Angiv tilgængelige valgmuligheder for deltagere, når du planlægger en undervisningssession

Document created by Cisco Localization Team on Nov 22, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Angiv Valgmuligheder til rådighed for deltagerne under en undervisningssession

 

De privilegier, som du vælger, bestemmer de standardprivilegier, som mødedeltagere har, når du starter undervisningssessionen.

  

Bemærk


 

En præsentationsvært kan tildele følgende privilegier til eller fjerne dem fra mødedeltagere under en undervisningssession, uanset om du vælger dem på siden Sessionsvalgmuligheder eller ej:

  
 •  

  Gem

    

 •  

  Udskriv

    

 •  

  Kommenter

    

 •  

  Deltagerliste

    

 •  

  Miniatureikoner

    

 •  

  Video

    

 •  

  Næste eller forrige sider

    

 •  

  Chat

    

 •  

  Filoverførsel

    

 •  

  Optagelse

    

  

Hvis du ikke vælger Video, Chat, filoverførsel eller optagelse, er deres tilhørende funktioner ikke tilgængelige under en undervisningssession.

  
  
     
1    På siden Planlæg undervisningssession eller siden Rediger planlagt undervisningssession skal du vælge Sessionsvalgmuligheder > Rediger valgmuligheder.
2    Under Mødedeltagerprivilegier kan du tildele eller fjerne et privilegium for alle mødedeltagere ved at markere eller fjerne markering af hver valgmulighed.
3    Vælg Gem for at lukke siden Sessionsvalgmuligheder.
4    Vælg Planlæg eller Opdater.

Tillad deltagere at dele UCF-mediefiler

   

Under planlægning af en undervisningssession kan du tillade mødedeltagere at dele Universal Communications Format (UCF) mediefiler under sessionen, enten i en UCF-multimediepræsentation eller som enkeltvise UCF-mediefiler. Du kan også forhindre mødedeltagerne i at dele UCF-mediefiler under en session. Hvis du gør dette, er det kun dig, sessionsværten, der kan dele UCF-mediefiler, når du også agerer som præsentationsvært.

    

Du ønsker måske at forhindre mødedeltagere i at dele UCF-mediefiler, for eksempel, hvis du vil tillade mødedeltagere, at dele præsentationer eller dokumenter, men ønsker at forhindre, at en mødedeltager utilsigtet deler en stor mediefil.

   
      
1    På siden Planlæg undervisningssession eller Rediger planlagt undervisningssession, skal du vælge Sessionsvalgmulighder > Rediger valgmuligheder.
2    Under Universal Communications Format (UCF) skal du, for at tillade mødedeltagere at dele UCF-mediefiler, markere Tillad mødedeltagere at dele UCF-objekter.
3    Du kan vælge at fjerne markeringen af feltet for at forhindre mødedeltagere i at dele.
4    Vælg Gem for at lukke siden Sessionsvalgmuligheder.
5    Vælg Planlæg eller Opdater.       
Bemærk             

Hvis du tillader mødedeltagere at dele UCF-mediefiler, skal præsentationsværten også tildele dem privilegiet Del dokumenter under sessionen.

      
     
 

Attachments

  Outcomes