Installera och konfigurera WebEx produktivitetsverktyg för Mac (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Nov 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 13, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Installera WebEx produktivitetsverktyg

Om webbplatsadministratören har valt att aktivera alternativen för WebEx produktivitetsverktyg på din WebEx-webbplats kommer alla WebEx produktivitetsverktyg att installeras automatiskt på webbplatsen. Dessutom kommer WebEx produktivitetsverktyg att uppdateras automatiskt när nya versioner lanseras.

Vid behov kan du också hämta och installera WebEx produktivitetsverktyg manuellt.


Observera


    

Om du har en tidigare version av produktivitetsverktygen måste du först avinstallera den versionen innan du kan installera den nya versionen.

     

Du kanske också måste stänga program som Microsoft Outlook och alla webbläsare innan du installerar den nya produktivitetsverktygsversionen. Dessa program måste startas upp igen och du kanske måste logga in innan du ser det nya gränssnittet.

        
    
Innan du börjar

Innan du installerar WebEx produktivitetsverktyg ska du säkerställa att din dator uppfyller följande minimisystemkrav:

 • Du måste ha administratörsprivilegier på din dator.

   

 • Se WebEx versionsinformation om stöd för plattformsoberoende kompatibilitet, webbläsare och andra minimisystemkrav.

   

 • JavaScript och cookies aktiverade i webbläsaren.

   

        
1    Logga in på din WebEx-webbplats.   
2    Välj fliken Meeting Center.
3    I den vänstra navigeringsraden, under Support, väljer du Hämta.
4    På sidan Meeting Center: Hämtningar ska du se till att Mac är valt under rubriken Produktivitetsverktyg, och sedan trycka på Hämta.      

Dialogrutan Filhämtning visas.    

    
5    Spara installationsfilen cwptools.dmg på din dator.
6    Öppna filen cwptools.dmg och öppna sedan filen för WebEx produktivitetsverktyg, tools.pkg, som visas.
7    Ange din e-postadress, ditt lösenord och WebEx-webbplatsens URL när du ombeds att göra det.

Konfigurera inställningar på Mac

Du kan konfigurera inställningarna för WebEx-integreringen till Outlook när produktivitetsverktygen har installerats.

    
1    Från menyn Produktivitetsverktyg i Outlook väljer du Inställningar. Fönstret Inställningar öppnas.
2    Du kan välja att aktivera följande:
 • (Valfritt) Starta produktivitetsverktygen när systemet startar: Startar automatiskt WebEx produktivitetsverktyg varje gång du startar din dator.
 • (Valfritt) Schemalägg eller starta WebEx-möten via Microsoft Outlook: Låter dig använda WebEx-integreringen till Microsoft Outlook för att schemalägga och starta WebEx-möten.
3    Om du vill konfigurera ”Träffas nu”-inställningarna väljer du Redigera.

Mer information finns i Redigera dina WebEx-inställningar.

Fliken ”Träffas nu”-inställningar

                                

Använd alternativet …       

För att …       

Mötesinformation

Mötesmall

Välj vilken mall som ska användas för mötet.

Mötestyp

Välj den typ av WebEx-möte som du vill använda för direktmöten. Detta alternativ listar endast de tillgängliga mötestyperna på din webbplats och för ditt användarkonto.

Använd mitt personliga rum vid direktmöten

Välj för att använda ditt personliga rum vid direktmöten som standard.

Mötesämne

Ange namn eller ämne på mötet.       

Möteslösenord

Kräv att mötesdeltagarna uppger det lösenord som du anger här för att få delta i mötet. Din webbplats kan kräva att lösenordet måste uppfylla vissa säkerhetskriterier, t.ex. vara av en viss längd eller innehålla minst ett visst antal bokstäver, siffror och specialtecken.

Lista i offentlig kalender

Visa det här mötet i möteskalendrarna på WebEx-servicewebbplatsen.       

Endast tillgängligt vid möten, säljmöten och utbildningsmöten.       

Fråga efter mitt godkännande när någon deltar

Anger att dialogrutan Begär att få delta visas på din skärm när någon försöker delta i ditt möte.

Endast tillgänglig för supportsessioner.       

Ljudanslutning

Ljudanslutningstyp

Välj typen av telekonferens som du vill använda:      

       

Ingen: Anger att mötet inte innehåller en telekonferens, eller att mötet innehåller en telekonferens som du tillhandahåller anvisningar om till mötesdeltagarna som använder en annan metod än din mötestjänst.

WebEx-ljud: Anger att mötet innehåller en WebEx-ljudkonferens, vilket innebär att du kan använda antingen din telefon eller din dator som ljudenhet för att delta i mötet. Välj ett av följande alternativ för WebEx-ljud om du väljer det här alternativet:
 • Visa globala inringningsnummer för deltagare: Välj om du vill tillhandahålla en lista med nummer – t.ex. avgiftsfria nummer eller lokalnummer – som deltagare i andra länder kan ringa för att ansluta till ljudet.

   

 • Visa avgiftsfritt nummer: Välj om din webbplats tillhandahåller avgiftsfria nummer och om du vill visa dem så att deltagare kan ringa in för att ansluta till ljudet.

   

 • Ingångs- och utgångston: Välj vilken ton som spelas upp när en deltagare ansluter till eller lämnar en ljudanslutning.

   

Annan telekonferens: Anger att mötet innehåller en telekonferens som tillhandahålls av en annan tjänsteleverantör. Anvisningarna som du skriver i textrutan visas automatiskt på mötesdeltagarnas skärmar när de deltar i mötet.       

Använd endast internettelefon (VoIP): Välj om du vill att alla mötesdeltagare endast ska använda internettelefon (VoIP).

Observera                       

När du har startat mötet kan mötesdeltagare välja att använda sin dator som ljudenhet, via internettelefon (VoIP), eller om de vill använda sin telefon som ljudenhet.        

Tips             

En deltagare måste ha en direktlinje för att kunna ta emot samtal från telekonferenstjänsten. Däremot kan en deltagare som saknar direktlinje ansluta till en telekonferens genom att slå inringningsnumret, som alltid visas i mötesfönstret.

       
            

Avinstallera WebEx produktivitetsverktyg

    
1    Välj Program > WebEx > Produktivitetsverktyg > Avinstallera.

Eventuellt uppmanas du att ange ditt lösenord.

2    Välj OK för att fortsätta.
3    Välj Ja för att bekräfta.
 

Attachments

  Outcomes