en antwoorden om antwoorden op uw vragen weer te geven.

Hosts, presentatoren of panelleden van een gebeurtenis kunnen tijdens de sessie vragen beantwoorden die naar hen worden verzonden.

Een vraag beantwoorden:

 1.  

  Tik op de rode indicator als deze boven het pictogram Meer verschijnt.

    

 2.  

  Zoek de vraag die u wilt beantwoorden en tik erop.

    

 3.  

  Typ uw antwoord en selecteer of u de vraag privé wilt beantwoorden of dat alle deelnemers uw antwoord mogen zien.

    

 4.  

  Tik op Verzenden.

    

Panelleden en presentatoren kunnen inhoud delen als de host van de gebeurtenis dat heeft ingeschakeld.

Inhoud delen:

Tik op het pictogram Inhoud delen op uw scherm, selecteer de bestandsbron en kies het bestand dat u wilt delen.

Een gebeurtenis verlaten:

Tik op het pictogram Vergadering beëindigen in de rechterbovenhoek van het scherm en tik nogmaals op Vergadering beëindigen.

 

Attachments

  Outcomes