Opties opgeven die beschikbaar zijn voor deelnemers wanneer u een trainingssessie plant

Document created by Cisco Localization Team on Nov 22, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Opties opgeven die tijdens een trainingssessie beschikbaar zijn voor deelnemers

 

De rechten die u selecteert, bepalen de standaardrechten die deelnemers hebben nadat u de trainingssessie hebt gestart.

  

Opmerking


 

Een presentator kan tijdens een trainingssessie de volgende rechten toekennen aan deelnemers of deze machtigingen intrekken, onafhankelijk van de vraag of u deze hebt geselecteerd op de pagina Sessieopties:

  
 •  

  Opslaan

    

 •  

  Afdrukken

    

 •  

  Aantekeningen maken

    

 •  

  Deelnemerslijst

    

 •  

  Miniaturen

    

 •  

  Video

    

 •  

  Volgende of eerdere pagina's

    

 •  

  Chatten

    

 •  

  Bestandsoverdracht

    

 •  

  Opname

    

  

Als u niet Video, Chat, Bestandsoverdracht of Opname selecteert, zijn de bijbehorende functies niet beschikbaar tijdens een trainingssessie.

  
  
     
1    Selecteer op de pagina Trainingssessie plannen of Geplande trainingssessie bewerken Sessieopties > Opties bewerken.
2    Onder Deelnemersrechten kent u een recht toe aan of verwijdert u een recht voor alle deelnemers door elke optie in of uit te schakelen.
3    Klik op Opslaan om de pagina Sessieopties te sluiten.
4    Selecteer Plannen of Bijwerken.

Deelnemers toestaan UCF-mediabestanden te delen

   

Wanneer u een trainingssessie plant, kunt u deelnemers toestaan om UCF-mediabestanden te delen tijdens de sessie. Deelnemers kunnen dan mediabestanden in Universal Communications Format-indeling (UCF) delen, bijvoorbeeld UCF-multimediapresentatie of zelfstandige UCF-mediabestanden. U kunt ook verhinderen dat deelnemers UCF-mediabestanden delen tijdens een sessie. Als u dit doet, kunt alleen u, de host van de sessie, UCF-mediabestanden delen als u ook optreedt als presentator.

    

Het kan zijn dat u wilt voorkomen dat deelnemers UCF-mediabestanden delen, bijvoorbeeld als u deelnemers wel presentaties of documenten wilt laten delen maar wilt voorkomen dat ze per ongeluk omvangrijke mediabestanden delen.

   
      
1    Selecteer op de pagina Trainingssessie plannen of Geplande trainingssessie bewerken Sessieopties > Opties bewerken.
2    Schakel onder Universal Communications Format (UCF) het selectievakje Deelnemers toestaan UCF-objecten te delen in om deelnemers toe te staan UCF-mediabestanden te delen.
3    U kunt ook het selectievakje uitschakelen om te voorkomen dat deelnemers UCF-mediabestanden delen.
4    Klik op Opslaan om de pagina Sessieopties te sluiten.
5    Selecteer Plannen of Bijwerken.       
Opmerking             

Als u deelnemers wilt toestaan UCF-mediabestanden te delen, moet de presentator ze ook de machtiging Documenten delen toekennen tijdens de sessie.

      
     
 

Attachments

  Outcomes