Installer og opsæt WebEx-produktivitetsværktøjer til Mac (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Nov 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 13, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Installer WebEx-produktivitetsværktøjer

Hvis din webstedsadministrator har tændt for WebEx-produktivitetsværktøjernes valgmuligheder for dit WebEx-websted, bliver WebEx-produktivitetsværktøjer automatisk installeret på dit websted. Derudover vil WebEx-produktivitetsværktøjer opdateres automatisk, hver gang der er nye versioner tilgængelige.

Om nødvendigt kan du også downloade og installere WebEx-produktivitetsværktøjer manuelt.


Bemærk


    

Hvis du har en tidligere version af produktivitetsværktøjer, skal du afinstallere denne version, inden du installerer den nye version.

     

Du skal eventuelt også lukke applikationer såsom Microsoft Outlook og alle browsere, inden du installerer den nye version af produktivitetsværktøjer. Disse applikationer skal startes igen, og du skal eventuelt logge ind for at se den nye brugergrænseflade.

        
    
Før du begynder

Inden du installerer WebEx-produktivitetsværktøjer, skal du sikre, at din computer overholder følgende minimumssystemkrav:

 • Du skal have administratorprivilegier for din computer.

   

 • Der henvises til udgivelsesnoter til WebEx-krydsplatform for oplysninger om understøttede operativsystemer, browsere og andre minimumssystemkrav.

   

 • JavaScript og cookies aktiveret i browseren

   

        
1    Log ind på dit WebEx-websted.   
2    Vælg fanen Meeting Center.
3    I venstre navigationsbjælke under Support skal du vælge Downloads.
4    Meeting Center: På siden Downloads under Produktivitetsværktøjer skal du sørge for, at Mac er valgt, og derefter vælge Download.      

Dialogboksen Fildownload vises.    

    
5    Gem installationsfilen cwptools.dmg på din computer.
6    Åbn filen cwptools.dmg, og åbn derefter WebEx Productivity tools.pkg, som vises.
7    Indtast din e-mailadresse, adgangskode og WebEx-webstedets URL-adresse, når du bliver bedt om det.

Opsæt præferencer for Mac

Du kan opsætte præferencerne for din WebEx-integrering til Outlook, når produktivitetsværktøjer er installeret.

    
1    Vælg Præferencer fra menuen Produktivitetsværktøjer i Outlook. Vinduet Præferencer åbner.
2    Du kan vælge at aktivere følgende:
 • (Valgfri) Start produktivitetsværktøjer, når systemet starter: Starter automatisk WebEx-produktivitetsværktøjer hver gang, du starter din computer.
 • (Valgfri) Planlæg, eller start WebEx-møder fra Microsoft Outlook: Lader dig bruge WebEx-integrering til Microsoft Outlook til at planlægge og starte WebEx-møder.
3    Vælg Rediger for at konfigurere Indstillingerne for "Mød nu".

Se Rediger dine WebEx-præferencer for yderligere oplysninger.

Fanen Indstillingerne for ”;Mød nu"

                                

Brug denne valgmulighed ...       

Til ...       

Mødeoplysninger

Mødeskabelon

Vælg en skabelon til anvendelse for mødet.

Mødetype

Vælg den type WebEx-møde, du ønsker at anvende til øjeblikkelige møder. Denne valgmulighed viser kun de mødetyper, der er tilgængelige for dit websted og din brugerkonto.

Brug mit personlige lokale til øjeblikkelige møder

Vælg at bruge dit personlige lokale til øjeblikkelige møder som standard.

Mødeemne

Vælg et emne eller navn til mødet.       

Mødeadgangskode

Kræver, at mødedeltagerne indtaster den adgangskode, du har sat for deltagelse i dit møde. Dit sted kan kræve, at alle adgangskoder overholder sikkerhedskriterier, såsom en mindste længde og et mindste antal bogstaver, tal og særlige karakterer.

Opfør i offentlig kalender

Inkluder dette møde i mødekalenderen på WebEx-tjenesteydelsens websted.       

Kun tilgængelig for møder, salgsmøder og undervisningssessioner.       

Bed om min godkendelse, når nogen deltager

Angiv, at dialogboksen Anmod om at deltage vises på din skærm, når nogen prøver at deltage i dit møde.

Kun tilgængelig for supportsessioner.       

Lydtilslutning

Lydtilslutningstype

Vælg den type telekonference, du ønsker at anvende:      

       

Ingen: Angiver, at mødet ikke indeholder en telekonference, eller mødet inkluderer en telekonference, som du vil give oplysninger om, for deltagere der anvender en anden metode end din mødeservice.

WebEx-lyd: Angiver, at mødet inkluderer en WebEx-lydkonference, hvilket gør det muligt for dig at anvende enten din telefon eller din computer som lydenhed til deltagelse i et møde. Hvis du vælger denne valgmulighed, så vælg en af de følgende muligheder for WebEx-lyd.
 • Vis globale opkaldsnumre til mødedeltagere: Vælg, om du ønsker at levere en liste numre—såsom gratisnumre eller lokale numre—som mødedeltagere i andre lande kan anvende som lydforbindelse.

   

 • Vis gratisnummer: Vælg, om dit sted har et gratisnummer, og om du ønsker at vise det til deltagerne, så de kan ringe til det for lydforbindelse.

   

 • Ind- og udgangstone: Vælg tonen der afspilles, når en mødedeltager tilslutter eller forlader lydforbindelsen.

   

Anden telekonference: Angiver, at mødet inkluderer en anden telekonference, end den tjenesteydelsen leverer. Anvisningerne, som du indtaster i tekstfeltet, vises automatisk på mødedeltagernes skærme, når de deltager i mødet.       

Brug VoIP-only: Vælg, om du ønsker, at alle deltagere bruger VoIP-only.

Bemærk                       

Når du har startet mødet, kan deltagerne vælge at anvende deres computer som deres lydenhed, ved hjælp af VoIP, eller at anvende deres telefon som lydenhed.        

Tip             

En deltager skal have en direkte telefonlinje for at modtage opkald fra telekonferencetjenesten. En deltager uden en direkte telefonlinje kan dog deltage i telekonferencen ved at ringe til et opkaldsnummer, der altid er tilgængeligt i mødevinduet.

       
            

Afinstaller WebEx-produktivitetsværktøjer

    
1    Vælg Programmer > WebEx > Produktivitetsværktøjer > Afinstaller.

Du kan blive anmodet om at indtaste din adgangskode.

2    Klik OK for at fortsætte.
3    Klik Ja for at bekræfte.
 

Attachments

  Outcomes