Cursusmateriaal toevoegen wanneer u een trainingssessie plant

Document created by Cisco Localization Team on Nov 22, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Cursusmateriaal toevoegen

 

Wanneer u een trainingssessie plant, kunt u bestanden en cursusmateriaal publiceren op uw Training Center-website. Met deze optie kunnen deelnemers cursusmateriaal downloaden om in te zien, zich voor te bereiden en hun kennis te toetsen voor de sessie begint. U kunt bestanden publiceren die zich al in uw persoonlijke mappen in Mijn Mappen bevinden of nieuwe bestanden uploaden naar Mijn Mappen en deze vervolgens selecteren voor publicatie op uw site.

  

Wanneer u het cursusmateriaal hebt gepubliceerd, kunnen deelnemers dit downloaden van de pagina Sessiegegevens op uw Training Center-website. Wanneer u de deelnemersregistratie hebt goedgekeurd, ontvangen deelnemers een e-mailbericht met daarin een koppeling naar de pagina Sessiegegevens.

  

Bestanden met de UCF-extensie (Universal Communications Format) die u publiceert, worden automatisch geopend in uw inhoudviewer wanneer u de sessie start. Als deelnemers een gepubliceerd UCF-bestand hebben gedownload vóór het begin van de sessie, wordt het ook automatisch in hun inhoudviewer geopend wanneer u de sessie start. Er kunnen maximaal 10 UCF-bestanden automatisch in de inhoudviewer worden geopend.

  

Om UCF-bestanden die u publiceert te kunnen downloaden, moeten de deelnemers software hebben geïnstalleerd die de bestanden automatisch op hun computers opslaat of in het cachegeheugen plaatst. Wanneer een deelnemer de pagina Sessiegegevens opent waar u het UCF-bestand hebt gepubliceerd, wordt een dialoogvenster met een beveiligingswaarschuwingsbericht weergegeven. De deelnemer moet op Ja klikken om de cachesoftware te installeren.

  

Zonder de software kan de deelnemer het UCF-bestand niet downloaden en wordt het niet automatisch in zijn/haar inhoudviewer geopend wanneer u de sessie start.

  

Cursusmateriaal publiceren voor een geplande trainingssessie

   

Tip


    
 •       

  U kunt in het registratiebevestigingsbericht een instructie aan deelnemers opnemen om cursusmateriaal te downloaden voor het begin van de sessie. Als u UCF-bestanden publiceert, kunt u deelnemers ook instrueren om op Ja te klikken als er een Java-waarschuwing wordt weergegeven op de pagina Sessiegegevens, zodat ze UCF-bestanden kunnen downloaden. Zie Een e-mailbericht aanpassen voor bijzonderheden over het aanpassen van registratiebevestigingsberichten.

        

 •       

  Als u een beschrijving van een bestand opgeeft in uw persoonlijke mappen, wordt de beschrijving weergegeven onder de bestandsnaam op de pagina Sessiegegevens. Met deze beschrijving kunnen deelnemers het cursusmateriaal beter herkennen. U kunt een beschrijving opgeven wanneer u het bestand opslaat in uw persoonlijke mappen of door op een later moment de bestandsbeschrijving te bewerken.

        

 •       

  Als u een wachtwoord opgeeft voor uw trainingssessie, moeten deelnemers een wachtwoord opgeven op de pagina Sessiegegevens vóór ze cursusmateriaal kunnen downloaden.

        

    
   
     
1    Selecteer op de pagina Trainingssessie plannen of Geplande trainingssessie bewerken Cursusmateriaal > Cursusmateriaal toevoegen.
2    Ga als volgt te werk:
 •       

  Als u cursusmateriaalbestanden wilt uploaden naar Mijn Mappen voert u de bestandsnaam in of klikt u op Bladeren om het bestand te zoeken. Selecteer Uploaden.

        
 •       

  Als u bestanden wilt publiceren die zich al in Mijn Mappen bevinden, schakelt u het selectievakje naast de naam van het bestand/de bestanden in die u wilt publiceren en klikt u op Toevoegen.

        
3    (Optioneel) Klik op Verwijderen naast de bestandsnaam om een bestand te verwijderen.
4    Selecteer Plannen of Bijwerken.

Een test toevoegen wanneer u een trainingssessie plant

 

Als u deelnemers wilt testen, moet u tests opnemen in de trainingssessie waar ze aan deelnemen.

  

Opmerking


 

Tijdens het plannen van een trainingssessie kunt u alleen tests toevoegen die u al hebt gemaakt en hebt opgeslagen in de Testbibliotheek.

  
  
Belangrijk:  

Als u tijdens het plannen ervoor hebt gekozen om de trainingssessie na afloop automatisch van uw Training Center-website te laten verwijderen, verschijnt er een bericht. Als u deze optie niet uitzet, verliest u alle tests die bij deze sessie horen.

  
  
      
1    Selecteer Tests > Test toevoegen.
2    Selecteer een test waarop u uw nieuwe test wilt baseren en klik vervolgens op Volgende.
3    Geef een naam op voor uw nieuwe test, selecteer de opties voor het afnemen van de test en klik vervolgens op Opslaan.  

Zie Opties voor het afnemen van tests voor een geplande trainingssessie voor meer informatie.

  
4    Herhaal deze stappen als u meerdere tests wilt toevoegen aan uw trainingssessie.
5    Selecteer Plannen of Bijwerken.
 

Attachments

  Outcomes