Προσβασιμότητα στο Cisco Jabber for Mac

Document created by Sinead Cunningham on Nov 14, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Εικονίδια κατάστασης κλίμακας του γκρι

Τα εικονίδια κατάστασης κλίμακας του γκρι είναι μονόχρωμα και χρησιμοποιούν σύμβολα για να δείξουν τη διαθεσιμότητα.

Για να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια κατάστασης κλίμακας του γκρι, επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις > Κατάσταση > Χρήση εικονιδίων προσβασιμότητας παρουσίας.

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα τυπικά εικονίδια και τα εικονίδια κατάστασης κλίμακας του γκρι:
                
Τυπικό εικονίδιοΕικονίδιο κλίμακας του γκριΠεριγραφή

Διαθέσιμος

Λείπει

Μην ενοχλείτε

Μη διαθέσιμος

Πλοήγηση πληκτρολογίου

Πατήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους για πλοήγηση διαμέσου των μενού βασικού παραθύρου.


Attachments

    Outcomes